Deset tisíc mil pod mořem: Kobylisy (Nejhlubší stanice linky C)

Stanice Kobylisy, v původním plánu metro-staveb zanesena pod názvem „Rudé Armády“, byla vybudována v rámci stavby úseku IV.C1. Specifikem této stanice je, že se jedná o první raženou stanici na lince C, a také jedinou jednolodní stanicí tzv. petrohradského typu v celém Pražském metru.

6. 9. 2020

Interiér stanice s projíždějící soupravou metra M1.

Stanice petrohradského typu jsou jednolodní konstrukce založené ve velké hloubce. Tubus nástupiště ústí ve dva výstupní vestibuly. Pod nástupištěm, které je samotné 31,2 metrů pod povrchem, se údajně nachází jednou tak hluboký komplex krytů a podzemních šachet, který vede směrem ke koupališti Na Stírce, a má funkci krytu civilní ochrany.

Velkoformátové zrcadlo nad cestou k eskalátorům.

Stanice je v rámci estetiky poplatná době svého vzniku. Není zde žádný umělecký objekt a při pohledu na celkový ráz a koncepci žluté se nelze zbavit dojmu, že se cestující nachází na lince B. Před výstupem směrem na eskalátory jsou po obou stranách instalována velkorozměrová zrcadla, která odrážejí nástupiště v celé délce.