#restartpodnikani SONEC PR: I 55+ pochopili, že offline je minulostí

Drahuše Veverková komunikuje, píše, plánuje média a konzultuje mediální marketing. Pro koho? Pro podnikatele 55+. „Nedávná krize mým klientům pomohla pochopit, že online marketing je nevyhnutelný,“ uvádí akční majitelka společnosti SONEC PR.

Proč jste se rozhodla specializovat na cílovou skupinu 55+ a zejména z jakých sfér jsou vaši klienti?

Měla jsem kolem sebe lidi ve věku pětapadesát a více, kteří byli nesmírně vzdělaní, někteří byli majitelé menších firem, jiní ve vedoucích pozicích. Časem se ukázalo, že byť patří mezi špičky ve svém oboru, mediální prostředí jim zůstává utajeno. Nějak se v něm sice pohybovali, ale spíš to bylo formou pokus – omyl. Klienty mám hlavně z oblasti kosmetiky, cestovního ruchu a advokacie. Pokud se mi naskytne příležitost, ráda přijmu klienta i z jiného oboru. Myslím si, že vše je o ochotě učit se novému.

V čem je tato cílová skupina silná a kde jsou naopak její slabiny? Předpokládám, že právě s těmi pomáháte?

Silnou stránkou cílové skupiny 55+ jsou zkušenosti. Vědí, co chtějí, váží si práce jiných a umí ji ocenit. Největší slabinou 55+ je online prostředí. Žijeme v době, kdy život prakticky probíhá na sociálních sítích a tato skupina se tak ocitá mimo dění. Já jim pomáhám zorientovat se v sociálních sítích a v digitálním marketingu jako takovém. Učím je se sociálními médii pracovat a nebát se jich, komunikovat na nich. Tato skupina je velmi učenlivá a chápavá a oceňuje moji trpělivost a individuální přístup, který by na skupinovém školení nezískali.

Drahuše Veverková.

V období krize byl podnikatelský svět víceméně přesunut právě do online prostředí, jak se s tímto stavem vaši klienti vypořádali?

Klienti již delší dobu tušili, že postupem času bude třeba orientovat se více na digitální marketing. Letošní jarní krize jim v tom vlastně udělala medvědí službu, protože jim nezbylo nic jiného než posílit právě digitální reklamu včetně komunikace na sociálních sítí. Nyní zjišťují, že digitální prostředí není až tak hrozné, jak zpočátku vypadalo a plány na druhé pololetí zahrnují mnohem více digitálních médií než dříve.

Co bylo během krize naopak pro vaši firmu nejnáročnější?

Udržet si klienty. Vysvětlit jim, že právě v krizi je komunikace důležitější než kdy jindy. Naštěstí vše dopadlo dobře, klienti nám zůstali a s našim týmem se těšíme na ty nové.

Jak se tedy nyní změnilo zaměření poptávky?

Noví klienti poptávají více komunikaci v online prostředí než v tisku. Mají zájem cílit co nejvíce na jednotlivce a na komunity a více sledují výkon reklamy. Snížila se poptávka po klasických PR aktivitách.

Myslíte si, že se svět dokáže zase pozvolna vrátit do stavu před krizí?

Myslím si, že stejné jako před krizí to už asi nebude. Klienti budou o své komunikaci a propagaci více přemýšlet. Budou zvažovat, v jakém médiu budou mít z marketingových aktivit největší prospěch.

Vnímáte na tomto celospolečenském „otřesu“ také něco pozitivního?

Ano. Našla jsem v ní jak pro sebe, tak pro agenturu nové příležitosti. Vzniklo spoustu nových projektů. Ukázalo se, že není nezbytně nutné neustále sedět na poradách a tím pádem je možné řešit věci rychleji.

Jak krize změnila PR prostředí a co nyní považujete v rámci PR firem za klíčové?

Začalo se více komunikovat interně. Zaměstnancům se muselo vysvětlovat, jak se situace vyvíjí, na co se mají připravit. Firmy zjistili, že interní komunikace je důležitá i do budoucna, protože zaměstnanci pak žili v menší nejistotě a měli pocit, že se o ně zaměstnavatel zajímá a stará. Za klíčový považuji fakt, že firmy pochopily, že komunikace je důležitá a že bez komunikace se stanou neviditelnými.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher