Berlínské květinářství pořádá výstavy a překvapuje uměleckými kreacemi

Na uměleckých kreacích z květin založilo svůj byznys jedno z berlínských květinářství, které zároveň pravidelně pořádá výstavy věnované propojení umění a přírody. Styl jeho uměleckých květinových děl je rozmanitý a zahrnuje jak jednoduché, tak i extravagantní či přímo sofistikované kytice.

Jedna z koláží Yvonne Roeb z aktuální výstavy zaměřené na květinami inspirované motivy Foto: archiv Marsano

Předmětné květinářství se od konkurence poněkud liší tím, že spolupracuje s konzultantkou pro oblast umění Julií Rosenbaum , s jejíž pomocí pořádá různé umělecké expozice. Aktuálně probíhá výstava koláží Yvonne Roeb s motivy inspirovanými právě květinami.

Zmíněná Yvonne Roeb ve svých dílech představuje mutace z lidského, zvířecího, rostlinného a minerálního světa, které oscilují mezi reálnem a nevědomím. Zabývá se interakcí mezi člověkem utvářeným světem a přírodou, stejně jako jejich zranitelností a pomíjivostí.

Výstava představuje koláže ve třech blocích. Náměty nachází ve své sbírce historických knih a časopisů o dějinách přírody a zvířat, umění a kultury. Záměrným odcizením známého a přidáním fragmentů textu vyvolává podráždění, které návštěvníka přitahuje i odpuzuje. Každá její koláž má silnou sugestivní a podmanivou sílu: jako by pocházela z vědeckého výzkumu, duchovního kontextu nebo z našich vlastních snů. Přítomnost protikladů, jako je dobro a zlo, božské a ďábelské, je důležitým aspektem autorčiny tvorby. 

Yvonne Roeb se narodila v roce 1976 ve Frankfurtu nad Mohanem a studovala dějiny umění a výtvarné umění u Timma Ulrichse a Kathariny Fritsch. Její díla vystavují galerie po celém světě a jsou i součástí mnohých soukromých i veřejných sbírek. Kromě mnoha ocenění bude berlínská umělkyně v roce 2022 žít a pracovat v Paříži díky ateliérovému stipendiu od Hessische Kulturstiftung

Nejčtenější v kategorii ArtDesign