Češi nevěří vakcínám, ale Němcům ano

Očkování funguje stejně dobře bez ohledu na národnost. Odpor proti němu se naopak zřetelně liší země od země. Češi a Němci nejsou výjimkou.

16. 8. 2021 | Jakub Mašek

Očkování má schopnost vyvolávat v lidech nejzvláštnější reakce – a to není řeč o těch ryze biologických. Už první vakcína, již sestrojil na konci osmnáctého století Angličan Edward Jenner proti neštovicím (slovo pochází z latinského vacca – kráva; Louis Pasteur prosadil, aby se tak na Jennerovu počest, který použil jako účinnou látku nejprve strupy z kravských neštovic, říkalo veškerým očkovacím látkám), strhla poprask, když věřící (v Boha) nevěřili (očkování) a naopak měli za to, že jde proti boží vůli. Jestli Pán chce, abychom zemřeli na neštovice, má k tomu dobrý důvod, a kdo se mu protiví, koná bezbožně, zněl jejich argument.

Falešná německá reportáž

Za více než dvě stě následujících let jsme se mnoho neposunuli. Alespoň tak to vypadá při pohledu na argumenty dnešních odpůrců vakcín podstatně dokonalejších, než jaké bylo neumělé přenášení hnisu nemocných Jennerových krav na lidi. Už při zběžném jejich srovnání je však zjevný jiný pozoruhodný rys. Obava z očkování na sebe zhusta bere podobu obav širších a hlubších, jimiž trpí dotyčná skupina odpíračů (jako všichni adherenti absurdních přesvědčení mají i antivaxxeři sklon shlukovat se, ať již fyzicky nebo online). A jako vždy je nedostatek důvěry v nějakou nepěknou novotu provázen iracionální slepou důvěrou v něco jiného, známého. Pro anglické věřící před 200 lety tuto roli sehrálo jejich náboženské učení. Dnešním českým odpíračům tutéž službu prokazuje – podržte se – Německo, ačkoli Němci sami jsou v tom úplně nevinně. 

Češi mají obecně sklon ke skepsi a cynismu, takže není divu, že i protiočkovací kampaň u nich padla na relativně úrodnou půdu. Dnes již však téměř zapadlo, že jedním z největších hitů této kampaně bylo virálně šířené video, jež se vydávalo za německou televizní reportáž. Ve skutečnosti bylo dílem švýcarské sekty Organic Christ Generation, což by normálně na trochu skepse mělo stačit. Její tvrzení, že vakcína typu mRNA může měnit pacientovu DNA, už nejspíš ani nepřekvapí. Důvěra ve známé médium – YouTube či Facebook – a ve schopnost Němců přijít s technicky dokonalým ďábelským nápadem, zde převážila nad zbytky zdravého rozumu, byl-li jaký.

Nestoudný příměr

Němci sami berou covid, jak jinak, důsledně. Byli to dva Němci tureckého původu, kdo založil firmu BioNTech, jež spolu s americkým Pfizerem vyvinula jednu z nejúspěšnějších vakcín. Byla to německá firma CureVac, jejíž vakcína má ambici zaplavit svět levnou prevencí proti covidu (že v současné době nemá dostatečnou účinnost, je věc druhá). Byli to Němci, jejichž spolková vláda hledala rovnováhu mezi požadavky zdravotními a ekonomickými úspěšněji než většina ostatních západních zemí. Na začátku srpna povolila očkování 12-17letých; v té době bylo 96 miliony vakcín proočkováno přes 55 procent německé populace (u nás to bylo jen 47 procent).

S touž důsledností však uchopili covid i němečtí odpůrci očkování. Na začátku srpna zjistily úřady, že zdravotní sestra-odpůrkyně kdesi ve Frísku rozdala 8600 “vakcín“, jejichž obsahem byl namísto účinné látky neškodný solný roztok. Odkud se takové jednání bere? Konkrétně nevíme, ale podhoubí známo je. Impfen macht frei, očkování osvobozuje, hlásal transparent na loňské čtyřicetitisícové demonstraci u berlínského památníku 17. července. Odkaz na nechvalně proslulý osvětimský slogan byl argumentem protinacisticky smýšlejících Němců. Jiní účastníci demonstrace zase nosili říšské vlajky a vyjadřovali přesvědčení, že covid neexistuje a zvěsti o něm jsou pouze výsledkem snahy světového židovstva v čele s Billem Gatesem (bez ohledu na to, že Gates nemá židovské krve, co by se do injekční stříkačky vešlo) o převzetí světovlády. 

Německý facebook, na němž se to hemží adherenty původně americké snůšky absurdních přesvědčení pod souhrnným názvem QAnon, je na tvrzení typu “Fašismus pod rouškou zdraví“ obzvlášť bohatý. Projednou tak kráčí extremisté z obou stran pospolu. Očkování je nové, strach zůstává stejný.