Nenápadně jiné konce: Depo Hostivař & Nemocnice Motol (Konečné stanice linky A)

Dva chronologicky nejnovější úseky linky A vznikly již v nové době, mimo ideově vychovávanou společnost a sní spojené požadavky na estetiku. To se samozřejmě projevuje na jejich podobách. Trasa, která prodloužila linku A na severovýchod do již existujícího Depa Hostivař, byla otevřena v roce 2006.

8. 11. 2020 | Jakub Mašek

Pohled do interiéru stanice.

Stanice Depa Hostivař je mezi stanicemi pražského metra skutečným unikátem. Její funkce měla sloužit k přestupu mezi metrem a autobusovými linkami do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Interiér stanice se nachází přímo v areálu depa metra a cestující jsou přepravováni pomocí povrchově vedených kolejnic, takže si mohou za dne částečně prohlédnout zázemí depa a okolí přímo z pohodlí vozu metra. Ve stanici samotné nalezneme nejužší ostrovní nástupiště a dva „konce“ kolejnic za prosklenými zábranami u východu.

Venkovní podoba Depa Hostivař.

Zajímavým prvkem je prosklená střecha, jíž je do stanice přiváděno světlo. Depo Hostivař je spíše technickým než designovým unikátem a kvůli své poloze, funkci i vytíženosti bývá tak čas od času terčem kritiky.

Konec kolejnice.

Stanice Depo Hostivař na kolejovém schématu.

Konečnou stanicí nejnovějšího úseku trasy je Nemocnice Motol uvedená do provozu společně se zastávkami Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny v roce 2015. Na tyto nejmodernější přírůstky pražského metra je pohlíženo velmi kriticky. Není to způsobeno pouze bezobsažnou, a v podstatě neaktuální (v ohledu na dobu vzniku) architektonickou podobou, ale i možnostmi a chutí veřejnosti podílet se na vytváření veřejného a společně užívaného prostoru.

Interiér stanice Nemocnice Motol se „vzdušným stropem“.

Pohled na kolejiště z ochozu.

Interiér nejnovější pražské stanice metra.

Detail využitých materiálů.

Vchod do vestibulu stanice z nádvoří Fakultní Nemocnice Motol.

Stanice zasazená do velmi přírodního exteriéru.

Reflexní skla tvoří vnější obal stanice.

Předchozí díly seriálu o pražském metru najdete tady.