#restartpodnikani Online studium je budoucnost

„Jsme instituce, která se na svět vzdělávání dívá moderně a bez předsudků k využívání online technologií, se silným proklientským přístupem,“ říká Štěpán Mika, ředitel a majitel institutu CEMI. I díky tomu zvládli nedávnou krizi, která jen potvrdila, že online vzdělávání je zkrátka neodmyslitelnou součástí budoucnosti.

Vnímáte, že se vlivem koronakrize nějak přehodnotil postoj společnosti k sebevzdělávání?

Ano, lidé, kteří dlouho spali na vavřínech ekonomického růstu se najednou probrali a hledají možnosti, jak na sobě začít opět pracovat. Zcela jistě se také změnil postoj společnosti k online vzdělávání, které se ze dne na den stalo jedinou možnou formou výuky na školách. I ti největší odpůrci online studia tak najednou zjistili, že tato forma studia má své neoddiskutovatelné výhody. A když se dokážou online vzdělávat i děti, proč by to nedokázali dospělí manažeři?

Mgr. Štěpán Mika, ředitel a majitel institutu CEMI

Vlivem krize se výrazně proměnil a stále se ještě mění trh práce. Na co se nyní dle vašeho názoru bude klást největší důraz a jakou roli v tom bude hrát právě vzdělání?

Dopad koronakrize na trh práce není schopen nikdo zcela předpovědět, ale domnívám se, že ve výhodě budou lidé, kteří budou schopni přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám a využívat moderní způsoby řízení, jako je třeba agilní management. Určitě bude také kladen větší důraz na týmovou komunikaci pomocí online nástrojů a celkově schopnost pracovat na distanční bázi, ale přesto efektivně.

Na tuzemském trhu fungujete již od roku 2011. Jak byste za těch devět let zhodnotil vývoj a tendence, které u vašich klientů vnímáte?

Začínali jsme s nabídkou čtyř MBA oborů a průběžně reagovali na rostoucí zájem o studium a nové studijní specializace, takže v současné době nabízíme devět MBA oborů v češtině, dva obory v angličtině pod vedením zahraničních lektorů, k tomu navíc LLM obor a DBA studium, což je jakýsi vrchol manažerského vzdělávání. Tendencí těchto let byl dle mého názoru přesun od obecnějších manažerských znalostí ke konkrétním odborným specializacím, šitým na míru profesního působení daných lidí.

Jaký byl trend těsně před krizí a jak se změní nyní?

Ještě pečlivěji než před tím budou lidé posuzovat, co za své peníze opravdu dostanou. A nikdo z našich studentů nechce získat jen „papír“ s titulem MBA, chtějí získat nové praktické znalosti a dovednosti, nové profesní kontakty a chtějí, aby jejich MBA studium mělo opravdu reálný přínos pro jejich další kariéru a posunulo je dál (nebo minimálně, aby je v této turbulentní době udrželo na jejich stávající pozici). Z hlediska skladby studijních oborů například již nyní pozorujeme zvýšený zájem o studijní obor MBA Flexi, kde si studenti mohou sami nakombinovat pět volitelných předmětů a studovat tak opravdu jen to, co je skutečně zajímá a má pro ně význam.

Jaké jsou podmínky studia na institutu CEMI?

Všechny předměty česky vyučovaných MBA oborů jsou zakončeny vypracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem. Studiem jednotlivých předmětů totiž získávají možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace ze své praxe s našimi lektory – experty na danou problematiku – a v rámci těchto konzultací pod jejich odborným vedením zpracovat u každého předmětu jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce).

Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi studentem a lektorem, je možné konzultovat i citlivější firemní záležitosti včetně konkrétních dat, bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty. Výstupem z absolvování každého předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky privátním konzultacím s odborníkem. Jednotlivé seminární práce je pak možné rozpracovat do diplomové práce, která představuje ucelený strategický dokument, jenž může mít zásadní vliv na další profesní život absolventů.

Myslíte si, že i kvůli krizi začnou lidé více fungovat online a z domova?

Jednoznačně ano. Jestli zde je nějaký pozitivní efekt koronakrize, tak je to fakt, že se online technologie staly daleko běžnější součástí našich životů než dříve. A myslím, že už to tak zůstane. Dříve bylo občas potřeba zájemce přesvědčovat, že studium lze opravdu plnohodnotně absolvovat online, dnes už to spíše nikoho nepřekvapí.

Co je dle vašeho názoru budoucností vzdělávání?

Návrat do školních lavic to asi nebude (smích).

V čem jste výjimeční a v čem se lišíte od konkurence?

Jdeme cestou maximální transparentnosti studia a jeho přínosů. Neslibujeme, že se ze všech po absolvování MBA stanou generální ředitelé, ale raději se opíráme o reálné přínosy absolvování MBA studia provedené mezi absolventy nezávislou agenturou. Zájemci o studium u nás se mohou také rozhodnout na základě více než 200 osobních referencí od konkrétních absolventů, což je v ČR naprosto unikátní počet.

Co koronavirová krize znamenala pro váš institut. Změnila nějak vaši strategii ve smyslu, na co a koho se nyní zaměřit?

Na rozdíl od mnoha jiných firem pro nás současná situace neznamenala takovou změnu, díky tomu, že online výuku poskytujeme již od samého počátku. Spíše nás to utvrdilo v tom, že zaměření na online studium bylo správné. Naší strategií je poskytovat kvalitní vzdělání na evropské úrovni, které bude dostupné pro časově vytížené studenty, a na tom se nic nemění.

Už několik let jste členem Helas New Encounters Clubu, jenž je součástíPodnikatelské platformy Helas. Myšlenkou platformy je „Budujeme hrdé Česko“, je vám toto téma blízké?

Toto téma je nám velmi blízké, a domníváme se, že právě vzdělání je něco, co dokáže naši vlast posouvat dále. I proto podporujeme v rámci vlastního stipendijního programu vzdělávání handicapovaných studentů, kteří si nemohou dovolit MBA studium hradit sami. Doposud jsme tak poskytli stipendium 18 handicapovaným studentům, v celkové výši přesahující 2,5 milionu korun.

Nyní jsme se vzhledem k okolnostem rozhodli podpořit české podnikatele a živnostníky zasažené koronakrizí. Pro studijní ročník se zahájením v říjnu 2020 jsme tak připravili celkem šest stipendijních míst, z toho tři se 100% stipendiem a další tři s 50% stipendiem na MBA studium.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,