V pražské Černé labuti proběhla premiéra Česko-Německého Salonu. Navazuje na předválečné tradice multikulturní Prahy

Čeští a němečtí intelektuálové kdysi mívali salony, v nichž si mohli vyměňovat názory na soudobou společnost. Historickou propast, která nás od nich dělí, se snaží překlenout první Česko–Německý Salon Praha–Berlín, který v galerii Černá labuť uspořádala Danuše Siering. Mluvilo se na něm, jak jinak, německy, a ve znaku nesl Alberta Einsteina, který nebyl jen geniálním fyzikem, ale také častým salonním hostem a houslovým virtuosem.

Salonní společnost je součástí historické kultury evropských metropolí, zejména v Berlíně, Praze, ve Vídni a Paříži. V české metropoli patřil k nejproslulejším podnikům salon pražské spisovatelky Berty Fantové, který se nacházel v Domě U Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí. V přízemí provozoval Max Fanta lékárnu, na bel étage byl soukromý byt rodiny. Zde jeho žena Berta vedla kulturní salon, kam s důvěrou v evropskou civilizaci každý týden zvala vybranou společnost k muzicírování, přednáškám a duchaplným diskusím.

V tomto salonu se scházela řada známých pražských intelektuálů a liberálů, ale také německy mluvící osobnosti jako Franz Kafka, Max Brod nebo Rudolf Steiner. Ale také Albert Einstein, který v letech 1911 a 1912 působil tři semestry jako profesor teoretické fyziky na pražské německé univerzitě a žil v Praze.

V těchto salonech se mluvilo především německy, protože čeština v té době ještě nebyla “salonně zralá”. Je známo, že František Palacký, nejvlivnější osobnost českého národního obrození, nazývaný “Otec národa“, mluvil v salonech také německy. Je rovněž překvapivé, že při stavbě Národního divadla v Praze na konci 19. století, která byla financována z darů, se mezi architekty, umělci a všemi, kdo se na stavbě podíleli, mluvilo německy, protože chyběly české odborné termíny.

Zleva nahoře: Tomáš Drahoňovský, Stephan Halada, Silke Horak, Danuše Siering, Dr. Tomáš Sacher, Wolfgang Karl Bremm von Kleinsorgen, Lia Halada.

První Česko-Německý Salon Praha-Berlín si klade za cíl navázat na dlouholetou tradici salonní kultury pořádáním pravidelných setkání předních osobností z Německa a České republiky. Premiéra se konala 2. června v pražské galerii Černá labuť. Zakladatelka salonu, vydavatelka Dr. Danuše Siering, diskutovala s investorem Dr. Marcusem Schulzem o historii Salonu Berta Fanta; s vydavatelkou Silke Horák hovořila nejen o knize “Zeď mezi námi“, kterou dvojjazyčně vydalo jejich nakladatelství Albatros, nýbrž také o budoucnosti vydávání knih obecně, a to s ohledem na otázku – papír, nebo online?

Dr. Tomáš Sacher, ředitel Českého centra v Berlíně, hovořil o nutnosti osobní komunikace a intelektuální výměny a pozval účastníky na podzimní salon, na němž by měly diskuse pokračovat. Mezi váženými hosty by tentokrát měl být také velvyslanec České republiky v Německu, J. E. Tomáš Kafka.

Zleva nahoře: Angelika Ridder, Dr. David Michel, Jörg Lüdorf, Annette Reisfelder, Jan Müller, Vincent Siering, JUDr. Zdeněk Šponar, Dr. Marcus Schulz.

Evropa je dnes propojená. O to důležitější je vzájemné porozumění mezi sousedy. “Věříme, že zejména nyní, v mediálním věku 21. století, renesance salonů významně přispívá k mezinárodnímu porozumění,“ říká Danuše Siering. “Česko-Německý Salon by měl být bezprostředním a důvěrným fórem pro výměnu kulturních, hospodářských a společenských idejí mezi Prahou a Berlínem.“

Foto: Jiří Šeda

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu

Se Zdeňkem Pohlreichem o lahůdkách německé kuchyně

       ·   27.11.2023
Jeho jméno je synonymem pro kvalitní gastronomii. Zdeněk Pohlreich svými televizními pořady změnil český pohled na pohostinství. Umí být nekompromisní, mnoho lidí s ním nemusí souhlasit, ale zůstává svůj. S N&N mluvil o české a německé

Box ve fotografiích

       ·   13.11.2023
Galerie Bene Taschen představuje výstavu Boxing renomovaného amerického fotografa Larryho Finka. Fotografie upoutají pozornost na transatlantický box na přelomu 80. a 90. let a oslavují ikonické momenty boxerských legend, jako jsou Mike Tyson a Jimmy Jacobs.

Aktuálně na německém webu