#restartpodnikani Protection: Bezpečnost je nezbytná

„Protecton je moderní a dynamickou bezpečnostní agenturou s jasnou vizí a strategií. Vztah s obchodními partnery stojí na vzájemné důvěře, naslouchání a konstruktivních řešeních,“ říká její jednatel Jan Bayerle.

Jak dlouho již působíte na ČR a SR trhu a co pro vás dosud bylo největší výzvou?

Součástí skupiny společností Protecton, je společnost AGP PLUS SERVICE, která je na trhu od roku 2006, kdy ji založil bývalý majitel Ing. František Šalda. Největší výzvou byla v poslední době mimořádná opatření v souvislosti se situací kolem Covid-19, kdy jsme zajišťovali zejména nákup ochranných pomůcek, zabezpečení a podpory zajištění služeb pro naše zákazníky.

Jaké je portfolio vašich služeb a změnila se nějak poptávka vlivem krize?

Zajišťujeme bezpečnost v segmentech ostrahy výrobních závodů, od zajištění kontroly stupů, vjezdů do objektu, až po zajištění recepčních a úklidových služeb. Působíme na pozici detektivů v rámci kontroly, prevence v potravinových řetězcích. V rámci krize jsme zaznamenali změny našich činností na všech zakázkách, kde jsme na základě požadavku našich klientů začali měřit teplotu při vstupu na objekty, kontrolovali nošení roušek a dezinfekci rukou. Zároveň jsme nastoupili zakázky, které byly objednávány jen na základě nařízení opatření vlády ČR, aby naši klienti zvládli s naší pomocí vše dodržet.  

Jak podle vás lidé dnes vnímají svoji bezpečnost?

Díky osvětě a situaci, která kolem nás je, se lidé o bezpečnost zajímají více. Zároveň se přístup k bezpečnosti mění s využíváním nových technologií. Na základě našich zařízení můžeme podle požadavků zákazníka komunikovat v reálném čase, předávat informace o poloze i s obrazovou dokumentací.

Myslíte si, že krize přispěla k větším obavám o lidskou bezpečnost obecně či naopak podpořila vzájemnou důvěru?

Co se týká bezpečnosti, neměla na to krize velký vliv, jen se poodkryly některé další cesty a rizika, na která jsme v minulosti nekladli důraz a neměli jsme možnost je testovat. 

V čem jsou Češi specifičtí oproti jiným národům v oblasti vnímání své bezpečnosti? A máme nějaké odlišnosti oproti Slovákům?

Na Slovensku jsou před námi. Mají zákon o bezpečnostních agenturách, který jasně vymezuje prostor pro bezpečnostní agentury a tím jim dává jasné zadání. Zároveň bezpečnostní agentury povyšuje směrem k občanům i státním institucím. U nás se vnímání bezpečnosti od doby černých šerifů výrazně zlepšilo. Sice stále ještě spousta firem vnímá security jako nutné zlo kvůli pojištění, nicméně soustavně přibývá těch, které bezpečnosti věnují pozornost a nebojí se využívat moderních technologií. My se snažíme nabízet řešení a bezpečnostní pracovníky tak, aby služba přinášela zákazníkovi maximální užitek dle jeho potřeb.

V čem se lišíte od konkurence?

Naše působení je o službě, a to hodně napovídá. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, nasloucháme jeho potřebám, navrhujeme, vysvětlujeme. Orientace na zákazníka je nejdůležitější. Ruku v ruce s tím jde i starost a péče o naše zaměstnance. O tom hovoří i fluktuace, která je méně jak 2 %.

Jaké služby z vašeho portfolia nyní budou hrát v důsledku krize podstatnější roli?

Je to zvýšení efektivity našich služeb tak, abychom hledali společně s našimi klienty úspory a zároveň implementovali nové technologie. Společně s našimi klienty klademe důraz na ochranu a ostrahu majetku. Vzhledem ke složité finanční situaci některých občanů bude tato činnost zásadní.

Zajišťujete i detektivní či pořadatelské služby – v čem to konkrétně spočívá?

V rámci detektivních služeb zajišťujeme vyhledávání konkrétních osob a věcí, zajišťujeme doprovody při převozech cenin. Účastníme se pořadatelských služeb na sportovních i kulturních akcích, jako vstupní kontrola i jako ostraha perimetru.

Dokáží současné technologie kompletně zastoupit lidský faktor v rámci bezpečnosti nebo je nejlepší kombinace těchto dvou?

Vždy záleží na konkrétním zadání ze strany zákazníka a zároveň zakázce, o kterou se jedná. Technologie dokáže v některých případech velice dobře zastoupit lidský faktor, ale je třeba definovat riziko, které existuje, a zákazník ho musí akceptovat. Ve většině případů je nutná kombinace moderních technologií a lidského faktoru.

Více najdete zde.

Barbora Vojtová

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Zrnko, které spojuje svět

       ·   20.02.2024
To je káva Dallmayr, synonym pro kvalitu a nadstandardní servis. Milovníky kávy spojuje tento lahodný nápoj po celém světě více než 300 let.

Znásilněná Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, víš že já agresivní nejsem. Ale kdyby přede mnou teď stál režisér, nevím, co bych s ním udělala," vyhlásila Johanna deset minut po začátku premíéry Rusalky ve Státní opeře Unter den Linden v Berlíně.

Voda je pravidlem hry

       ·   13.02.2024
Žije v Hamburku, ale její rodinné kořeny sahají až do Indonésie. Vizuální umělkyně a fotografka Janina Oeij hovoří o své fascinaci vodou, kterou zachycuje ve svých dílech.

Aktuálně na německém webu

Vergewaltigte Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, du weißt, dass ich nicht aggressiv bin. Aber wenn der Regisseur jetzt vor mir stünde, wüsste ich nicht, was ich mit ihm machen würde", erklärte Johanna zehn Minuten nach Beginn der Premiere von Rusalka

Wasser wird zur Spielregel

       ·   13.02.2024
Sie lebt in Hamburg, doch ihre Familienwurzeln reichen bis nach Indonesien. Die Bildende Künstlerin und Fotografin Janina Oeij spricht über ihre Wasser- Faszination, die sie in ihren Werken auffängt.