Tip na knihu — Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku

Zajímají vás  dějiny odívání, oděvní výtvarnictví, estetika, umění a design? Milujete tradice a folklór?Zajímají vás dějiny odívání, oděvní výtvarnictví, estetika, umění a design? Milujete tradice a folklór?

Pak bude jistě stát za povšimnutí nedávno vydaná recenzovaná monografie Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku. Zaměřuje  se na tradiční lidový oděv v obcích Blatnička a Blatnice pod Svatým Antonínkem, které jsou součástí regionu Uherskoostrožska a to především na období od konce 19. století po současnost. Časové vymezení tak navazuje na práci předchozích badatelů z počátku 20. století. Výchozím bodem publikace je práce s prameny ikonografickými, fotografickými, archivními, literárními a dále také s lidovým oděvem zastoupeným ve sbírkách. Součástí bádání byl také terénní výzkum provedený v letech 2011 až 2017 v obou jmenovaných obcích a historická rekonstrukce kroje.

Vydala ji pedagožka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a oděvní návrhářka zabývající se rekonstrukcemi historického oděvu a lidového kroje, Kristýna Petříčková.

Je krásné vědět, že existují  lidé, kteří stále ještě tradici vzdávají hold, chrání ji a opečovávají pro naše příští generace.

 

Text Karin Zadrick

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,