Stavba čtvrtstoletí

9. 4. 2019 | Barbora Vojtová

Díky jeho velkému potenciálu se ale velmi rychle osamostatnil, získal řadu významných podporovatelů z řad osobností i odborných institucí, a tím mu narostla křídla. Původní formát se míjel s aktuální potřebou oboru, uvnitř kterého je zjevné přesycení akcemi, a o to větší dluh má směrem k obecné veřejnosti. Přitom výsledky tohoto oboru se dotýkají prakticky každého z nás a jsou bezpochyby důvodem k hrdosti.

O co se jedná a co je smyslem projektu?
Hlavní náplní projektu v jeho současné podobě je systematická dokumentace českého stavitelství a architektury v uplynulém čtvrtstoletí, zmapování všeho, co se povedlo za dobu vzniku nové České republiky postavit, přestavět či zrekonstruovat. Jde nám v něm o vybudování obsáhlé databáze těchto objektů využitelné pro jejich další vytěžení. Cílem této činnosti je pomoci zlepšit opravdu nezaslouženě negativní mediální obraz oboru stavitelství u naší veřejnosti.

Pro koho je projekt určený?
Intenzivně spolupracujeme se všemi, kdo se zúčastňují stavebního procesu, což je investor, autor, dodavatel, uživatel stavby. Společně pracujeme na vytěžení archivů jejich práce, ve kterých je uložená ohromná a nevyužitá hodnota dokumentující současnou úroveň mistrovských realizací, které jsou třeba i další staletí dokladem schopností společnosti. Zároveň máme zájem tyto hodnoty představit poutavou formou široké veřejnosti a opět pozvednout prestiž oboru.

Jaká je časová osa projektu?
Od konce minulého roku intenzivně pracujeme na databázi a hlásí se nám velmi zajímavé stavby. Některé jsou všem důvěrně známé, jiné jsou veřejnosti dosud skryté, přitom se často jedná o špičkově odvedené dílo. Přihlášky staveb nabíráme průběžně, ale termíny, se kterými pracujeme, zajistí přihlášené stavbě účast ve výstupech projektu. Nyní je velmi aktuální a populární zapsat se co nejdříve a zúčastnit se odborné ankety. Následovat budou krásné i naučné publikace, putovní výstavy v ČR i ve světě, komentované prohlídky i připravovaný televizní cyklus. Celé je to rozfázováno zhruba na tři roky.

Co přináší stavitelství a architektura společnosti?
Stavitelství je nedílnou součástí veřejného i soukromého života člověka. Dokumentuje úroveň našeho myšlení a našich potřeb, žádná stavba se nestaví samoúčelně. Například v sektoru developmentu je dobře patrný rychlý vývoj. První moderní administrativní budovy v 90. letech dnes procházejí totální rekonstrukcí, protože už téměř v ničem nesplňují aktuální požadavky. Jinde zase vidíme mecenášské počiny při obnovách místních památek. Jsou také stavby, které jsou pro toto sledované období zcela nové – velmi často svázané s dalšími obory, zejména IT. Rádi bychom ukázali, že český stavitel je zkrátka v tomto zajímavém oboru ohromně konkurenceschopný.

petra-miskejova-stavba-ctvrstoleti

Pokračování v příštím čísle. Více informací na www.stavbactvrtstoleti.cz 

Text Barbora Vojtová