Pandemie odhalila slabiny městských center. Praha i Hamburk mají co dohánět

The Warehouse district Speicherstadt during spring in Hamburg, Germany. Warehouses in Hafencity quarter in Hamburg.
Pandemie Covid-19 vedla k dramatickým sociálním a ekonomickým změnám pro populaci na celém světě. Více než kdykoliv jindy si lidé uvědomují, jak důležitý vliv má na jejich život kvalita prostředí, v němž pracují, bydlí a tráví volný čas. 

Žebříček Global Liveability Index zkoumá každoročně 140 měst po celém světě a definuje problémy, které mají vliv na životní styl jednotlivce. Používá více než 30 kvalitativních a kvantitativních faktorů v pěti kategoriích: stabilita, zdravotní péče, kultura a životní prostředí, vzdělávání a infrastruktura. 

Německá města Hamburk, FrankfurtDüsseldorf patří mezi metropole, které se za posledních šest měsíců propadly v žebříčku nejhlouběji, přičemž Hamburk zaznamenal v indexu celkově největší pokles ze všech měst – spadl o 34 míst na 47. příčku

Ale ani Praha na tom není moc slavně – 69. místo je sotva ozdobou. Příčina může spočívat v několika problémech, s nimiž se česká metropole již dlouho potýká:

  • vylidňování centra 
  • snižování dostupnosti bydlení
  • budování monofunkčních kancelářských čtvrtí, které se během pandemie staly městy duchů
  • absence zeleně a parků, v nichž by občané mohli trávit volný čas
  • vzdálené podniky služeb, takže většinu základních potřeb nelze obstarat pěšky

Držme pozemky ve správě města

Těmito tématy se zabývalo také setkání pod názvem: Co chybí Praze, aby se stala městem s nejlepší kvalitou života?, které proběhlo v návaznosti na výstavu Praha město pro lidi. „Praze chybí schopnost uvažovat nad rámec komerčních zájmů a vytváření zisku,“ potvrdila na něm sociální geografka Michaela Pixová. To se podle ní odráží v tom, že není dostatečně reflektována nová realita klimatické krize na úrovni městského plánování. 

Klima se podle ní řeší pouze na místní úrovni – jako je eliminace tepelných ostrovů či budování modrozelené infrastruktury. “Ale je potřeba si uvědomit, že problematika emisí souvisí z velké části se samotnou výstavbou, která stále probíhá uhlíkově náročným způsobem.“ Samotná intenzivní výstavba proto může komplikovat plány na snížení množství emisí, k nimž se Praha zavázala.

Architektka Yvette Vašourková je toho názoru, že Praze by neměla chybět především odvaha. „Nejen k dlouhodobějším cílům, ale i k testování dílčích změn, limitů a možností, jako je tomu například na Smetanově nábřeží, kde se nyní zkouší jiné formy využívání prostoru.” Důležité je podle ní zachovávat autenticitu míst a držet pozemky ve správě města, jako se to podařilo mimo jiné u Negrelliho viaduktu.

Primátor Zdeněk Hřib, se zamyslel nad novým stavebním zákonem, který nepřináší změny, jež by městům usnadnily cestu k realizaci nových projektů: „Je to nevyužitá příležitost k tomu, aby mohlo město získat více pravomocí např. v oblasti městského plánování, které je zcela kruciální pro to, aby se z Prahy mohlo stát město s nejlepší kvalitou života.“

Potřebujeme atraktivní mix služeb

Na současné dění ve městech má velký vliv koronová pandemie, která prohloubila krizi v maloobchodě, jenž se dostal pod tlak e-shopů. Situace v Německu začíná být dramatická. Německý svaz maloobchodu (HDE) varuje, že až 120 tisícům obchodů v celém Německu hrozí ukončení činnosti. “Potýkají se s tím celá centra měst,” řekl generální ředitel HDE Stefan Genth. Prázdné provozovny jsou podle něj již na mnoha místech viditelné.

