Aktuální podpora hotelů a restaurací v Německu

Jak známo, restaurace a hotely patří k nejvíce covidem postiženým branžím. Německá vláda přichází s podpůrným programem pro malé a střední společnosti z řad hotelů, restaurací, klubů, barů, cestovních kanceláří a vystavovatelů. Podpora do výše 150 000 euro nemusí být splacena.

V prvním kroku mohou daňoví poradci podat žádosti pro své klienty a zároveň je zaregistrovat na vzniklé online platformě. Platby společnostem by mohly být vypláceny již v červenci, uvedl ministr hospodářství. Překlenovací podpora má celkovou hodnotu 25 miliard euro. Účelem je pomoci malým a středním společnostem, které i nadále vykazují významný pokles tržeb. Výše pomoci je úměrná ztrátám na obratu a slouží k pokrytí provozních nákladů až do výše 150 000 euro – například na nájemné a leasing.

Překlenovací podpora se poskytuje na měsíce červen až srpen pro odvětví jako je hoteliérství a stravování, kluby a bary, cestovní kanceláře a vystavovatelé.

Ministr hospodářství Peter Altmaier v Berlíně uvedl, že tento program by měl pomoci mnoha malým a středním podnikům přežít krizi. Je ústřední součástí balíčku ekonomických stimulů, který by měl umožnit restart společnostem, které byly obzvlášť zasaženy krizí. Program běží od středy
8. července a Altmeier zároveň uvedl, že zůstává otázkou, zda bude podpora od druhé poloviny srpna prodloužena. 

Stát již během krize přijal komplexní programy, aby podniky podpořil a zachránil pracovní místa. Jednalo se však o půjčky, které musí být vráceny. Poté, co podnikatelská sdružení intervenovala u vlády, byla vytvořena tato forma podpory, která nemusí být vrácena. Prezident německé obchodní a průmyslové komory DIHK Eric Schweitzer zdůraznil, že podle průzkumů zhruba 20 procent společností stále hlásí úplné nebo dalekosáhlé zastavení svého podnikání. Patří sem autobusové společnosti, organizátoři veletrhů, koncertní agentury nebo vystavovatelé. „Dotace na fixní náklady na nájemné, leasing, praktikanty a daně z nemovitostí musí nyní do těchto společností dorazit co nejrychleji a nebyrokraticky.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher