Salon

Navazujeme na kulturu salonů, kde se setkávají německé a české osobnosti. Sousedé se mají vzájemně obohacovat.


Německé stopy v české hudbě

Nakolik je česká kultura spjatá s německou? Z jakého důvodu je přínosné poukazovat na toto neodmyslitelné propojení právě v Roce české hudby? Více v příspěvku Ivy Nevoralové.