Ochrana osobních údajů a soukromí

Navigace

Zásady zpracování osobních údajů

Noviny&Novinky prohlašují, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou námi považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

O N&N

Noviny&Novinky jsou česko-německý časopis pro Prahu a Berlín. Klíčovým nástrojem je rozhovor nebo redakční text. Propojení videa a online marketingu. Artový layout, zkušený produkční tým a jedinečný distribuční mix jsou garantem kvality a zásahu inzerce našich klientů. Součástí N&N jsou aktuální zajímavosti z dění v Berlíně a Goodletter o zdravém životním stylu. Provozovatelem webu Noviny&Novinky je společnost BLACK SWAN MEDIA, s.r.o.

Seznam spolupracovníků N&N

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

E-mailový a telefonický kontakt na všechny spolupracovníky pro otázky týkající se osobních údajů je stejný: +420 774 955 798 a mail@nnmagazine.cz

GDPR

Účelem obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které začíná platit od 25. května 2018, je vytvořit společná pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Nařízení se vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů fyzických osob ze států EU.

Celá řada principů vychází ze současných pravidel na ochranu údajů EU. Obecné nařízení o ochraně údajů má ale širší působnost, disponuje přísnějšími standardy a zahrnuje vysoké pokuty. Například vyžaduje nadstandardní souhlas pro používání údajů některých typů a rozšiřuje práva jednotlivců, pokud jde o přenositelnost údajů a přístup k nim. Dále zavádí účinnější vymáhací prostředky, které umožňují dozorovému úřadu za určitá porušení požadovat na společnostech pokuty ve výši až čtyř procent ročních tržeb.

Závazek a příprava ze strany N&N

Ochrana vašich údajů je pro N&N prioritou. Dodržujeme současné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů a stejně tak se zavazujeme k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Popis veškerých způsobů, kterými zpracováváme osobní údaje osob, naleznete v našich zásadách používání dat. Poskytneme vám prostředí pro vyjádření souhlasu s poučením pro nové i stávající uživatele.

I nadále budete mít kontrolu nad tím, jak jsou vaše osobní údaje používané.

Nejdůležitější práva občanů (subjektů údajů)

Být informován o nakládání s osobními údaji a o narušení bezpečnosti údajů.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz a právo být zapomenut (vymazání odkazů a souvislostí).

Hlavní povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

Povinnosti se vztahují na všechny instituce a firmy, které zpracovávají nebo shromažďují osobní údaje občanů EU. Jde o veřejnou správu, školy, zdravotnická zařízení, firmy se zaměstnanci, banky, e-shopy a další subjekty.

Uchovávat záznamy o nakládání s osobními daty dle GDPR a souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Anonymizovat, pseudonymizovat data a minimalizovat jejich zpracování.

Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, DPO (Data Protection Officer).

Vaše osobní data zpracováváme z těchto důvodů

Jste našimi klienty
Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám souhlas s měřením návštěvnosti
Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám email pro zasílání obchodních sdělení
Vyplnili jste náš online dotazník
Vyplnili jste náš offline dotazník

Klient n&n

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • Na základě smlouvy
 • Na základě zákonné povinnosti
 • Na základě oprávněného zájmu

Zpracováváme tyto osobní údaje

 • jméno
 • příjmení
 • adresa
 • IČO
 • DIČ
 • telefon
 • emailová adresa
 • webová adresa

Vaše osobní data využíváme těmito způsoby a za těmito účely

Použijeme vámi poskytnuté údaje pro:

 • Vytvoření smlouvy
 • Fakturaci služeb
 • Telefonickou komunikaci
 • Elektronickou komunikaci
 • Zasílání relevantních strategických či obchodních sdělení

Váš souhlas s použitím osobních dat potřebujeme z těchto důvodů

 • Abychom mohli vytvořit smlouvu, fakturovat vám služby, domluvit se s vámi či vašimi zaměstnanci na spolupráci

Váš souhlas s použitím osobních dat je platný pouze pro tyto fyzické a právnické osoby

Bude mít přístup k vámi poskytnutým osobním údajům

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Může vás či vaše zaměstnance kontaktovat

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Váše osobní údaje budou uloženy

 • Pouze v elektronické podobě na počítačích spolupracovníků n&n se zabezpečením dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí
 • Pouze v elektronické podobě ve službě Google Drive s přihlášením pomocí několikanásobné autorizace, která v maximální míře znemožňuje odcizení přihlašovacích údajů k této službě.

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením a zpracováním osobních údajů

 • souhlas je automatický na základě smlouvy, zákonné povinnosti a oprávněného zájmu
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravou některých uložených informací můžete provést zasláním žádosti na email mail@nnmagazine.cz

Záznamy o zpracování osobních údajů

Od nabytí platnosti GDPR (25.5.2018) nedošlo k žádnému zpracování osobních údajů