Mladí a korona

Poslední studie a zkušenosti lékařů ukazují, že také mladí lidé mohou na COVID-19 vážně onemocnět. Doposud bylo toto riziko dosti podceňované.

Je pravda, že zatím jsou nejvíce ohroženi hlavně staří lidé a lidé s předchozím onemocněním. Je však rozšířeným mýtem, že virus zasahuje mladé lidi jen mírně nebo vůbec. Studie a prohlášení lékařů nyní dokazují, že i u mladých lidí se může vyvinout plicní onemocnění způsobené virem a projít velmi těžkým stadiem. Doktoři začínají varovat: „Mladí lidé si nejsou vědomi rizik, které virus může přinést – nejen pro ně samotné, ale zejména pro jejich okolí, členy rodiny a přátele.“

Magazín Der Spiegel uvedl výpovědi lékařů, kteří jsou překvapeni narůstajícím počtem mladých lidí, kteří přicházejí na pohotovostní oddělení se všemi známkami a příznaky infekce COVID-19. Také proto, že žádný z pacientů předtím neměl problémy s plicemi nebo srdcem, všichni byli zdraví. Data ze všech případů ukazují: Dosud zemřelo na plicní onemocnění nejvíce lidí ve věku přes 70 let, ale většina nových infekcí se objevuje u výrazně mladších lidí.

Statistika z 19. 3. z Institutu Roberta Kocha v Berlíně ukazuje, že 29 procent infikovaných je mladších 34 let a 54 procent je ve věku mezi 35 a 59 lety. „Nebezpečí, které představuje nový virus, bylo zpočátku podceňováno jak ze strany politiků, tak vědců,” začínají nyní připouštět lékaři.

Aktuálně na českém webu

Veselin Vačkov: Zůstaneme si blízko?

·     21.11.2022
Absolvent Oxfordu a Univerzity Karlovy Veselin Vačkov, který kromě češtiny a rodné bulharštiny ovládá čtyři další jazyky, se dívá na česko-německé soužití ze zajímavé perspektivy. Ředitel redakce Lido- vých novin, nejstaršího českého deníku, zažil zlatou

Read More »


Aktuálně na německém webu

Veselin Vačkov: Bleiben wir uns nahe?

·     21.11.2022
Der Absolvent von Oxford und der Karlsuniversität Veselin Vačkov, der neben Tschechisch und seiner bulgarischen Muttersprache vier weitere Sprachen spricht, betrachtet das tschechisch-deutsche Zusammenleben aus einer interessanten Perspektive. Der Redaktionsleiter der Lidové noviny, der ältesten

Read More »