Češi se zavázali dále splavňovat Labe. Je to zbytečné – po Labi se téměř nic nepřepravuje, zní z německé strany

Česká vláda v tichosti schválila dohodu s Německem o zlepšování splavnosti Labe. Otevřela se tak cesta pro stavbu děčínského plavebního stupně a mohutnému prohlubování řeky. Podle německého tisku jsou to přitom nesmyslné náklady – po Labi se dnes už téměř nic nepřepravuje a do budoucna nejde o perspektivní vodní cestu.

Die Welt upozorňuje na fakt, že se na Labi v Sasku-Anhaltsku přepravuje stále méně zboží. Například v loňském roce bylo po trase v Magdeburgu přepraveno 159 876 tun zboží, ve srovnání se 177 910 tunami v roce 2019. Před deseti lety však přepravované množství představovalo 1,16 milionu tun zboží. Jak ukazují další indicie, v posledních několika letech byla cílová hloubka plavební dráhy pod potřebných 1,4 metru přibližně 40 procent dnů.

Je jasné, že přeprava po Labi je v konečném důsledku možná pouze na kanálech. Přestože na Labi se dlouhodobě intenzivně staví, přepravuje se po něm stále méně zboží. Vodní deficit, který charakterizuje hlavní část povodí Labe, nelze kompenzovat stavebními opatřeními.

Proti jsou Zelení i SPD

Vzhledem k mezivládní dohodě o splavnosti Labe varuje saská organizace SPD před dalším rozšiřováním poslední velké evropské řeky, která do velké míry protéká téměř přirozeným korytem. Dohoda by dále zvýšila tlak na rozšíření řeky. Výsledkem by bylo podle německého tisku i ekologické poškození a nesmyslná infrastrukturní opatření.

Podpisem dohody se také otevírá cesta k výstavbě plavebního stupně Děčín. Zdejší plavební stupeň, jehož příprava stála české daňové poplatníky již přibližně 625 milionů korun, je znovu na stole. Plavební stupeň je základní předpoklad pro vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe, o což jde vládě zřejmě především.

Arnika a německá ekologická organizace BUND vyzývají obě vlády, aby smlouvu nepodepisovaly a vzdaly se iluze Labe jako vodní cesty.

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu


Aktuálně na německém webu