Mnozí odborníci jsou proto přesvědčeni, že k záchraně vnitřních měst jsou zapotřebí nové koncepty, které se již nebudou opírat pouze o maloobchod. “Mají-li centra zůstat živými místy, musí lidem nabízet více než jen nákupní možnosti a parkovací místa,“ říká Burkhard Jung, starosta Lipska. Posun směrem k atraktivnímu mixu služeb má podle něj opodstatnění. “Mám na mysli dobrý mix tržišť, řemesel, umění, maloobchodu, co-workingových a kreativních prostor, škol a univerzit – to vše spojené s gastronomií a dostupným bydlením.“

Burkhard Jung patří k velmi aktivním lidem, jimž kvalita života leží na srdci. Jeho slova a činy by mohly být čítankou pro nejednoho politika. Ne nadarmo je právě on předsedou Německého svazu měst. Motto této organizace zní: “Města musí zůstat akceschopná.“

Lidé chtějí prostor pro setkávání

Město zítřka se samozřejmě nemůže soustředit jen na maloobchod; oživení center zůstane nadále horkým tématem menších obcí i metropolí. Do měst se musí vrátit výroba, vzdělávací instituce, umělecká a kulturní zařízení, široká škála služeb, aby centra byla živá. To není jen šedá teorie, nýbrž taková jsou i přání občanů. Jak ukázal průzkum, který si nechala vypracovat Steinbeisova univerzita v Berlíně, lidé v centru chtějí především kulturu, gastronomii a prostor pro setkávání. To se ale musí odehrávat v klidných a příjemně upravených ulicích.

K podobným výsledkům došel i průzkum iniciativy GoFlorenc, který se již čtyři roky zasazuje o revitalizaci lokality Na Poříčí v Praze. “V centru pozornosti není nakupování, ale společné prožívání volného času,“ interpretuje výsledky průzkumu Danuše Siering, zakladatelka projektu. “Jak vypadá prostor, kde lidé žijí a pracují, jim vůbec není lhostejné. Přesto ne každý má odvahu vyjádřit svůj názor. Naší snahou v ulici Na Poříčí není jen rozšířit chodníky a přidat lavičky a květináče. Nýbrž také zapojit do návrhů o zkrášlení ulice samotné obyvatele z okolí Florence, včetně těch, kteří dosud patří k mlčící většině. Každý názor se počítá.” 

Vizualizace rekonstrukce ulice Na Poříčí. Zdroj TaK Architects.

Do jaké míry se mohou občané podílet na řešení podoby veřejných míst, je ukazatelem demokracie a vyspělosti společnosti. Dnešní metropole si přejí být živými a kreativními hospodářskými centry. Právě zapojení lidí, kteří v dané lokalitě žijí a pracují, může podpořit aktivní život “domácích“ a čelit monofunkčnímu vývoji. Ne vždy je propojení zájmů a jejich transformace do politických požadavků jednoduché. Na druhé straně participace nesmí vést k pokrytecké účasti či prosazování vlastních zájmů, kdy nedochází ke vzájemné výměně. Společné utváření vyžaduje spolupráci, účast a koprodukci – v ideálním případě i pocit vlastnictví ze strany občanů. Co se týče chápání občanské participace, je Praha stále na cestě. 

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu

Tajemnosti Mily Fürstové v Hradci Králové

       ·   07.05.2024
Pochází z Čech, ale žije ve Velké Británii. Je nejmladší členkou umělecké akademie The Royal West of England Academy v Bristolu. Její práce se nacházejí ve sbírkách královny Alžběty II. a V&A Musea v Londýně:

Aktuálně na německém webu

Geheimnisse von Míla Fürstová in Hradec Králové

       ·   07.05.2024
Sie ist eine der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerpersönlichkeiten. Sie stammt aus Tschechien, lebt seit dreißig Jahren in Großbritannien. Ihre Werke befinden sich in den Sammlungen von Königin Elisabeth II. und dem V&A Museum in London: die

Von einer Punkprinzessin zur Geschäftsfrau 

       ·   23.04.2024
Gloria von Thurn und Taxis, einstige Punk-Prinzessin, mit toupiertem Haar und grellem Make-up, füllte in den 1980er Jahren die Titelseiten nicht nur der deutschen Presse. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Johannes von Thurn und