#restartpodnikani Zemito: Krize zvýšila touhu mít svůj kus země a kompostér

„Rád bych přistupoval k lidem i přírodě zodpovědně a s empatií, i když ne vždy se mi to daří,“ usmívá se Mojmír Jiřikovský, spoluzakladatel projektu Zemito. E-shopu s upřímným přístupem k přírodě, který nabízí ekologicky šetrné výrobky, na jejichž pečlivém výběru si firma zakládá. Rozhovor nejen o tom, zda lidé přehodnotili vlivem krize vztah k udržitelnosti a k zemi.

Spoluzakladatelé Zemito: Nina Oravcová, Mojmír Jiřikovský a Marián Kobolka.

Myslíte si, že krize utlumila či naopak podpořila vnímání společnosti ve vztahu k ekologii?

Ano, vlastně k tomu došlo – s ohledem na pandemii – samovolně. Snad to nebude znít jako moralizování – lidé se prostě museli konfrontovat s nezvyklou situací, která přesahuje běžné vnímání světa, často redukované na vydělávání peněz, zábavu, běžný chod rodiny a podobně. Také většina z nás musela – chtě, nechtě – zpomalit. Díky tomu jsme mohli do našich myslí pustit i věci, na které jindy není čas. A udržitelný přístup k přírodě a světu kolem nás k takovým věcem rozhodně patří. Pokud můžu mluvit za Zemito, pak i zde jsme vnímali zvýšený zájem o veškerý náš obsah, který souvisí s udržitelným životním stylem a ekologií. Byli bychom šťastní, kdyby se našimi tipy inspirovala třeba jen část čtenářů.

Mám pocit, že lidé se kvůli krizi více stáhli do sebe a začali být více tvůrčími – myslím tím i například v péči o zahradu a domácnost – vnímáte to podobně a proč tomu tak je?

Vnímám to podobně. U nás se to promítlo třeba do vyšších prodejů zahradních kompostérů a dalšího příslušenství. S tím vzrostl i počet dotazů, které se týkají kompostování – ať už na zahradě, či v bytě. Není tedy zřejmě divu, že se zvýšila návštěvnost našich stránek, které se věnují zahradě. V té vidělo mnoho lidí únik před přívalem negativních informací. A samozřejmě nebylo moc příležitostí kam vyrazit, a proto byli lidé rádi, že mají svůj kus země, na kterém si můžou odpočinout a smysluplně strávit čas.

Mojmír Jiřikovský.

Po čem z vašeho portfolia zboží byla největší poptávka před krizí a jak je tomu nyní?

Zřejmě se nikdo nebude divit, že jako první jsme vyprodali dezinfekční přípravky – jakékoliv druhu. Kromě zmíněných kompostérů se výrazně zvýšil i prodej přírodní kosmetiky, což zřejmě také souvisí a tím, že lidé museli zvolnit. Nyní už prodáváme podobné věci, jako před začátkem pandemie.

Vyvolalo období krize začlenění nějakého nového produktu do vašeho portfolia?

Ano, hned od začátku jsme chtěli reagovat na aktuální situaci, a především na to, co chtějí zákazníci. Začali jsme tak nabízet roušky pro děti a dospělé a rovněž i dezinfekci. Vždy šlo o prodej zboží od místních výrobců.

S čím by měl člověk začít, když se chce chovat šetrněji k životnímu prostředí? Co jsou základní stavební kameny?

Je to individuální a nechtěl bych působit jako mravokárce. Pokud však mám někde začít, pak bychom si měli v první řadě přiznat, že konzumní život je v takřka každém z nás hluboko zakořeněný. Je to náš životní styl, kterému jsme navykli, a je obtížné se ho zbavit ze dne na den. Měli bychom tak asi začít s menšími cíli, jejichž naplňování nás hned na začátku neodradí. Například s nákupem stáčené drogerie či výměnou běžné houby na nádobí za přírodní z houby lufy. Nebo – a to je už pro někoho složitější – více používat městskou hromadnou dopravu místo auta. Možností je bezpočet. Důležité je být upřímný sám k sobě a říci si, co je pro mne ok a na co se zatím či vůbec necítím.

