Zájmy podnikatelů v  P1 hájí Hospodářská komora P1

11. 4. 2019

zajmy-podnikatelu-praha-1-hospodarska-komora

V současnosti hájí zájmy více než tří stovek členů s cílem usnadňovat jejich podnikání. Vedle komunikace se samosprávami a úřady, poradenských a konzultačních služeb, vydávání odborných stanovisek, organizace vzdělávací činnosti a podpory podnikatelských aktivit se HKP1 podílí i na realizaci konkrétních projektů.

Příkladem je revitalizace Revoluční ulice, která se radikálně změní a stane místem odpovídajícím svému významu, a logicky i zajímavějším pro podnikatele. Povrchy budou rekonstruovány, rozšířen novoměstský chodník, na staroměstské straně vyroste stromořadí. Podobným projektem je goflorenc, tedy rekonstrukce ulice Na Poříčí a přilehlých ulic. HKP1 podporuje aktivitu místních vlastníků domů a podnikatelů. Cílem je zklidnění dopravy, vytvoření většího podílu ploch pro pěší a jejich úprava či doplnění zeleně a mobiliáře v lokalitě, která je spojnicí dvou stanic metra B Náměstí Republiky a Florenc.

„Kromě lokálních projektů se zaměřujeme i na usnadnění podnikání pomocí nových technologií. Téměř hotová již je aplikace, která ulehčí provozovatelům restaurací při obnovování povolení jejich předzahrádek. Jde o pilotní projekt větší aplikace, která bude například upozorňovat podnikatele na nejrůznější dopravní omezení v jejich lokalitě,“ řekl místopředseda HKP1 Filip Dvořák.