Záznamy o zpracování osobních údajů

Od nabytí platnosti GDPR (25.5.2018) nedošlo k žádnému zpracování osobních údajů