Berlínské květinářství pořádá výstavy a překvapuje uměleckými kreacemi

Na uměleckých kreacích z květin založilo svůj byznys jedno z berlínských květinářství, které zároveň pravidelně pořádá výstavy věnované propojení umění a přírody. Styl jeho uměleckých květinových děl je rozmanitý a zahrnuje jak jednoduché, tak i extravagantní či přímo sofistikované kytice.

Jedna z koláží Yvonne Roeb z aktuální výstavy zaměřené na květinami inspirované motivy Foto: archiv Marsano

Předmětné květinářství se od konkurence poněkud liší tím, že spolupracuje s konzultantkou pro oblast umění Julií Rosenbaum , s jejíž pomocí pořádá různé umělecké expozice. Aktuálně probíhá výstava koláží Yvonne Roeb s motivy inspirovanými právě květinami.

Zmíněná Yvonne Roeb ve svých dílech představuje mutace z lidského, zvířecího, rostlinného a minerálního světa, které oscilují mezi reálnem a nevědomím. Zabývá se interakcí mezi člověkem utvářeným světem a přírodou, stejně jako jejich zranitelností a pomíjivostí.

Výstava představuje koláže ve třech blocích. Náměty nachází ve své sbírce historických knih a časopisů o dějinách přírody a zvířat, umění a kultury. Záměrným odcizením známého a přidáním fragmentů textu vyvolává podráždění, které návštěvníka přitahuje i odpuzuje. Každá její koláž má silnou sugestivní a podmanivou sílu: jako by pocházela z vědeckého výzkumu, duchovního kontextu nebo z našich vlastních snů. Přítomnost protikladů, jako je dobro a zlo, božské a ďábelské, je důležitým aspektem autorčiny tvorby. 

Yvonne Roeb se narodila v roce 1976 ve Frankfurtu nad Mohanem a studovala dějiny umění a výtvarné umění u Timma Ulrichse a Kathariny Fritsch. Její díla vystavují galerie po celém světě a jsou i součástí mnohých soukromých i veřejných sbírek. Kromě mnoha ocenění bude berlínská umělkyně v roce 2022 žít a pracovat v Paříži díky ateliérovému stipendiu od Hessische Kulturstiftung

Danuše Siering

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Zrnko, které spojuje svět

       ·   20.02.2024
To je káva Dallmayr, synonym pro kvalitu a nadstandardní servis. Milovníky kávy spojuje tento lahodný nápoj po celém světě více než 300 let.

Znásilněná Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, víš že já agresivní nejsem. Ale kdyby přede mnou teď stál režisér, nevím, co bych s ním udělala," vyhlásila Johanna deset minut po začátku premíéry Rusalky ve Státní opeře Unter den Linden v Berlíně.

Voda je pravidlem hry

       ·   13.02.2024
Žije v Hamburku, ale její rodinné kořeny sahají až do Indonésie. Vizuální umělkyně a fotografka Janina Oeij hovoří o své fascinaci vodou, kterou zachycuje ve svých dílech.

Aktuálně na německém webu

Vergewaltigte Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, du weißt, dass ich nicht aggressiv bin. Aber wenn der Regisseur jetzt vor mir stünde, wüsste ich nicht, was ich mit ihm machen würde", erklärte Johanna zehn Minuten nach Beginn der Premiere von Rusalka

Wasser wird zur Spielregel

       ·   13.02.2024
Sie lebt in Hamburg, doch ihre Familienwurzeln reichen bis nach Indonesien. Die Bildende Künstlerin und Fotografin Janina Oeij spricht über ihre Wasser- Faszination, die sie in ihren Werken auffängt.