Návrat Devětsilu

Česká výtvarná avantgarda se po více než třiceti letech dočkala nového celistvého pojetí a podrobného výstavního projektu.

8. 1. 2020

Karel Teige obraz

Karel Teige, Pozdrav z cesty, 1923, koláž, papír, 33,1 x 23,5 cm, GHMP

Umělecký svaz Devětsil, jehož vůdčími osobnostmi byli Karel Teige, Vítězslav Nezval a Jaroslav Seifert, vznikl v Praze v roce 1920. K jeho první a zároveň poslední ucelené výstavě však došlo až dlouho po jeho skončení, konkrétně v roce 1986. Aktuální výstavní projekt Galerie hlavního města Prahy je proto velkým návratem do prvorepublikového Československa, který přináší řadu nových poznatků a kontextů. Díky tomu se na uměleckou tvorbu Devětsilu budeme moci podívat jinou optikou.

Josef Šíma obraz

Josef Šíma, Krajina s trojúhelníkem (Krajina s obeliskem), 1930, tempera, plátno, 149 x 99 cm, GHMP

Celou výstavou prostupuje hlavní tendence této umělecké skupiny, tedy odklon od tradičního pojetí autonomního výtvarného díla, což teoreticky označil Karel Teige jako „ars una“. Jedná se o sjednocení různých uměleckých forem, které se doplňují a vytvářejí jakési souhrnné umění. Ve výstavě proto nechybí architektonické a scénografické modely, filmy, typografie, časopisy nebo fotografie. Z klasičtějších uměleckých technik jsou zastoupeny hlavně ty kombinované, například koláže nebo fotomontáže.

Bedřich Feuerstein obraz

Bedřich Feuerstein, Scénický návrh ke hře K. Čapka R.U.R., 1921, GHMP

Toto intermediální pojetí celého projektu si klade za cíl co nejlépe a nejautentičtěji představit poetiku Devětsilu a také mediální důležitost a propojenost evropských avantgardních časopisů. Díky tomuto přístupu byl zároveň možný vznik obsáhlé devětsilské publikace, která je mimo jiné vzpomínkou na jednoho z autorů předchozí výstavy Františka Šmejkala, od jehož úmrtí uplynulo právě třicet let. Výstavu můžete v domě U Kamenného zvonu navštívit do 29. března 2020.

Vítězslav Nezval obraz

Vítězslav Nezval, Abeceda, 1926, Muzeum umění Olomouc

Více informací zde.