Šéf Německé turistické centrály: Češi mají chuť cestovat a Německo má i teď jako jejich cílová destinace výhodu

Jan Pohaněl vede Německou turistickou centrálu pro ČR. Počet českých hostů v německých ubytovacích zařízeních podle něj během pandemie poklesl více než o polovinu, vyšší podíl z vícedenních návštěv navíc tvořily pracovní cesty. Přesto je do budoucna optimistický: „Nejnovější průzkumy ukazují, že chuť Čechů opět cestovat je stále přítomná.“

Vedoucího zastoupení Německé turistické centrály pro ČR Jana Pohaněla jsme se zeptali na to, jak situaci vidí on.

Jaký byl trend českého turismu v Německu v posledních letech, tedy až do příchodu loňské pandemie?

Počet přenocování Čechů v Německu rostl kontinuálně celkem deset let v řadě. V roce 2019 se jednalo o více než 650 tisíc hostů s téměř 1,4 milionu přenocováními. To mimo jiné znamená, že za poslední dekádu (2009-2019) vzrostl počet vícedenních návštěv bezmála o 130 %. Zde je třeba ovšem učinit poznámku. Do statistik se započítávají také pracovní cesty, které tvořily zhruba 30% podíl.

Kam čeští turisté v Německu nejraději jezdili?

Co se týče spolkových zemí, tak to byly různé destinace v Bavorsku, přibližně jedna třetina všech přenocování Čechů v Německu se odehrála tam. Zejména byla navštěvovaná oblast Berchtesgadenska. Na druhém místě se umístilo sousední Bádensko–Württembersko, tam si Češi oblíbili především oblast Schwarzwaldu a Bodamské jezero. Mezi městy pak vedl jednoznačně Berlín asi se 150 000 přenocováními v roce 2019, pak následovaly Mnichov a Drážďany.

Jaká byla frekvence krátkých výletů do blízkých měst v porovnání s pobytovými zájezdy?

Podíl krátkých výletů ze všech turistických cest v roce 2019 činil asi 40 %. Průměrná délka jednoho pobytu byla 5,1 dne.

Jan Poháněl.

Jak se situace změnila během léta 2020, kdy jsme byli sice uprostřed pandemie, ale opatření proti ní se oproti loňskému jaru poměrně zmírnila?

Počet přenocování v roce 2020 klesl v porovnání s předchozím rokem o více než polovinu, zhruba na 620 tisíc.

Zmizela pak návštěvnost po příchodu druhé vlny na podzim úplně?

Naštěstí ne, i když je potřeba říci, že klesl podíl turistických cest, a tím pádem se navýšil relativní podíl pracovních cest.

Nemáte obavy, že vlivem úpadku ekonomiky budou Češi v příštích letech raději zůstávat doma?

Nejnovější průzkumy ukazují, že chuť Čechů opět cestovat je stále přítomná. Navíc míra nezaměstnanosti je stále relativně nízká, takže se neobávám toho, že by Češi cestovali do zahraniční výrazně méně. Spíš to bude otázka podmínek vstupu a míry rizika nákazy v cílových zemích. Vzhledem k tomu, že Německo si udržuje hygienická i protiepidemická opatření dlouhodobě na vysoké úrovni, bude mít oproti jiným destinacím konkurenční výhodu.

Co bude obsahem vašich letošních marketingových kampaní?

Chceme se zaměřit na podporu německých měst, která pandemie zasáhla nejvíce. V rámci našich kampaní představíme jejich atmosféru, okolí a životní styl místních obyvatel. Ukážeme, jak cestovat s ohleduplností k přírodě i ostatním lidem. Chceme prostě popsat, jak „chutná Německo“. Ať už jde třeba o jedinečná vína z vyhlášených oblastí nebo lahodně hořká piva z tradičních pivovarů. A nezapomeneme ani na tradiční řemesla v Německu, která úzce souvisí se značkou „Made in Germany“. Dalším tématem našich kampaní bude nabídka wellness a lázeňství v Německu.  

Německá turistická centrála pro ČR vycházela v odpovědích z dat Spolkového statistického úřadu, European Travel Monitor 2019 a IPK International.

Nejčtenější v kategorii Travel

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher