Čeští architekti nadčasových kanceláří: Hodně nás bavil návrh zázemí pro německý T-Mobile

Jak se v době koronavirové mění požadavky firem na kanceláře pro jejich zaměstnance? A jak se firmy přizpůsobují tomu, že se zaměstnanci ve velkém přesunuli na home office? Ptali jsme se architektů společnosti CAPEXUS, která se návrhy interiérů malých, středních i velkých nadnárodních firem zabývá. S Erikou Bohatou a Martinem Židkem jsme mimo jiné mluvili o jejich práci na interiérech sídel takových společností, jako jsou T-Mobile či Vodafone. Oba vidí trend v „hybridním způsobu práce". Smyslem sídel firem bude do budoucna hlavně možnost, aby se v nich zaměstnanci potkávali. Pracovat totiž mohou jednoduše i z domu.

T-Mobile zázemí. Foto: Petr Andrlík.

Architektka Erika Bohatá, která ve společnosti CAPEXUS působí šest let, stojí za návrhem konceptu a designu kanceláří pro sídla společností T-Mobile, Hello bank! by Cetelem, Sportisimo či Dáme Jídlo. Martin Židek, který je v CAPEXu čtyři roky, rovněž spoluvytvářel designový koncept pro T-Mobile a a stojí za interiérovým designem pro nadnárodní logistickou společnost MSC.

Máme za sebou rok od vypuknutí pandemie. Co se ve vašem oboru, tedy v návrzích a realizacích kancelářských prostor, od března 2020 změnilo?

Martin Židek: Změnil se především přístup k prostoru. Postupem času si firmy uvědomily, že se zaměstnanci v plném složení do kanceláří nevrátí a začaly přemýšlet o hospodaření s prostory. Díky pandemii začali zaměstnavatelé pozitivně vnímat koncept flexibilního pracoviště, které dříve pro mnohé bylo nepředstavitelné. Firmy už nebudou potřebovat pro všechny své zaměstnance stálé pracovní místo a dobře nastavený podíl sdílení dokáže firmám ušetřit značné náklady na nájemném.

Není to ale tak, že by prostor, který díky chybějícím stolům ušetří, mohly celý podnajmout. Část tohoto prostoru je potřeba transformovat pro nové potřeby zaměstnanců. Flexibilní kanceláře musí mít dostatek kvalitně vybavených zasedaček, místa pro telefonování, brainstormingy a potkávání. Tyto aktivity budou hlavním důvodem pro návrat do kanceláří po více než roční práci doma.

Erika Bohatá a Martin Židek. Foto: Martina Prášková.

Jak se vůbec z vašeho pohledu změnil přístup firem ke kancelářským prostorám? Vidíte také onen trend „home office“? A jak k němu firmy přistupují?

Erika Bohatá: Všechny firmy se k tomu musely postavit čelem a home office podporovat, což rozhodně nevnímáme jako změnu k horšímu. Realitou většiny z nás se tak vlastně stává hybridní způsob práce. Jako zaměstnanci máme dnes možnost volby, odkud chceme pracovat, ať už je to z domova, z kavárny, z přírody, z co-workingového centra či právě z kanceláře dané firmy.

Hybridní model, kdy kanceláře využíváme pro setkávání a kreativní činnost vyžadující spolupráci, a práci z domova či z jiného klidného místa zase využíváme pro soustředěnou činnost, tak vypadá jako ideální scénář pro velkou část lidí. Tento trend jsme zaznamenali již před pandemií, covid ho pouze akceleroval. Kanceláře na druhou stranu určitě nezmizí, kolem 70 % zaměstnanců stále preferuje práci z kancelářského prostoru. Pravděpodobně se ale bude zmenšovat pronajímaná plocha tím, jak se pracovní místa mění na sdílená. Na trhu se taky otevře více prostoru pro co-workingy.

Výhody home office se ztrácejí, v případě, že pracujete z domova každý den. Zaměstnancům chybí kontakt s kolegy, možnost sdílení know-how, ale i změna prostředí. Obecně kancelář v tuto chvíli přebírá novou funkci – je místem pro potkávání a držitelem firemní kultury.

Kanceláře firmy Jan Becher Pernod Ricard. Foto: Petr Andrlík.

Martin Židek: Denně se potkáváme s klienty, kteří omezili provoz kanceláří na nejnutnější minimum. Dnes je normální, že lidé pracující v call centru telefonují z domova. To bylo dříve nepředstavitelné. Například centrála Vodafone pro 1 300 zaměstnanců je v současné době prázdná, narazíte tu maximálně na 8 až 10 zaměstnanců.

To byl také hlavní impulz, proč se Vodafone rozhodl pro flexibilní koncept práce, a z jejich centrály tak pod našima rukama vzniká hub, jehož hlavním účelem je potkávání. Flexibilitu Vodafone podpoří i kompenzačními bonusy za elektřinu pro zaměstnance na home office, možností členství v coworkingových centrech a podobně. Avast zase vybavil domácnosti svých zaměstnanců potřebnou technikou a ergonomickými pomůckami. Zaměstnanci dostali plnou důvěru v time management skrze neomezenou dovolenou.

