Budova budoucnosti v srdci Berlína

V Berlíně otevřela své brány nová instituce, o které určitě ještě uslyšíme – Futurium, dům budoucnosti.

14. 1. 2020 | Danuše Siering

Foto: David von Becker

Iniciativa vědeckých institucí, akademií, nadací a hospodářských firem vytvořila projekt, jenž slouží jako „místo pro prezentaci a dialog o vědě, výzkumu a vývoji“.  Ve Futuriu se všechno točí okolo otázky: Jak chceme žít?  Jaké technologie chceme v budoucnu používat? Jak můžeme získat kontrolu nad změnou klimatu?  Jak chceme žít společně jako společnost – existují alternativy k „výše-rychleji-dále“? Budoucnost vychází z našich rozhodnutí a našich jednání v současnosti. Cílem Futuria je povzbudit návštěvníky, aby se zamysleli nad budoucností a pomohli ji utvářet. 

Foto: Ali Ghandtschi

V markantní budově v srdci Berlína se nachází muzeum, kde mohou návštěvníci zkoumat možné modely budoucnosti a rozvinout své vlastní postoje ke kontroverzním tématům v EU. Diskutovat o nich můžou společně na fóru nebo si vyzkoušet své vlastní nápady v laboratoři Futurium Lab. Výstava je stálá, ale témata se budou dle aktuálnosti postupně upravovat a rozšiřovat tak, aby vyhovovala různým budoucím variantám. Do výběru nových výstavních témat jsou zapojeni i návštěvníci.

Foto: David von Becker

Foto: Ali Ghandtschi

Budova o ploše 3 200 m2 byla navrhnuta berlínským architektonickým týmem Richter-Musikowski. Stavba trvala čtyři roky a stála 58 milionů Euro. Futurium je nízkoenergetická budova, která dosáhla nejvyšší hodnocení v udržitelnosti BNB Gold. 

Foto: Jan Windszus

Ředitel Dr. Stefan Brandt na otázku, kde vidí Futurium za pět let, odpovídá: “Chceme se etablovat v hlavním městě, být známí nejeN&Nbsp;po celém Německu, ale i v mezinárodním měřítku. Doufám, že za pět let budeme patřit k mezinárodní síti podobných institucí, jako je Museu doAmanhãin Rio de Janeiro nebo Miraikan v Tokiu. Již nyní hovoříme o spolupráci, protože máme velké plány pro budoucí publikum. Celý svět je v pohybu a my chceme být jeho součástí.“

Foto: Jan Windszus

Komentované prohlídky a více informací najdete zde.