Představujeme výstupy konzultace návrhu s veřejností

Revitalizace území Masarykova nádraží je rozsáhlý projekt, na jehož přípravě se podílí celá řada aktérů soukromého a veřejného sektoru.Revitalizace území Masarykova nádraží je rozsáhlý projekt, na jehož přípravě se podílí celá řada aktérů soukromého a veřejného sektoru.

Penta Real Estate je investorem výstavby nových budov v ulici Na Florenci. Investorem rekonstrukce kolejiště nádraží je Správa železniční a dopravní cesty, jde o součást modernizace a dostavby tratě na Letiště Václava Havla Praha a do Kladna.

V září 2018 byla zahájena informační kampaň „Masaryčka spojuje“, jejímž cílem bylo představit veřejnosti návrh revitalizace území Masarykova nádraží a získat k tomuto návrhu zpětnou vazbu.

Od října do prosince 2018 probíhaly konzultace návrhu s veřejností. V lednu 2019 se pak uskutečnilo sociologické šetření na vzorku obyvatel Praha. Zjišťovali jsme, jak veřejnost hodnotí stav území a jak by v této lokalitě v budoucnosti měla vypadat veřejná prostranství a občanská vybavenost, aby vyhovovaly potřebám a představám místních obyvatel i návštěvníků území.

Představujeme výstupy konzultace návrhu s veřejností a vysvětlujeme hlavní principy návrhu v jeho aktualizované a upravené podobě zohledňující podněty veřejnosti a samosprávy.

graf-vysledky-dotazniku-masarycka-spojuje-penta

 

graf-vysledky-dotazniku-masarycka-spojuje-penta-3

Co byste uvítali v lokalitě Masarykova nádraží?

graf-vysledky-dotazniku-masarycka-spojuje-penta-4

graf-vysledky-dotazniku-masarycka-spojuje-penta-5

graf-vysledky-dotazniku-masarycka-spojuje-penta-6

graf-vysledky-dotazniku-masarycka-spojuje-penta-7

Nejčtenější v kategorii Society