Přístupy jsou tedy různé. Důležité je, že firmy zjistily, že home office může fungovat. Budoucnost vidím také v hybridním způsobu práce a flexibilním pracovním prostředí. Lidé budou v kanceláři dva až tři dny v týdnu, kdy vyřídí agendu, kterou není možno dělat z domova. Standardní administrativní činnost pak bude prováděna z domova.

Navrhujete kanceláře i pro spoustu zahraničních firem. Mají k vybavení pracovních prostor třeba jiný přístup než ty české, nebo je to různé „firma od firmy“?

Martin Židek: Přístupy jsou různé. Je zde několik proměnných – velikost firmy, pole působnosti, stáří a počet zaměstnanců. Často také záleží na tom, kdo dostane změnu kancelářských prostor na starosti na straně klienta. Lidský element je v tomto směru zásadní.

Děláte kanceláře i pro velké německé firmy, jako jsou Siemens či T-Mobile, který patří pod Deutsche Telekom. Jsou požadavky těchto firem nějak specifické?

Erika Bohatá: Zahraniční firmy jsou častěji více obeznámeny s tématem a různými směry. A také jdou dnešním trendům, jako je právě flexibilita a hybridní model práce, více naproti. Lidé v nich jsou více informovaní a vždy mají skvěle sestavený tým, který se novými prostory zabývá.

Martin Židek: Často mají připravené mantinely, rešerši či workplace strategii a tyto materiály jsou společné pro jejich značku globálně. My s takovým materiály pracujeme velmi opatrně, většinou takové dokumenty nejsou aplikovatelné v plné míře. Svou roli v tom hraje česká kultura, ale i vlastnosti budovy.

T-Mobile kancelář. Foto: Alexander Dobrovodský.

Takže mají nadnárodní firmy stejný či unifikovaný přístup ke kancelářským prostorám, ať už jejich filiálky sídlí v Londýně, v Berlíně nebo v Praze?

Erika Bohatá: Každé kanceláře jsou unikátní a šité na míru i přesto, že se jedná o stejného klienta. Různé národnosti mají svou mentalitu a zvyklosti, jiný způsob fungování. Některé firmy mají kanceláře v každé zemi jedinečné, nejsou si tedy vůbec podobné, jiné mají brand manuál společný například pro celou Evropu, a i přesto se používají pouze stejné prvky. Důležité ale je, že se kanceláře navrhují podle potřeb, design následuje.

Na jakou zakázku a pro kterou firmu jste z poslední doby hrdí? A čím byla pro vás i pro klienta výjimečná?

Martin Židek: Jsme hrdí na všechny dokončené projekty. Výjimečné bylo navrhovat a realizovat kanceláře právě třeba pro T-Mobile. Centrála v Roztylech prošla kompletní rekonstrukcí a významnou změnou firemní kultury. Z tmavých uzavřených kanceláří až po 12 lidech T-Mobile přešel k flexibilnímu konceptu práce. Namísto uzavřených kanceláří nyní zaměstnanci pracují ve flexibilním prostoru, který se přizpůsobuje vykonávané činnosti. Interiér je k nepoznání a hlavně velmi snadno adaptovatelný na dobu pandemie a na tu, co nás čeká po pandemii.

Erika Bohatá: Je to tak. Zaměstnanci nově získali možnost vybrat si, z jakého místa budou pracovat – ať už se jedná o formální místo u stolu, uzavřenou místnost s výškově nastavitelnými stoly, která se hodí pro klidnou práci, nebo pohodlnou sedačku v cafeterii. Právě flexibilita a přizpůsobivost je jedním z nejdůležitějších aspektů moderního funkčního pracoviště. Pro T-Mobile jsme také dokončili kanceláře v podobném duchu v Mladé Boleslavi.

Martin Židek: Ale pracujeme i na několika dalších výjimečných projektech, kde se rovněž mění firemní kultura. Zmíněné trendy, tedy flexibilita a digitalizace, ale i udržitelnost, jsou na vzestupu a není náhoda, že právě prostředí, které je podporuje, chtějí i zaměstnanci českého Vodafonu. Firma očekává, že 60 % času budou zaměstnanci pracovat vzdáleně a zbylý čas stráví především spoluprací v kanceláři. Vodafonu tedy pomáháme současné prostory přeměnit v hub, který podněcuje flexibilitu a kooperaci.

Co byste popřáli firmám a vlastně i jejich zaměstnancům do zbytku roku 2021, který se alespoň pro nás v Česku zatím nevyvíjel moc příznivě?

Erika Bohatá: Jednoznačně zdraví.

Martin Židek: Zdraví je samozřejmě na prvním místě, ale osobně bych také popřál pocit jistoty. Jistota je to, co dnes lidem schází. Jak se firmě daří? Budou se snižovat stavy? Nepřijdu o práci? Co bude po covidu? Jak dlouho budu pracovat z domova? Rok, dva? Možná bych se chtěl přestěhovat, ale pokud budu muset zpět do kanceláře, budu to mít daleko…

Často se stává, že samotné firmy nevědí, jak se k situaci postavit, a nejsou tak schopné svým zaměstnancům poskytnout jistotu. Když vezmu příklad ze světa, Facebook, Google nebo Amazon dal svým zaměstnancům jasné sdělení: Práce na dálku tu bude minimálně do konce roku, do té doby budou naše kanceláře zavřené. Firmám a jejich zaměstnancům bych tedy popřál chytře stanovenou strategii a její důsledné následování.

29. 4. 2021