Roman Kokšal, Siemens Mobility: Odklon od fosilních paliv nesmí ohrozit mobilitu lidí a věcí

Redakce N&N Czech-German Magazine spustila unikátní projekt: pod názvem “Sedm mostů – Sieben Brücken” představuje německé společnosti a osobnosti působící v Česku a české působící v Německu. Na otázky nám odpověděl Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o.

 Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o.

Siemens Mobility je samostatná společnost, která je 100% vlastněná Siemens AG. Firma Siemens je na dopravním trhu aktivní už více než 140 let, první elektrickou lokomotivu představil Werner von Siemens světu již v roce 1879. Následovala první elektrická tramvaj (1881), první trolejbus (1899), první elektrická podzemní dráha (1896), první vysokorychlostní železnice (1903). Celosvětově zaměstnává společnost Siemens Mobility zhruba 38 000 lidí, v České republice (Siemens Mobility, s.r.o.) téměř 900.

Jaké jsou vaše nejbližší pracovní plány v Česku?

Důležitá témata jsou pro nás udržitelnost, snižování uhlíkové stopy a s tím spojené snižování energetické náročnosti dopravy. Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v EU a její podíl stále roste. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Našim cílem je, aby při odklonu dopravy od používání fosilních paliv nedošlo ke zhoršení mobility lidí a věcí. Naopak, aby se dekarbonizace dopravy stala organickou součástí jejího celkového technologického upgradu k vyšší bezpečnosti, spolehlivosti, výkonnosti, rychlosti a kvalitě.

Toho má být dosaženo i tím, že se převede 75 % nákladní dopravy ze silnic na železnici a vodu. Tento cíl nám pomůže naplnit moderní železnice. Nástroje k tomu existují jak v oblasti vozidel, tak v oblasti elektrického napájení drah, tak i v oblasti řízení a zabezpečení drážní dopravy. Intenzivně se jim věnujeme a postupnými kroky je uvádíme v život.

Naším cílem je nabídnout dopravcům a zároveň cestujícím spolehlivá a kvalitní dopravní řešení pro jejich potřeby, a to nejen v ČR. Železnice je rozsáhlá síť propojující jednotlivé země a my jsme její součástí, je tedy třeba přemýšlet ve větším měřítku než pouze lokálně.

Velmi důležitá je i naše spolupráce s domácím průmyslem v ČR. V návaznosti na cestujícími velmi úspěšně hodnocený společný projekt českých a rakouských železnic Railjet Praha – Brno – Wien – Graz jsme společně s tuzemskou společností Škoda Transportation získali zakázku od Českých drah na 50 expresních osobních vozů vycházejících z naší ověřené platformy Viaggio Comfort, která již je ve velmi pokročilé fázi.

V letošním roce jsme opět s konsorciálním partnerem Škoda Transportation získali další zakázku od Českých drah, a to na 180 expresních osobních vozů sestavených do dvaceti devítivozových netrakčních jednotek, které budou schopny jízdy rychlostí 230 km/h i na vysokorychlostních tratích. Je plánováno je nasadit na dálkových linkách Praha – Berlín – Hamburk, Praha – Brno – Budapešť a Praha – Brno – Vídeň – Graz – Villach.

Na co jste nejvíce hrdí, co se vám v Česku povedlo?

To je těžká otázka, jsme hrdí na každý úspěch, kterého dosáhneme a pomůžeme tak naplnit našim partnerům a dopravcům jejich cíle a celkově tak přispět k rozvoji moderní udržitelné dopravy. Co bych však určitě zmínil, jsou naše vývojová centra, která se nám podařilo vytvořit a rozvinout v Praze, Ostravě, Plzni a Brně. V současnosti již zaměstnávají téměř 500 lidí a neustále rostou, získávají nové kompetence a více odpovědnosti v rámci zakázek. Zásadním způsobem systematicky roste kvalifikace jejich pracovníků, vytvářejí práci s velmi vysokou přidanou hodnotou. Zcela tak negují nepravdivou, ale v médiích stále ještě živou představu o montovnách vyhledávajících levnou nekvalifikovanou pracovní sílu. Naopak jsou tato pracoviště velmi těsně propojena s vysokými školami, se kterými aktivně spolupracujeme v oblasti výuky mladých inženýrů, ve které jsou naši technici intenzivně zapojeni.

Díky systematickému rozvoji školní i pracovní kvalifikace inženýrů můžete najít českou stopu i v tak prestižních projektech, jakými jsou vysokorychlostní trakční jednotky Velaro pro rychlost 350 km/h, v regionálních elektrických trakčních jednotkách Desiro HC či Mireo. Technickou špičku vývojových prací nepochybně představuje i významná účast českých techniků na vývoji inovativních trakčních jednotek Mireo Plus. A to jak ve dvouzdrojové variantě trolej/akumulátor, tak i ve variantě s vodíkovými palivovými články.

