Archeologové objevili první společnou evropskou měnu. Platila v dnešním Česku i Německu

Obyvatelé Evropy používali před 5 000 lety prsteny, náramky a hlavy sekyrek standardizovaných tvarů a velikostí jako ranou formu peněz. Měna platila podle webového portálu rozhlasové stanice Deutsche Welle kromě jiného i na dnešním území Česka a Německa. S objevem přišli archeologové z Leidenské univerzity, kteří se mimo jiné zabývali psychologií vnímání rozdílů ve váze standardizovaných předmětů.

Kolik stojí tento meč? Čtyři náramky, tři spony a sekeru. Vše standardní? Samozřejmě. Takhle nějak mohl znít prehistorický rozhovor během směnného obchodu ještě předtím, než se během doby bronzové v Evropě dostaly do oběhu mince. V té době byly běžnými platidly či měnami prsteny a hlavy sekyrek z bronzu nebo mědi. Tyto předměty byly překvapivě standardizovány, co se hmotnosti a tvaru týče, a to v mnoha částech Evropy.

Stejné platidlo, stejná váha

Nizozemští vědci z Leidenské univerzity prozkoumali více než 5 000 kovových tyčí, náramků, hlav sekyrek a prstenů z období 2150-1700 před naším letopočtem. Objekty pocházejí z různých archeologických nalezišť včetně dnešního jižního Německa, Rakouska, České republiky, severního Německa a jihu Skandinávie. Šlo nejen o jednotlivé předměty, ale o celé hromady několika stovek kusů.

Přestože objekty pocházely z velmi odlišných oblastí a období, podle studie zveřejněné ve vědeckém magazínu Plos One byly překvapivě jednotné ve tvaru a hmotnosti. Asi 70 % zkoumaných prstenů mělo hmotnost kolem 195 gramů. Jak to bylo možné, když lidé v té době běžně nepoužívali váhy?

Nizozemští vědci ve své analýze zmiňovali Weber-Fechnerův zákon z oblasti percepční psychologie a psychofyziky. Tento zákon popisuje vztah mezi objektivní intenzitou podnětů a subjektivně vnímanou silou smyslových dojmů člověka. Podle tohoto zákona je váhový rozdíl vnímán pouze tehdy, když dojde ke zvýšení hmotnosti přibližně o 2 %. Takže u kovového předmětu o hmotnosti jednoho kilogramu, by jiný předmět musel vážit o 20 gramů více, aby se lidem zdál těžší. Určitá malá váhová odchylka předmětů tedy při obchodování nebyla vnímána.

Společná měna

Vývoj srovnávacího systému pro měření hmotnosti a různých dalších parametrů patří mezi nejvýznamnější prehistorický pokrok lidského intelektu, uvedli ve své studii Maikel Kuijpers a Catalin Popaová z katedry archeologie na Leidenské univerzitě.

Tvar a váha zkoumaných předmětů byly natolik podobné, že byly vnímány jako standardizované. Tedy i na konci pravěku a začátkem období starověku si lidé uvědomovali, že objekty musí mít standardní velikost, aby mohly sloužit jako společná měna, která by byla přijímána i na vzdálenějších územích.

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,