#restartpodnikani Hotel Adria se probouzí k životu

„Ať děláš cokoliv, mysli na to, abys z toho měl prospěch nejen ty a tví blízcí, ale i zaměstnanci, hosté a lidé v okolí hotelu,“ tvrdil prvorepublikový zakladatel hotelu Adria – František Tichý. „Této filozofie se hotel vždy držel a osvědčila se mu i v těžkých chvílích,“ říká Karel Doubek, ředitel hotelu Adria. Nebo právě v nich.

Předpokládám, že za sebou máte jedno z nejtěžších období v rámci historie restaurace a hotelu Adria, je to tak?

Obávám se, že nejtěžší období máme teprve před sebou. Než se cestovní ruch dostane do kondice, mnoho měsíců to potrvá. I když – co je nejtěžší? Nemohu si samozřejmě pamatovat, jak se v téměř stodvacetileté historii hotelu Adria otiskly obě světové války, národní správa v padesátých letech dvacátého století a další zásadní momenty, které jím jistě také dost značně otřásly.

Museli jste propouštět?

Díkybohu nemuseli. Tím, že naše společnost má tři provozovny a každá z nich, byť všechny působí v oboru hotelnictví a gastronomie, má specifickou skupinu svých hostů, tak jsme mohli využít možnosti obsadit sezónní pozice v provozovnách, které již tzv. „jedou naplno“, zaměstnanci z hotelu Adria, který byl pandemickými opatřeními zasažen nejvíce. A ten se již také probouzí k životu.

Museli jste mít zcela zavřeno nebo jste v rámci některých služeb mohli částečně fungovat, v rámci čeho a jak?

V hotelu Adria na Václavském náměstí jsme měli zcela zavřeno. Na rozdíl od jiných lokalit vzdálenějších od centra. Střed města se zcela vylidnil, protože v uplynulých letech turisté vytlačili místní obyvatele, tak nebylo najednou komu naše služby nabízet.

Takže před krizí značně převažoval poměr turistů?

Ubytovací služby hotelu Adria využívala z cca 95% zahraniční klientela. Gastronomické nikoliv – přesto byl úbytek hostů fatální. Naštěstí v souladu s naší firemní strategií se sesterská provozovna – Restaurace U Pinkasů, orientovala dlouhodobě spíše na místní klientelu a hotel Zlatá hvězda v Třeboni byl užíván převážně českou klientelou, kde o hosty ani nyní nemáme nouzi.

Přepokládám, že nyní měníte strategii – jak a na co se chcete zaměřit?

Chceme poskytovat služby oslovující široké spektrum trhu, tedy tak, jak to je u našich provozoven doposud. Nehodláme měnit, protože se nám to velmi osvědčilo. Již nyní, pár týdnů po uvolnění opatření je patrné, že dlouhodobá filozofie Restaurace U Pinkasů i hotelu Zlatá hvězda Třeboň je velmi atraktivní a životaschopná. U hotelu Adria nyní vyčkáváme, jaká situace v městském cestovním ruchu a gastronomii nastane, proto je zde na volbu strategie ještě brzy.

V čem vnímáte vaši nejsilnější konkurenční výhodu?

Všechny naše provozovny poskytují služby téměř výhradně ve vlastních prostorách – nejsme v nájmu, budovy jsou v našem vlastnictví. Nemáme žádné úvěry. V uplynulých letech jsme investovali do revitalizace interiérů i technologií všech tří provozoven, jsou tedy ve velmi dobrém a konkurenceschopném stavu. Máme relativně dostatek vlastních finančních prostředků na řadu budoucích měsíců. A mám ve všech třech provozovnách stabilní tým kolegů, kteří jsou schopni přizpůsobovat se změnám a tak zvaně táhnout se mnou za jeden provaz.

Vnímáte pro vás na krizi také něco pozitivního?

V každé krizi se odhalí jinak mnohdy skryté charaktery. Byl jsem příjemně překvapen, že na té pomyslné straně provazu, kde jsem stál já, se postavili jako silní partneři téměř všichni zaměstnanci.

Řada Čechů se často bojí vstoupit do podniků, které jsou na turisticky atraktivních místech, jak s tímto předsudkem bojujete?

Dá-li se vaše otázka nazvat „bojem s předsudky“, pak mě napadá příměr, že bitva nezačala nyní, ale zbraně – tedy přívětivost, úsměv, udržitelná obchodní a cenová politika atd. – se rozdávaly již před lety a kdo těmi zbraněmi nepohrdnul, je teď silný. Ani já jsem se ještě před několika měsíci v řadě podniků v turisticky nejexponovanějších místech Prahy necítil jako vítaný host… Jinou cestu než upevňovat „arzenál výše uvedených zbraní“ příliš nevidím.

Na co nyní lákáte hosty a co pro ně chystáte během léta?

Přijede-li do Prahy dostatečný počet zahraničních hostů již toto léto, to je zatím ve hvězdách. Nicméně Praha jako taková však o své atraktivity nepřišla – a není to jen neopakovatelná magická atmosféra města, ale i infrastruktura služeb je na velmi vysoké úrovni. Nyní ji může okusit i ten, kdo by jinak mířil do zahraničí. Praha je aktuálně velmi cenově přívětivá. Zejména ubytování je cenově mnohem příznivější než dříve a město není zahlceno zahraničními turisty. Přičemž kvalita služeb rozhodně nepoklesla. Našich tedy určitě ne…(usmívá se ředitel hotelu)

Více na: www.adria-hotel.cz

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Se Zdeňkem Pohlreichem o lahůdkách německé kuchyně

       ·   27.11.2023
Jeho jméno je synonymem pro kvalitní gastronomii. Zdeněk Pohlreich svými televizními pořady změnil český pohled na pohostinství. Umí být nekompromisní, mnoho lidí s ním nemusí souhlasit, ale zůstává svůj. S N&N mluvil o české a německé

Box ve fotografiích

       ·   13.11.2023
Galerie Bene Taschen představuje výstavu Boxing renomovaného amerického fotografa Larryho Finka. Fotografie upoutají pozornost na transatlantický box na přelomu 80. a 90. let a oslavují ikonické momenty boxerských legend, jako jsou Mike Tyson a Jimmy Jacobs.

Aktuálně na německém webu