City Guide: Art Berlin

28. 10. 2019

galerie-deschler-berlinska-zed-3.

V současné politické situaci ve světě, kde se staví nové zdi, které jsou podněcovány populistickými hnutími, novými odštěpeními a konflikty mezi sousedními zeměmi, se znovu objevuje téma pádu Berlínské zdi jako velmi aktuální. Je neopomenutelným příkladem překonávání hranic jak v našich hlavách, tak v konkrétních politických skutečnostech.

Termín „Querschläger“ je také používán v přeneseném slova smyslu pro nepřizpůsobené osoby či pro ty, kteří nekráčí s davem. Výstava ukazuje díla umělců z obou stran této německé „bariéry“. Někteří z nich byli aktivní v Berlíně již před pádem berlínské zdi — například RAINER FETTING, LUCIANO CASTELLI a STEFAN ROLOFF v západním Berlíně a SVEN MARQUARDT ve východním Berlíně.

Fotografie a obrazy Rainera Fettinga z 80. let, z nichž některé budou na výstavě vystaveny, jsou nejen zajímavé z hlediska kunsthistorického, ale také jsou výjimečně vizuálně podmanivé. Na díla těchto čtyř umělců je možné pohlížet v mnoha souvislostech. Jednak odrážejí dějiny Berlína z určitého odstupu – jako to udělal HOLGER BÄR a PATRICIA WALLER, ale také z pohledu generace narozené až po jejím pádu, která ji vnímá jako zásadní historickou událost minulosti. Tak tomu je u LIES MACULANA.

galerie-deschler-berlinska-zed-2
galerie-deschler-berlinska-zed
galerie-deschler-berlinska-zed-4

Více na: www.deschler-berlin.de