#restartpodnikani EcoGlass: Korona byla poslední kapkou

„V koronakrizi přestali automotive zákazníci ze dne na den naše zboží odebírat, hledáme tedy další segmenty, ve kterých se uplatnit,“ říká Jan Krutský, sklářský odborník s více než desetiletými teoretickými i praktickými zkušenostmi napříč sklářskými obory a projektový manažer společnosti EcoGlass z Jablonce nad Nisou.

Jak byste definoval dvěma větami to, co děláte?

Jsme skláři. Zabýváme se vývojem a výrobou přesných skleněných optických a neoptických prvků používaných v oblastech osvětlování, v LED a detekčních systémech, v solárních elektrárnách a dalších oblastech. 

Kdo patří převážně mezi vaše klienty?

Mezi naše klienty patří především výrobci osvětlovacích zařízení pro různé aplikace, ve kterých ocení vlastnosti skleněných optických prvků. Zásadní objem našich výrobků směřuje do automotive sektoru (výrobci světlometů) a do sektoru osvětlování letišť.

Jak ovlivnila jejich skladbu a poptávku krize?

Je potřeba říci, že koronavirová krize byla pouze poslední kapkou. Tím, že jsme aktivní v automotive segmentu, tak víme, že v něm se krize projevovala již delší čas. Důvodů je víc, jedním z nich je i nutnost kompenzovat náklady spojené s elektromobilitou šetřením i na úkor kvality, tedy například náhradou kvalitní skleněné optiky reflektorů optikou plastovou. V koronakrizi přestali automotive zákazníci ze dne na den zboží odebírat, ať už z důvodu uzavření provozoven nebo z důvodu poklesu poptávky po automobilech. Již předtím jsme hledali a stále hledáme další segmenty, ve kterých by se naše výrobky uplatnily. Ostatní segmenty, ve kterých jsme aktivní, zůstaly víceméně stabilní, oblast letištního osvětlení lehce posílila – zřejmě i proto, že provozovatelé letišť se rozhodli využít uzemnění letadel k renovacím letištních drah.

Museli jste během ní dělat nějaké zásadní změny?

Jako rodinná firma se snažíme i k našim zaměstnancům chovat jako ke členům širší rodiny, i přesto jsme museli část z nich propustit, protože útlum výroby je značný. Zaměřili jsme se na zefektivnění naší výroby a rozvoj dalších výrobních technologií, u kterých věříme, že jejich použití nám v brzké budoucnosti pomůže otevřít další segmenty trhu.

Přinesla vám krize také něco pozitivního?

Automotive segment nás do velké míry zaměstnával přebujelou administrativou, která nás zmrazila ve snaze inovování vlastních produktů a výrobních technologií (jak se říká – usnuli jsme lehce na vavřínech). Krize nás z tohoto stavu probrala a vedla k tomu, že jsme najednou měli více času se věnovat inovacím. Ukázalo se, že naše optika pro nejnovější typy solárních elektráren je vyhledávaná pro svoji kvalitu a vývoji v tomto segmentu věnujeme velké úsilí. Nápady máme, takže je budeme dál rozvíjet.

Jaké jsou nyní vaše plány do konce roku?

Do konce roku bychom rádi otestovali některé nové výrobní technologie a věříme, že poptávky od našich zákazníků porostou a výroba i obchod se bude navyšovat, i když na návrat na předkrizovou úroveň to prozatím nevypadá.

V čem je vaše firma výjimečná oproti konkurenci?

Naše výroba využívá jedinečné technologické postupy, které umožňují výrobu složitých optických prvků s vysokou mírou přesnosti a komplexnosti tvaru. Na rozdíl od automatových technologií skla máme možnost ladit výrobní postup i konstrukci forem přesně podle požadavků zákazníka. Náš patentovaný výrobní postup je flexibilní, přesný a v některých případech jediný možný pro dosažení požadovaného výsledku. Největší přidanou hodnotu vidíme v technické a obchodní podpoře, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Optické prvky nejen vyrábíme, ale umíme je i navrhnout, otestovat jejich správnou funkci a případně optimalizovat návrhy našich zákazníků tak, aby byly splněny zákaznické i zákonné požadavky.

Jaký je vztah vaší firmy k životnímu prostředí?

Naše firma je od roku 2018 certifikovaná dle ISO 14001, k ochraně životního prostředí jsme již před certifikací přistupovali co možná nejzodpovědněji. Navíc je sklo 100% recyklovatelná surovina, takže jsme rádi, že je naším oborem právě sklářství. 

V čem je – dle vašeho názoru – unikátní sklo jako takové?

Sklo je jedinečný materiál na pohled i na dotek. V dnešní konzumní době se místo skleněných komponentů často používají levnější plastové, které ale nemají dlouhodobě stabilní vlastnosti. Sklo se díky téměř „nekonečné“ optické, mechanické a teplotní stabilitě ve většině případů chová jako netečný materiál neznečišťující životní prostředí. Sklo je 100% recyklovatelné, což se o plastových výrobcích říci nedá. V aplikacích spojených s vyšší teplotou nebo mechanickým či chemickým namáháním je zkrátka sklo většinou nenahraditelné.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher