Náš

Energeticky soběstačné bydlení — 3. místo

Český soběstačný dům vypisuje každý rok soutěž. Výzvou roku 2018 byl „Návrh energeticky soběstačného komplexu pěti budov s možnostmi sdílení a šetrným využitím dalších zdrojů“.

Na 3. místě se umístil Martin Jirásko. Jak vypadá jeho představa energeticky soběstačného bydlení?

Chtěl jsem vypracovat projekt, který by byl šetrný k přírodě, dobře zapadal do okolní zástavby a nenarušoval tak její harmonii. Zároveň jsem se na otázku alternativních zdrojů energií chtěl podívat z trochu jiného úhlu pohledu.

Tvar staveb vychází z klasické hmoty běžného rodinného domku, který je „rozsekán“ a následně poskládán do finální podoby. Jednotlivé bytové jednotky jsou tvořeny vždy třemi byty. Hlavním těžištěm při návrhu bylo umožnit lukrativní výhled na vodní hladinu nádrže Lipna. Snažil jsme se i co nejvíce efektivně využít interiérového prostoru: pohodlí – praktičnost. Samotná úpravu pozemku v návrhu je minimální. Prostříhání vzrostlé zeleně (žádné kácení), revitalizace studánky, vytvoření příjezdových cest a lávky přes potůček.

Konstrukčně a materiálově se jedná o stavby, které lze z velké části zrecyklovat, neboť jsem objekty navrhl jako dřevostavby a další materiály, které jsou použity, jsou 100 % znovu použitelné. Na fasádách je použito cortenového plechu, který dává stavbám moderní ráznost. Solární panely jsou zakomponovány jako krytina střechy.

Velkou neznámou a zásadní otázkou bylo vymyslet jiný způsob ukládání elektrické energie než do baterií. Baterie jsou drahé, neuchovávají dostatečné množství energie, které jsou solární panely schopny vyrobit a s jejich životností a recyklovatelností je to také dost sporné.

Díky kontaktům na VŠCHT jsem si již delší dobu zajímal o vodík a palivové články a jejich výhody v energetické problematice. Posléze jsem přišel s konceptem, který jsem konzultoval s docentem Paidarem z Ústavu anorganické technologie. Po několika úpravách jsem přišel s finálním řešením, které snížilo spotřebu elektrické a tepelné energie ze sítí o 30 % a 40 %. Kouzlem vodíku a palivových článků je to, že tato energie je naprosto čistá. Hlavním zdrojem energie je v mém projektu slunce. Tato energie se poté pomocí elektrolýzy vody uchová do vodíku (odpadem je kyslík!). Palivový článek následně uvolní z vodíku elektrickou a tepelnou energii. V tomto procesu je odpadem voda!

Nicméně bateriím jsem se zcela nevyhnul, jelikož dnešní palivové články nemají tak vysoký výkon, aby mohly pohánět celý dům. Tím pádem palivové články nabíjí baterii, která je dimenzovaná na denní spotřebu domácností.

Tímto projektem jsem chtěl hlavně poukázat na to, že to jde opravdu jinak! Čistěji.

Novinky z Prahy a Berlína na tvůj e-mail?
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více informací.