Čert a Mikuláš dorazí i letos. Kam se ovšem ztratili Perchta, Ambrož nebo Laufři?

Křesťanské náboženství po staletí určovalo duchovní směr a tradici evropského obyvatelstva. Ve svých raných stádiích ovšem adaptovalo většinu svátků a zvyklostí z původního pohanského světa. A není tomu jinak ani u takzvané obřadní obchůzky, která se dodnes dochovala v podobě návštěv čerta s Mikulášem. Postav, které se do předvánočních obchůzek zapojovaly, bylo ovšem mnohem víc.

Foto: Pavlína Blahotová.

Postava Svatého Mikuláše z Myry, který je dnešním předobrazem Mikuláše, který chodí v českých zemích na tradičních předvánoční kontrolu zlobivých a hodných dětí, má sice jasně křesťanský původ, nicméně v samotné činnosti obchůzky a dramatické obřadnosti, personifikaci, která se k tradici váže, můžeme dodnes pocítit ozvěny římských Saturnálií, či svátků „krále kozy“, který se údajně ještě dnes v některých vesnicích na Moravě drží.

Účelem těchto pochůzek nebylo jen strašení či moralizování dětí a mládeže, ale jakési zhmotnění duchovnosti světa tehdejších lidí, které v sobě snoubí nejen připomenutí jejich duchovního stavu, ale i tehdejší sociální život a události společenství, které se vázaly na určité období, což bylo významné zejména z pohledu zemědělství a hospodaření.

Dnešní česká tradice v podobě Mikuláše, čerta a anděla všechny tyto původní tradice, vlivy a smysly redukuje a někdy se zdá, že je jen nepatrnou ozvěnou minulosti. Svět našich předků byl mnohem pestřejší, a tak například v období adventním nepatřily obřadní obchůzky pouze Mikulášům a koledníkům, ale například Luckám, Ambrožům či Perchtám. Postavy buď navštěvovaly domácnosti osamoceně, ve skupinkách či přímo s celým mikulášským průvodem, který v některých místech údajně čítal až sedmdesát živých masek. Zde se vedle postav křesťanského panteonu svatých setkáváme také s bytostmi magickými, antropomorfními a v mnoha případy i velmi děsivými.

Barbora

Dva dny před dnem sv. Mikuláše chodívaly Barborky. V jedné ruce metličku, v druhé uzlík s dárky pro hodné děti. Barborky nebo Báry chodívaly samotné či ve skupinkách. Někdy měla některá z Barborek místo hlavy vyřezanou tykev. Barborky kromě kolovrátkového „Modli se, modli se“ pronášeného tlumeným hlasem, které zlidovělo jako „muli-si,muli-si“ vůbec nemluvily. Jejich předobrazem je sv. Barbora.

Lucka

13. prosince na sv. Lucii, chodívala po domech postava oblečená celá v bílém a dle dobových pramenů způsobovala posvátnou hrůzu. Někdy měla vyřezané zuby z řepy a na hlavě bílý talíř. V některých krajích měla postava Lůcy nebo Lucky až morbidní charakter, příznačný pro svět minulosti – v ruce svírala dřevěný nůž, kterým hrozila zlobivým dětem, že jim rozpáře břicho a naplní ho hrachovinou.

Matička

Postava, která již v lidové tradici splývá s ostatními – podle pramenů nosily podobné oblečení jako Lucky či barborky. V dramatické části obřadnosti vykonávaly funkci matky sv. Mikuláše – chodily společně s Mikulášským průvodem a dodávaly sv. Mikulášovi autoritu.

Ometačka / Ometač

Ženy v bílých šatech zakrývajících obličej, dekorované červenou stužkou s metličkami v rukou či v mužské podobě v kožíškové čepici či s pozlacenou korunkou na hlavě. Ometačky ometají plotny a žehnají hospodářství a ometači ometají metličkami světnice a zpívají náboženské písně.

Perchta

Ježibaba s obličejem načerněným uhlem, černým cylindrem s pérem, v mužské košili. Zpravidla se objevovala v doprovodu další Perchty v bílém provedení, s obličejem od mouky. Ohlašovala se klepáním na okno a trestala nestřídmé děti. I její oblíbenou metodou trestu bylo vycpávání bříšek hrachovinou.

Klovcová

Klovavá bába, Vrtibába či Štědrá bába je postava zahalená do bílého, s maskou čápa na obličeji. Tajně naděluje za dveřmi, jindy škádlí zlobivé děti a trestá je metličkou.

Ambrož

Se špičatou čepicí, obličejem zakrytým plátnem, bílou košilí a bílými rukavicemi, museli vypadat Ambrožové, jako postavy z hororů o Slandermanovi. Jejich obchůzková činnost však měla dobrácký charakter
– lákali děti na cukrovinky, aby je poté mohli honit s koštětem kolem kostela.

Klempera

V obličeji bílý závoj z prostěradla, omotaný jako larva. V některých krajích nosil v průvodu necky pobité hřebíky, do kterých při návštěvě světnice bušil kladivem a strašil nehodné děti průpovídkou o tom, že jim okuje rohy.

Laufři

Laufři neboli běžci zajišťovali plynulý průběh koledy a obchůzkové činnosti, či organizačně obsluhovali celý mikulášský průvod procházející vesnicí. Vždy šli jako předvoj průvodu a zjišťovali v hospodářstvích a chalupách stav náklonnosti místních obyvatel ke koledě a možnosti jejího provedení. Kromě Laufrů, jako civilních osob bez vyššího duchovního obsahu, se v průvodech objevovali také husaři, dragouni, Turci, sedláci, pacholata, či samotná smrt.

Tradice společenských, náboženských či slavnostních průvodů, obřadních obchůzek a koled je samozřejmě spjata s celou evropskou kulturou, takže i dnes můžeme v období adventu vidět mimo tradiční trhy a atributy hojnosti také Tyrolské průvody čertů Krampuslauf či Mikulášskou tradici Sinterklaase v Nizozemsku. Odtud nejspíš pochází synkreze postav sv. Mikuláše a Santa Clause, který naděluje den po narození páně dárky dětem za oceánem, a jehož tradice, stejně jako ta vánoční, je dnes rozšířena do rozmanitých koutů celého světa.

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,