Dvouzdrojová elektrická trakční jednotka trolej/akumulátor Mireo Plus B umožňuje nasazení na tratích s trakčním i bez trakčního vedení. Tímto způsobem lze zajistit bezemisní železniční dopravu i v jen částečně elektrifikované síti. Benefitem pro cestující je i možnost přímého spojení bez přestupu z centra regionu do jeho okrajových oblastí, a to atraktivními moderními vozidly s patřičnými trakčními i jízdními vlastnostmi. Foto: Siemens

Zásadní je i účast našich vývojových pracovníků na rozvoji technologie jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS, aktuálně v souvislosti s celkovým upgradem zabezpečení a digitalizace železniční sítě v Norsku… Je toho opravdu hodně.

Avšak nejde jen o vývojové práce, důležité je i praktické uplatnění moderních inovativních produktů na české železnici. Do ČR jsme již například dodali 39 interoperabilních lokomotiv Vectron, které jsou naší vlajkovou lodí v nákladní i osobní dopravě, a troufám si říci, že v kvalitě a úrovni dostupnosti nemají konkurenci. Prodáno jich bylo ještě více, poslední letos prodaná lokomotiva míří do flotily Správy železnic. Samozřejmě nesmím zapomenout na expresní osobní vozy pro České dráhy, které jsem už zmínil.

Ve spolupráci s našimi německými partnery postupně zvyšujeme naše kompetence. Nedávno se nám dokonce podařilo otevřít v ČR oddělení pro schvalování kolejových vozidel, které má ve spolupráci s německou centrálu na starosti schvalovací procesy kolejových vozidel z portfolia Siemens Mobility, a to celosvětově. To je důvěra, která nás zavazuje.

Vectron ve službách Českých drah. Foto: České dráhy.

Existují nějaké zvláštnosti, odlišnosti nebo rozdíly mezi působením na českém a německém trhu, které vaše společnost pociťuje?

Navzdory současným velmi vydatným investicím do rozvoje českých železnic je na nich stále ještě patrný dluh z minulosti. A to jak v oblasti vozidel, tak i v oblasti napájení drah i řízení a zabezpečení drah. To je na jedné straně velký potenciál k uplatnění moderních inovativních technologií, na druhé straně to však vyžaduje velmi promyšlené systémové řešení, aby probíhal rozvoj všech strukturálních systémů železnice harmonicky a ve vzájemném souladu. Neméně důležitá je i velmi těsná spolupráce průmyslu se školstvím při přípravě techniků na příchod nových technologií. To je téma, kterému se ve spolupráci s veřejným školstvím intenzivně věnujeme.

Jak vaše podnikání v Česku ovlivnila pandemie, jaké vidíte poučení z krize?

Z důvodu pandemické situace byla většina našich zaměstnanců přesunuta do režimu home office, kde pokračovali a pokračují v práci na projektech s menšími omezeními. Jiná situace byla u servisu metra, lokomotiv či techniky pro řízení křižovatek, kde naši kolegové museli být neustále v plném nasazení. Pandemická situace taktéž výrazně ovlivnila dodavatelský řetězec ve výrobě kolejových vozidel a dopravních systémů, docházelo a stále dochází ke zpoždění dodávek vzhledem k omezení výroby továren po celém světě. Uzavření hranic znemožnilo například účast specialistů zejména z Německa a Rakouska při testování vozidel na železničním zkušebním okruhu VUZ u středočeské Velimi. Omezená podpora se dotkla i našich partnerů v ČR, se kterými spolupracujeme na projektech pro české koncové zákazníky. Co se týká zakázek, některé tendry byly přesunuty, ale mnohé z nich proběhly v avizovaném termínu. Mnozí provozovatelé využívali covidovou přestávku k modernizaci vozových parků a infrastruktury, protože si dobře uvědomují, že se lidé k cestování postupně vrátí.

Poučením může být například nutnost zavádění digitalizace do firem a diverzifikace dodavatelského portfolia, což jsou však věci, které byly a jsou v naší společnosti nastaveny na velmi vysoké úrovni.

Na druhé straně jsme relativně hladce zvládli přechod našich konstruktérů na práci z domova (home office). Doslova v průběhu dnů. Pomohlo nám k tomu již léta existující a průběžně stále zdokonalovaná vybavenost našich vývojových pracovišť HW a SW technikou, rutinně využívanou ke komunikaci s pracovišti v Erlangenu, Krefeldu, Grazu, Braunschweigu, Berlíně i jinde v zahraničí. Plus pochopitelně i její znalost z každodenní mezistátní týmové spolupráce. Prakticky ze dne na den jsme ji spontánně začali používat i vnitrostátně. Po nezbytném posílení HW a SW prostředků to všichni konstruktéři v krátké době zvládli. Díky epidemii byla získána jak vyšší důvěra v online komunikaci, tak i vyšší důvěra ve schopnost zaměstnanců pracovat kvalitně a produktivně i z domova. Po této zkušenosti zvažujeme rozšíření profesí, pro které je práce z domova za určitých podmínek vhodná.

