Aktuální podpora hotelů a restaurací v Německu

Jak známo, restaurace a hotely patří k nejvíce covidem postiženým branžím. Německá vláda přichází s podpůrným programem pro malé a střední společnosti z řad hotelů, restaurací, klubů, barů, cestovních kanceláří a vystavovatelů. Podpora do výše 150 000 euro nemusí být splacena.

V prvním kroku mohou daňoví poradci podat žádosti pro své klienty a zároveň je zaregistrovat na vzniklé online platformě. Platby společnostem by mohly být vypláceny již v červenci, uvedl ministr hospodářství. Překlenovací podpora má celkovou hodnotu 25 miliard euro. Účelem je pomoci malým a středním společnostem, které i nadále vykazují významný pokles tržeb. Výše pomoci je úměrná ztrátám na obratu a slouží k pokrytí provozních nákladů až do výše 150 000 euro – například na nájemné a leasing.

Překlenovací podpora se poskytuje na měsíce červen až srpen pro odvětví jako je hoteliérství a stravování, kluby a bary, cestovní kanceláře a vystavovatelé.

Ministr hospodářství Peter Altmaier v Berlíně uvedl, že tento program by měl pomoci mnoha malým a středním podnikům přežít krizi. Je ústřední součástí balíčku ekonomických stimulů, který by měl umožnit restart společnostem, které byly obzvlášť zasaženy krizí. Program běží od středy
8. července a Altmeier zároveň uvedl, že zůstává otázkou, zda bude podpora od druhé poloviny srpna prodloužena. 

Stát již během krize přijal komplexní programy, aby podniky podpořil a zachránil pracovní místa. Jednalo se však o půjčky, které musí být vráceny. Poté, co podnikatelská sdružení intervenovala u vlády, byla vytvořena tato forma podpory, která nemusí být vrácena. Prezident německé obchodní a průmyslové komory DIHK Eric Schweitzer zdůraznil, že podle průzkumů zhruba 20 procent společností stále hlásí úplné nebo dalekosáhlé zastavení svého podnikání. Patří sem autobusové společnosti, organizátoři veletrhů, koncertní agentury nebo vystavovatelé. „Dotace na fixní náklady na nájemné, leasing, praktikanty a daně z nemovitostí musí nyní do těchto společností dorazit co nejrychleji a nebyrokraticky.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,