Ředitel Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně: V Německu převažují hotelové řetězce, v Česku soukromé a nezávislé hotely

Generální ředitel hotelu Falkensteiner Spa Resort v Mariánských Lázních, Reinhard Wall, se zamýšlí nad předpoklady úspěchu ve své branži.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Chef des Falkensteiner Spa Resorts: Hotelketten dominieren in Deutschland, private und unabhängige Hotels in Tschechien

Máte zkušenosti s řízením hotelů v osmi zemích. Co pro vás bylo největší výzvou a proč?

Kromě toho, že se rodina mnohokrát stěhovala, je pro mě každý takový úkol novou výzvou. Zejména otevírání a rekonstrukce hotelů jsou vždy velmi motivující a náročné. Cílem je zavedení takového obchodního modelu, aby byl úspěšný pro hosty, zaměstnance i investory.

archiv
Knihovna ve Spa Resortu Falkensteiner v Mariánských lázních

Liší se priority hotelových služeb a požadavky hostů v hotelech, ve kterých jste pracoval? Kde se to projevilo nejvýrazněji a z jakého důvodu?

Na to mohu odpovědět pouze obecně, že každý host, bez ohledu na zemi nebo hotel, má specifická očekávání, která je třeba splnit. Tato očekávání se samozřejmě liší v závislosti na typu a kategorii jednotlivých hotelů. Dalším zásadním faktorem úspěchu je pochopení kulturních rozdílů v závislosti na původu hosta.

V České republice působíte již šest let jako ředitel hotelu Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně, jak se liší čeští hosté od zahraničních?

Město Mariánské Lázně je – i díky své geografické poloze – pro mnohé české hosty stále neobjeveným místem. Mnoho Čechů, kteří kvůli omezením v mezinárodním cestování v posledních letech navštívili toto město, je nadšeno krásou a rozmanitostí zdejší nabídky. Konkrétně v našem hotelu dokážeme nadchnout hosty vzrušujícím kontrastem historické budovy a moderního současného interiéru. Navíc v kombinaci s našimi propracovanými lázeňskými a gastronomickými službami jde o zážitek, který funguje.

Pracoval jste také v Německu. Můžete stručně popsat odlišnosti německého a českého hotelového trhu?

Rozdílů je mnoho, jedním z nejdůležitějších je přítomnost mezinárodních řetězců, která je v Německu mnohem výraznější ve všech kategoriích hotelů. Naopak v České republice, a zejména na západě v lázeňském regionu, převažují soukromé a nezávislé hotely.

Je pravda, že v současné době čelíme největší výzvě – zejména v cestovním ruchu a pohostinství? Do jaké míry a jakým způsobem se změnil cestovní ruch po celosvětové pandemii koronaviru?

Na vyvození jasných a obecně platných závěrů je velmi brzy. V každém případě si všímáme, že vysoká kvalita je vyhledávaná, placená a uznávaná. My máme velké štěstí na personál, který je neustále zmiňován a chválen za svoji přirozenou pohostinnost a vstřícnost. To je – zejména v této době – velká výhra.

Museli jste kvůli pandemickým “šokům” změnit strategii hotelu, pokud jde o nabídku produktů a služeb? Můžete uvést nějaké příklady?

Pandemie výrazně urychlila přeorientování našeho hotelu, které jsme zahájili již před lety. Rozsáhlá renovace a přechod do pětihvězdičkové kategorie jsou logickým důsledkem, který nás přiměl k diferenciaci naší nabídky a k obnovení nejklíčovějších konceptů služeb ve všech částech domu. Nejdůležitější změny se odehrály v podobě nových terapií v lázeňství – od prevence vyhoření až po specifické programy pro pacienty zotavující se po rakovině. Zcela přepracovaná byla také naše gastronomická nabídka ve smyslu propojení nejvyšší kulinářské úrovně se zdravou výživou.

Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně

Kam podle vás hotelový průmysl nyní směřuje a co bude rozhodující pro jeho budoucí prosperitu?

Stále důležitější je definování hotelových konceptů šitých na míru s přesným zaměřením na jasně definované cílové skupiny; samotná dobrá poloha již k úspěšné konkurenci nestačí. Rozhodujícím faktorem v celé oblasti cestovního ruchu je kvalifikovaný personál, který má dnes rozhodující vliv na ziskovost podniku.

Reinhard Wall je od května 2016 generálním ředitelem hotelu Falkensteiner Spa Resort v Mariánských Lázních. V minulosti pracoval v hotelovém managementu v osmi zemích (Rakousko, Německo, Španělsko, Venezuela, Nikaragua, Honduras, Brazílie, Česká republika). Hovoří plynně německy, anglicky, španělsky a francouzsky. Vystudoval Höhere Lehranstalt für Tourismus v Bad Ischelu a jeho životním mottem je: The sky is no limit.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Se Zdeňkem Pohlreichem o lahůdkách německé kuchyně

       ·   27.11.2023
Jeho jméno je synonymem pro kvalitní gastronomii. Zdeněk Pohlreich svými televizními pořady změnil český pohled na pohostinství. Umí být nekompromisní, mnoho lidí s ním nemusí souhlasit, ale zůstává svůj. S N&N mluvil o české a německé

Box ve fotografiích

       ·   13.11.2023
Galerie Bene Taschen představuje výstavu Boxing renomovaného amerického fotografa Larryho Finka. Fotografie upoutají pozornost na transatlantický box na přelomu 80. a 90. let a oslavují ikonické momenty boxerských legend, jako jsou Mike Tyson a Jimmy Jacobs.

Aktuálně na německém webu