Co by se podle vás mělo v Česku změnit (legislativa, infrastruktura apod.), aby zde bylo Vaše podnikání lepší?

Pochopitelně se v každodenní praxi setkáváme s tím, co dobře funguje, i s tím, co je potřeba zlepšit. Jsme součástí České republiky, žijeme v demokratickém státě, komunikujeme s veřejnou správou. Jsme součástí nadnárodní firmy, která je dlouhodobě na špičce oboru, naši partneři s námi diskutují své záměry v technické oblasti. Toho si velmi vážíme. Proto se naše návrhy, co zlepšit ve fungování dopravy ve městě či ve státě, snažíme řešit především přímo dialogem s orgány, které to mají v odpovědnosti.

Partnerský dialog průmyslu s veřejnou správou je dlouhodobě budovaná hodnota, které si mimořádně vážíme a kterou se snažíme rozvíjet a kultivovat. Není to jednoduché. Kromě ryzí techniky a ekonomiky se setkáváme i se subjektivními předsudky a s emotivními vazbami. Například v oblasti dekarbonizace dopravy. Jsou lidé, kteří své spalovací automobily milují a dekarbonizaci dopravy pokládají za zbytečnou. Ale opět je to o informacích, o dialogu, o růstu znalostí a vzdělanosti. I to je naším posláním. 

Vysokorychlostní trať. Foto: Siemens

Kterou otázku byste rád položil sám sobě?

Zda má smysl se tolik soustředit na kvalitu a neustálé posouvání hranic v oblasti dodávaných technologií, ale odpověď je jasná. Ano, má! Každý den využívají dopravní řešení miliony lidí na celém světě, kteří se spoléhají na to, že dorazí do svého cíle včas, pohodlně a v pořádku. Je to velká odpovědnost, kterou jako výrobci máme, a proto si trváme na kvalitě, kterou dodáváme. A také na vysoké úrovni a pokrokovosti technických řešení, neboť inovativní růst vede dopředu nejen nás a naše produkty, ale i celou lidskou společnost.

Jsme si vědomi, že jsme součástí firmy, která chce stále být na špičce svého oboru. Vytváříme nejen produkty, ale spoluvytváříme nové trendy. Vnímáme s tím spojenou odpovědnost a snažíme se ji naplnit co nejlépe.

Zkusili byste popsat vašeho zákazníka v několika slovech?

Zákazníci jsou různí, netroufám si je takto všeobecně identifikovat. Co však mají společné, je to, že věří železniční dopravě a snaží se ji každý den posouvat dále, přicházet s novými službami vedoucími k uspokojení poptávky. Také oceňují upřímné a otevřené jednání a uvědomují si, že vstupní náklady na nákup vozidel či technologií jsou pouze špičkou ledovce a je třeba se rozhodovat na základě komplexnějšího pohledu na věc.

Charakteristická slova o zákazníkovi, který volí produkt Siemens Mobility, může znít: zájem o cestující či o včasnou dopravu zboží, důvěra v novou techniku, ekonomické myšlení.

Předchozí díly ankety:

Thomas Geissler, T-Mobile: Vynikající zákaznický servis je pro české zákazníky stále důležitější
Jan Pihar, Dachser: Centrum Prahy budeme zásobovat zcela bezemisně


Sedm mostů ?? – ?? Sieben Brücken

Redakce N&N Magazine spustila rozsáhlý projekt Sedm mostů – Sieben Brücken. Představuje v něm formou ankety se sedmi otázkami významné německé společnosti a osobnosti zastoupené v České republice a české společnosti a osobnosti s aktivitami v Německu. Anketa má za cíl mimo jiné pomoci ve výměně zkušeností a orientaci těm, kdo se chystají působit na druhé straně hranice.

Prezentace volně navazuje na knihu Zeď mezi námi z produkce N&N Magazine, která popisuje příběhy Čechů v Německu a Němců v Česku a je nominována na Frankfurtský knižní veletrh 2021.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Děti z KIDS Company Praha objevují umění 

       ·   04.06.2024
🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst Nejdůležitějším posláním KIDS Company Praha je dvojjazyčná výchova. Probíhá během celého dne tzv. imerzní metodou, kdy s dětmi komunikují češti…

Aktuálně na německém webu

Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst

       ·   04.06.2024
Die zweistöckige gelbe Villa in der ruhigen Straße Hradešínská im Prager Stadtteil Vinohrady ist schon von weitem zu sehen. Gerade dort siedelt der tschechisch-deutsche Kindergarten KIDS Company Prag, der vor neunzehn Jahren von Markéta Frank