#restartpodnikani HARMON research: Prožili jsme digitální evakuaci

Malá česká butiková firma Harmon research – zaměřená na průzkum trhu a marketingové poradenství – má za sebou v důsledku krize kompletní transformaci a před sebou nové výzvy. Její majitelka Lenka Harmon fandí českým značkám a tvrdí, že nyní budou hrát hlavní roli lokálnost a správné nastavení produktů.

Jak se vlivem koronakrize přehodnotil postoj firem k jejich marketingovým aktivitám?

Byli jsme ze dne na den evakuováni do digitálního světa. Kompletně se změnila firemní kultura, forma komunikace, potřeby, očekávání a samozřejmě i každodenní život s novými výzvami, obavami a tužbami. Jak vyplývá z aktuálního B2B výzkumu společnosti HARMON research, 40 % firem očekává, že jejich firemní situace se v nejbližších měsících zhorší. I proto se firmy musely adaptovat a velmi rychle implementovat nové postupy, služby a produkty. Většina firem brzy pochopila, že musí investovat do marketingu a celkového rozvoje. Teď, více než kdy předtím, je klíčové poznat a pochopit pohnutky klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců.

Vlivem krize se transformuje ekonomika celého světa. Jak se to dle vašeho názoru odrazí do marketingových strategií firem?

Změnil se leadership, mění se požadavky na zaměstnance a dodavatele. Je zde nový normál, na který nikdo z nás nebyl vyškolený ani připravený, a navíc se to netýká jen nás, ale celého světa. Všichni se učíme za pochodu a pořád se ocitáme v období transformace. Ukázalo se, že v porovnání s dobou před C-19 lze být v mnoha směrech efektivnější. Zahrnuje to nový způsob smýšlení, ať už kreativního či strategického. Zahrnuje to nový styl firemního fungování, motivaci, ale i kontrolu procesů. Z výzkumu a expertních rozhovorů lze vidět silnou tendenci digitalizovat a automatizovat (61 % firem podporuje digitalizaci a 55 % automatizaci). Mění se forma, způsob a obsah porad, vedení, výměna informací, komunikace s klienty a zaměstnanci, ale také v různém rozsahu přechod na home office. Tím pádem třeba i redukce pronajímaných prostor a naopak zvelebování „domácích“ kanceláří. Nové zvyky, návyky a nové potřeby.

Abychom všechny novinky a vymoženosti digitálního univerzu úspěšně zvládli, vyvstala aktuální nutnost sebevzdělávání a osobnostního rozvoje. Není divu, když teď 25 % firem zvažuje buď propouštění nebo zkracování úvazků. Velké korporace velmi často delegovaly na místní pobočky pravomoci a rozhodovací kompetence. Ještě více než před krizí se ubíráme směrem autentičnosti, lokálnosti a „českosti“. Marketingové kampaně emotivně působí na patriotismus, národní hrdost, pospolitost, zlaté české ručičky, šikovný lidový um, zdůrazňuje se kvalita prověřená léty zkušeností, a hlavně český původ. A jak se ukazuje, je to velice správný směr, protože – jak i z výzkumu HARMON research vyplývá – 8 z 10 top manažerů chce podporovat české výrobky, jak potravinového, tak nepotravinového charakteru i v rámci nákupů pro domácnost. Mezi firmami je solidárnost a nadšení také obrovské; český průmysl a české firmy chce podporovat 65 % firem.

Co bude v rámci marketingových strategií nyní podle vás hrát klíčovou roli?

