Berlínské květinářství pořádá výstavy a překvapuje uměleckými kreacemi

Na uměleckých kreacích z květin založilo svůj byznys jedno z berlínských květinářství, které zároveň pravidelně pořádá výstavy věnované propojení umění a přírody. Styl jeho uměleckých květinových děl je rozmanitý a zahrnuje jak jednoduché, tak i extravagantní či přímo sofistikované kytice.

Jedna z koláží Yvonne Roeb z aktuální výstavy zaměřené na květinami inspirované motivy Foto: archiv Marsano

Předmětné květinářství se od konkurence poněkud liší tím, že spolupracuje s konzultantkou pro oblast umění Julií Rosenbaum , s jejíž pomocí pořádá různé umělecké expozice. Aktuálně probíhá výstava koláží Yvonne Roeb s motivy inspirovanými právě květinami.

Zmíněná Yvonne Roeb ve svých dílech představuje mutace z lidského, zvířecího, rostlinného a minerálního světa, které oscilují mezi reálnem a nevědomím. Zabývá se interakcí mezi člověkem utvářeným světem a přírodou, stejně jako jejich zranitelností a pomíjivostí.

Výstava představuje koláže ve třech blocích. Náměty nachází ve své sbírce historických knih a časopisů o dějinách přírody a zvířat, umění a kultury. Záměrným odcizením známého a přidáním fragmentů textu vyvolává podráždění, které návštěvníka přitahuje i odpuzuje. Každá její koláž má silnou sugestivní a podmanivou sílu: jako by pocházela z vědeckého výzkumu, duchovního kontextu nebo z našich vlastních snů. Přítomnost protikladů, jako je dobro a zlo, božské a ďábelské, je důležitým aspektem autorčiny tvorby. 

Yvonne Roeb se narodila v roce 1976 ve Frankfurtu nad Mohanem a studovala dějiny umění a výtvarné umění u Timma Ulrichse a Kathariny Fritsch. Její díla vystavují galerie po celém světě a jsou i součástí mnohých soukromých i veřejných sbírek. Kromě mnoha ocenění bude berlínská umělkyně v roce 2022 žít a pracovat v Paříži díky ateliérovému stipendiu od Hessische Kulturstiftung

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,