A když takto člověk již funguje, jaký je další krok?

Kroků, jak nastavit udržitelnost našeho jednání, může být řada. Vždy záleží na nastavení každého z nás. Lze třeba začít s domácím kompostováním, omezit nakupování ve velkých módních řetězcích a více si pořizovat tak zvané udržitelné oblečení nebo začít nakupovat potraviny do vlastních nádob. A pokud ode mne chcete opravdu nějaké univerzálnější „udržitelné“ pravidlo, pak by to mělo být snížení vlastní spotřeby. Ať už benzinu, masa či potřeby pořizovat si stále nové oblečení.

Jak je důležité třídit odpad, co všechno bychom měli třídit a co si myslíte o názorech, že se stejně vše nakonec smísí dohromady?

Třídit je třeba, to je neoddiskutovatelný fakt. Vytřídit papír, plasty a komunální odpad – to zvládne každý, aniž by k tomu bylo třeba hledat výmluvy. Nejlepší je, pokud domácnosti začnou třídit i biologicky rozložitelný odpad. Existují společnosti jako je JRK ČR, které obcím a městům nabízí i funkční a přesné nástroje pro monitorování odpadů – jako příklad může sloužit systém ECONIT. S jeho pomocí pak starostové a zastupitelé přesně vědí, jaký odpad v dané obci kdo třídí. Díky tomu pak lze i občany motivovat, aby více třídili. Lidé si pak určitě nemyslí, že se vše „nakonec smísí“ dohromady. 

Museli jste kvůli krizi v Zemito změnit strategii či plány? A co je nyní to, nač se chcete zaměřit?

Plány jsme neměnili. I když to pro někoho zní jako klišé, cesta je pro nás v Zemitu i cíl. A do té cesty patří kromě samotného prodeje udržitelných a kvalitních výrobků i vzdělávání zákazníků či možnost, nabídnout jim volbu. Ekologický přístup je dnes všudypřítomný. Známé značky ho zavedly do svých strategií. Pro nás však udržitelný přístup není marketing, je to náš život. Snažíme se tak kupujícím vysvětlit, proč je takový vztah k výrobkům, které nabízíme, důležitý. Jestli si nakonec udržitelnější variantu zvolí, to už je na nich.

Více najdete na zemito.cz nebo zemito.sk

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Z punkové princezny podnikatelkou

       ·   23.04.2024
Gloria von Thurn-Taxis, někdejší punková princezna s natupírovaným účesem a výstředním make-upem, dobývala v 80. letech minulého století titulní stránky nejen německého tisku. Po náhlé smrti manžela Johanna von Thurn-Taxise, s nímž má tři děti,

Společný jmenovatel: Voda 

       ·   15.04.2024
Herečka, pěstitel, léčitelka, veslař a včelař. Co osobnost, to myšlenkový proud a jeden společný jmenovatel: Voda. Ať už jako slza smutku nebo radosti, životabudič, inspirace, nebo médium. Více ve fotosérii Michaely Dzurné Machač.

Aktuálně na německém webu

Von einer Punkprinzessin zur Geschäftsfrau 

       ·   23.04.2024
Gloria von Thurn und Taxis, einstige Punk-Prinzessin, mit toupiertem Haar und grellem Make-up, füllte in den 1980er Jahren die Titelseiten nicht nur der deutschen Presse. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Johannes von Thurn und

Gemeinsamer Nenner: Wasser

       ·   15.04.2024
Schauspielerin, Züchter, Heilerin, Imker und Ruderer. Jede Persönlichkeit, eine Gedankenströmung und ein gemeinsamer Nenner: Wasser. Ob als Träne der Trauer oder der Freude, Lebensspender, Inspiration oder Medium. Mehr in der Fotoserie von Michaela Dzurná Machač.