Lokálnost a nadhled. Kreativita, flexibilita, rychlost a inovace. 92 % firem ví, že musí inovovat, mít svěží a svižný přístup. Schopnost a umění vcítit se do zákazníků a nabídnout jim to, po čem touží a co zrovna přesně potřebují. Populace, firmy a top manažeři budou s výdaji opatrní (55 % manažerů říká, že se snaží utrácet méně peněz než před C-19), takže i cenotvorba je a bude důležitá. Tendence šetřit se prohlubuje! V důsledky nejistoty a poklesu poptávky se místo rozvoje a podpory marketingové rozpočty krátí, a to včetně lidských zdrojů. Spousta firem strategicky váží, zda bude sázet na chytré, „seniorní“ lidi anebo služebně mladší, flexibilní, tvárné. Nebo místo stálých zaměstnanců půjde cestou externí spolupráce a bude si ad-hoc vybírat ty nejlepší lidi na trhu. Nelehká rozhodnutí, co přinese konkurenční výhodu a zaručí větší dlouhodobý úspěch.

Jaké vaše služby vaši klienti vyhledávali nejvíce těsně před krizí a jak se to mění nyní?

V rámci marketingového výzkumu trhu vlastně pořád „inovujeme“ a mapujeme, co se právě děje, testujeme nápady, koncepty, komunikaci, produkty, cenovou citlivost. Ve zkratce díky datům a zpětné vazbě z trhu pomáháme klientům být úspěšnější. To platí i dnes, i když v poslední době s obrovskou radostí zaznamenáváme častější a větší zájem o marketingový průzkum trhu. Stále víc firem si je vědomo, že už nic nebude jako bylo předtím. Mimo jiné, např. otázka cílových skupin, typologie klientů, odhad potenciálu, nálada ve společnosti a disponibilní příjem ovlivňující spotřebu, investice, způsob výběru a nákupní místa a spousta jiného. Chválím a fandím všem firmám, které to nevzdávají, správně investují do rozvoje a cíleně se snaží i s pomocí insightů, zjištění a nezávislých doporučení z marketingového výzkumu trhu své značky i v této nelehké době posouvat dále.

Dělali jste si již nějaký průzkum trhu ve vztahu k tomu, kam se bude vyvíjet spotřebitelské chování po krizi?

Ano. Jak už jsem citovala několik čísel, realizovali jsme exkluzivní sondu do manažerských plánů, a to v rámci volně prodejné studie Firmy po C-19. Výsledky z této studie jsou dostupné a každá firma si je může zakoupit. Pro klienty, kteří si ji zakoupí nabízíme i osobní či on-line konzultaci k tématu. Letmá ochutnávka je v rámci tohoto představení.

Co tedy bude nyní hrát klíčovou roli?

Českost, lokálnost, správné a atraktivní nastavení produktů, jejich parametrů, zákaznický servis, ale třeba i dobré zdraví a vše kolem, co už jsem zmínila před chvílí.

Co by v tomto období neměly firmy rozhodně podceňovat?

Být aktivní, komunikovat, investovat a určitě testovat. Jít do terénu, pozorovat a mluvit se zákazníky. Na vlastní oči vidět, slyšet a pak aplikovat do marketingové strategie.

V čem jste výjimeční a v čem se lišíte od konkurence?

Zaměřujeme se na Českost. Jsme Češi a dobře Čechům rozumíme. Známe zdejší kulturu, trh a jeho vývoj. Pomáháme identifikovat budoucí obchodní příležitosti. Nabízíme rychle a za rozumnou cenu srozumitelné výstupy z výzkumů, které díky našim celistvým řešením snadno využijete při implementaci marketingové strategie. Jsme dostupní všem firmám a zpřístupňujeme marketingový výzkum trhu i malým a středním firmám, nejen velkým korporátům s (dříve) obrovskými rozpočty. Máme nadhled pramenící z hloubky vědomostí nabitých za více než dvacet let zkušeností s předními společnostmi v Česku i v zahraničí. Máme nasazení a odhodlanost naslouchat klientům a lehce je provést celým procesem. Od prvotního kontaktu až po závěrečnou prezentaci je klientovi zřejmé, s kým jedná – se mnou osobně. Vždy klademe důraz na efektivitu, jsme nezávislí, proto máme svobodnou volbu zvolit pro klienta ta nejlepší a nejvhodnější řešení a přístupy. Máme povědomí o kvalitních a prověřených dodavatelích a vybíráme nejlepší subdodavatele, třeba sběrače dat, kteří jsou na trhu. Nejsme velká korporace. Nejsme vázáni stereotypy. Jsme upřímní. Neděláme výzkumy do „šuplíku“. Máme individuální a kreativní přístup.

