Klient n&n

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

 • Na základě smlouvy
 • Na základě zákonné povinnosti
 • Na základě oprávněného zájmu

Zpracováváme tyto osobní údaje

 • jméno
 • příjmení
 • adresa
 • IČO
 • DIČ
 • telefon
 • emailová adresa
 • webová adresa

Vaše osobní data využíváme těmito způsoby a za těmito účely

Použijeme vámi poskytnuté údaje pro:

 • Vytvoření smlouvy
 • Fakturaci služeb
 • Telefonickou komunikaci
 • Elektronickou komunikaci
 • Zasílání relevantních strategických či obchodních sdělení

Váš souhlas s použitím osobních dat potřebujeme z těchto důvodů

 • Abychom mohli vytvořit smlouvu, fakturovat vám služby, domluvit se s vámi či vašimi zaměstnanci na spolupráci

Váš souhlas s použitím osobních dat je platný pouze pro tyto fyzické a právnické osoby

Bude mít přístup k vámi poskytnutým osobním údajům

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Může vás či vaše zaměstnance kontaktovat

 • Spolupracovníci se smlouvou upravující ochranu osobních údajů a mlčenlivost

Váše osobní údaje budou uloženy

 • Pouze v elektronické podobě na počítačích spolupracovníků n&n se zabezpečením dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí
 • Pouze v elektronické podobě ve službě Google Drive s přihlášením pomocí několikanásobné autorizace, která v maximální míře znemožňuje odcizení přihlašovacích údajů k této službě.

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením a zpracováním osobních údajů

 • souhlas je automatický na základě smlouvy, zákonné povinnosti a oprávněného zájmu
 • nesouhlas s uložením a zpracováním či úpravou některých uložených informací můžete provést zasláním žádosti na email mail@nnmagazine.cz