Náš

Energeticky soběstačné bydlení — 1. místo

Český soběstačný dům vypisuje každý rok soutěž. Výzvou roku 2018 byl „Návrh energeticky soběstačného komplexu pěti budov s možnostmi sdílení a šetrným využitím dalších zdrojů“.

Jak vypadá návrh Zuzany Kopilákové, který se umístil na 1. místě?

Off grid — jde o koncept s cílem maximalizace své soběstačnosti, který se snaží využít situaci, ve které se nachází, s využitím místních zdrojů a poskytnout tak místo vhodné pro život rodin, nezávislé na vnějších zdrojích. Jde zejména o energetickou soběstačnost, recyklaci odpadu a vody, produkci potravin a tím uzavření životního cyklu, který je součástí přírody a udržitelného fungování v ní.

In grid — koncept je zasazený do modulové mřížky, která zároveň představuje jakýsi univerzálně použitelný model fungování tohoto konceptu s jistými možnostmi uspořádání. V tomto případě je modulová síť přeložena přes pozemek a do něj racionálně umístěné objekty, které svým uspořádáním navazují na svažující se terén a modulová síť se tak dostává i do prostoru.

Share grid — filozofie je postavena na celkovém sdílení, a to nejen energií a produkce, ale i sdílení prostorů. Energie, vytápění, produkce jídla, odpad, voda — každý z těchto sektorů je na určitém místě řešený centralizovaně pro všechny objekty. Sdílené však nejsou jen energie a produkce, ale také společné prostory jako je sauna, pracovna, společenské pavilony či parkovací přístřešek, které též vyžadují určitou údržbu. Výsledné zisky, ať už ve formě zeleniny nebo elektrické energie jsou mezi rodinami rozdělené. V konečném důsledku se tedy všichni podílejí na funkčnosti jednotného celku.

Parkovací přístřešek — střechu parkovacího přístřešku tvoří fotovaltaické panely orientované na jih, které zabezpečují stínění. Panely zároveň vyrábějí elektrickou energii, která je uskladněna v akumulátorech v technické místnosti v centru pozemku. Dobíjecí stanice pro elektromobily, umístěná na jednom z parkovacích míst, je zpětně zásobována z akumulátorů.

Eco farma — v části pozemku u přístřešku pro kola je eco farma obsahující skleník pro pěstování ovoce a zeleniny, skleník pro aquaponiku, zásobníky užitkové vody umístěné pod skleníky, venkovní sezónní zahrady pro pěstování plodin a chování zvěře.

Z důvodu blízkosti přilehlé Lipenské nádrže s možností chovu ryb je jeden skleník vyhrazený pro aquaponiku. Odpadová voda slouží jako organické hnojivo pro rostliny.

Tím, že tento proces probíhá neustále, nastává o 90 % snížení spotřeby sladké vody v porovnání s konvenčním chovem ryb. Systém je výhodný i z hlediska co největšího využití plochy na produkci jídla, protože je možné pěstovat vertikálně. Celý systém může být poháněný energií z fotovaltaických panelů.

Odpad a KČOV — Nedaleko chovu zvěře je umístěný přístřešek s odpadovými a kompostovými kontejnery. Odpadové kontejnery jsou rozdělené na kov, papír, plast, sklo a smíšený komunální odpad. Kompostový kontejner je umístěný zvlášť pod přístřeškem na území chovu zvířat a hnojivo je možné využít na hnojení eco farmy.

Kaskádová kořenová čistička se skládá ze 3 částí. Nejvyšší část s kořenovými rostlinami a štěrkem slouží pro pročištění odpadové černé vody z domácností. S propadem do druhé části, ve které se výkaly dočistují mezi kořenovými rostlinami a třetí část slouží jako dočišťovací jezírko s pročištěnou vodou. Nejvyšší část může být skrytá skleníkem pro zamezení šíření zápachu. Pročištěná voda slouží k zalévání zahrad eco farmy.

Schéma elektrické energie — hlavním zdrojem elektrické energie jsou fotovaltaické panely a dřevoplynová kogenerační jednotka, která zároveň slouží i jako zdroj vytápění a teplé vody celého komplexu. Tato kombinace vede k minimalizaci potřeby dávek el. energie z veřejné sítě. V případě nedostatečné kapacity produkce energie alternativními zdroji je do této místnosti provázený také proud z veřejné sítě. Naopak v případě přebytku energie v letním období může být energie dodávaná do veřejné sítě nebo být využitá k automatizaci zalévání venkovní eco farmy a skleníků.

Schéma pitné a dešťové vody — zdroj pitné vody v jižní části je po úpravě využívaný k zásobování všech objektů. Vzhledem k návrhu konceptu eco farmy, která si vyžaduje větší přísun vody, bylo jasnou volbou využít všechny sedlové střechy pro sběr dešťové vody. Ta je zavedená do podzemních potrubí do podzemních nádrží. Tato voda je využívaná na zalévání sezónních zahrad, skleníky, aquaponiku a pro zvířata.

Novinky z Prahy a Berlína na tvůj e-mail?
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více informací.