Výtvarné umění, design a architektura, mladí současní umělci i kulturní eventy — to vše je Kvalitář

V první řadě jsou to ale výstavy, které se od sebe liší stejně dramaticky, jako ti zmínění umělci. Možná si tak jako já říkáte, jaké by to bylo vidět všechno pohromadě, prohlédnout si některá díla ještě jednou, vidět je v kontextu diametrálně odlišných prací. Jaké by bylo nahlédnout do depozitáře.V první řadě jsou to ale výstavy, které se od sebe liší stejně dramaticky, jako ti zmínění umělci. Možná si tak jako já říkáte, jaké by to bylo vidět všechno pohromadě, prohlédnout si některá díla ještě jednou, vidět je v kontextu diametrálně odlišných prací. Jaké by bylo nahlédnout do depozitáře.

Právě to můžete teď díky výstavě Selection udělat. Jak napovídá název, jedná se o výběr z depozitáře umění a designu, který reprezentuje autory, s nimiž galerie spolupracuje. Najdete zde obrazy, objekty i instalace například od Petra Duba, Alžběty Krňanské nebo Benedikta Tolara, mezi zástupci ze světa designu nechybí Lukáš Novák ani Lucie Koldová.

Jeden z majitelů galerie, architekt Marek Habr sám uvádí, že „Kvalitář nechce být pouze galerií či showroomem designu. Formuje se jako dynamická platforma zastřešující výtvarné, architektonické a designerské projekty nejrůznějších forem. Společnou ambicí všech poloh Kvalitáře je jakési obecné zpřístupnění výtvarného umění, architektury i designu, stejně jako další komunikace mezi odborníky a laickou veřejností.“ To všechno se přirozeně odráží i v charakteru celého depozitáře a výstavy Selection.

Kvalitář v současné době představuje nový web, který návštěvníkům mimo jiné umožňuje i interaktivní prohlídku 360°. Jedním kliknutím si tak můžete výstavu projít online. Osobní prohlídka depozitáře umění a designu je po domluvě s galerií možná kdykoliv během roku.

kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-2

kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-4

kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-3

Online návštěvu si můžete vyzkoušet na:kvalitar.cz/3d-prohlidka

Text Tereza Vacková

Tereza Vacková

Nejčtenější v kategorii Society

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Zrnko, které spojuje svět

       ·   20.02.2024
To je káva Dallmayr, synonym pro kvalitu a nadstandardní servis. Milovníky kávy spojuje tento lahodný nápoj po celém světě více než 300 let.

Znásilněná Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, víš že já agresivní nejsem. Ale kdyby přede mnou teď stál režisér, nevím, co bych s ním udělala," vyhlásila Johanna deset minut po začátku premíéry Rusalky ve Státní opeře Unter den Linden v Berlíně.

Voda je pravidlem hry

       ·   13.02.2024
Žije v Hamburku, ale její rodinné kořeny sahají až do Indonésie. Vizuální umělkyně a fotografka Janina Oeij hovoří o své fascinaci vodou, kterou zachycuje ve svých dílech.

Aktuálně na německém webu

Vergewaltigte Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, du weißt, dass ich nicht aggressiv bin. Aber wenn der Regisseur jetzt vor mir stünde, wüsste ich nicht, was ich mit ihm machen würde", erklärte Johanna zehn Minuten nach Beginn der Premiere von Rusalka

Wasser wird zur Spielregel

       ·   13.02.2024
Sie lebt in Hamburg, doch ihre Familienwurzeln reichen bis nach Indonesien. Die Bildende Künstlerin und Fotografin Janina Oeij spricht über ihre Wasser- Faszination, die sie in ihren Werken auffängt.