Nové vydání N&N Praha/Berlin č. 10

1. 4. 2019

nn-jaro-2019-2-upravene

Později jsem je začala litovat. Dnes mám strach. Ne z nich, ale sama ze sebe – ať jednou také nejsem taková. Vždyť potom už se srdce nezachvěje, oči nezarosí a  úsměv… jak potom vypadá úsměv? Vesele a  upřímně, pokud si zachováme schopnost snít; o  možném i nemožném, o  běžném i  nadpřirozeném. Ne vždy je lehké si sny vyplnit. My vám proto v  tomto čísle sny půjčíme. Představte si, že jste to právě vy, kdo si může povyprávět s… a  zeptat se na… kdo se dozví, že… Život jsme nedostali proto, abychom jen snili, ale abychom si sem tam nějaký sen splnili.

Text Danuše Siering, vydavatelka