Co koronavirová krize znamenala pro vaši firmu. Změnila nějak vaši strategii ve smyslu, na co a koho se nyní zaměřit?

Paradoxně se nám v důsledku této krize začaly otevírat nové příležitosti a navázali jsme spolupráci s novými typy klientů napříč různými segmenty. Hodně řešíme digitalizaci, transformaci E-health, (novou) segmentaci spotřebitelů, firemní rozhodovací procesy, zaměstnaneckou a klientskou spokojenost, které mohou mít teď dalekosáhlé dopady na úspěšnost firmy. A v neposlední řadě celkové výhledy – spotřebitelský a firemní barometr.

Jste novou členkou Helas New Encounters Clubu, jenž je součástí Podnikatelské platformy Helas. Myšlenkou platformy je „Budujeme hrdé Česko“, je vám toto téma blízké?

Ano, tato myšlenka a vůbec celý koncept paní Heleny Kohoutové, kde propojuje a podporuje české podnikatele a firmy se mnou velice souzní. Mimo jiné jsem spoluzakladatelkou ocenění Česká značka. Již několik let HARMON research pořádá reprezentativní anketu na vzorku 1000 osob 18+ let věku a tato aktivita je pro mě srdeční záležitost. Letos chystáme již pátý ročník, kde vyhlásíme Českou značkou, na kterou jsou Češi nejvíce hrdí, Tradiční českou značku a Českou značku, která se za uplynulých 12 měsíců zapsala svým jedinečným způsobem do povědomí Čechů a Češek.

Každopádně fandíme a držíme palce všem českým značkám a jsme zvědaví, jak letošní ročník s ohledem na významné události, které nás všechny zasáhly, dopadne. Jinak se dlouhodobě specializuji na Českost, mám obrovskou radost a je pro mě velkou ctí, že mohu pomáhat prostřednictvím výsledků z marketingového výzkumu trhu českým firmám v jejich rozjezdu a růstu. Českost zahrnuji i do přednášek na různých marketingových konferencích, vydávám v odborných marketingových časopisech články. Namátkou třeba Retail Summit, Samoška, CZECH TOP 100, FrAMchise konference, Americká obchodní komora a jiné.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Z punkové princezny podnikatelkou

       ·   23.04.2024
Gloria von Thurn-Taxis, někdejší punková princezna s natupírovaným účesem a výstředním make-upem, dobývala v 80. letech minulého století titulní stránky nejen německého tisku. Po náhlé smrti manžela Johanna von Thurn-Taxise, s nímž má tři děti,

Společný jmenovatel: Voda 

       ·   15.04.2024
Herečka, pěstitel, léčitelka, veslař a včelař. Co osobnost, to myšlenkový proud a jeden společný jmenovatel: Voda. Ať už jako slza smutku nebo radosti, životabudič, inspirace, nebo médium. Více ve fotosérii Michaely Dzurné Machač.

Aktuálně na německém webu

Von einer Punkprinzessin zur Geschäftsfrau 

       ·   23.04.2024
Gloria von Thurn und Taxis, einstige Punk-Prinzessin, mit toupiertem Haar und grellem Make-up, füllte in den 1980er Jahren die Titelseiten nicht nur der deutschen Presse. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Johannes von Thurn und

Gemeinsamer Nenner: Wasser

       ·   15.04.2024
Schauspielerin, Züchter, Heilerin, Imker und Ruderer. Jede Persönlichkeit, eine Gedankenströmung und ein gemeinsamer Nenner: Wasser. Ob als Träne der Trauer oder der Freude, Lebensspender, Inspiration oder Medium. Mehr in der Fotoserie von Michaela Dzurná Machač.