Výtvarné umění, design a architektura, mladí současní umělci i kulturní eventy — to vše je Kvalitář

V první řadě jsou to ale výstavy, které se od sebe liší stejně dramaticky, jako ti zmínění umělci. Možná si tak jako já říkáte, jaké by to bylo vidět všechno pohromadě, prohlédnout si některá díla ještě jednou, vidět je v kontextu diametrálně odlišných prací. Jaké by bylo nahlédnout do depozitáře.V první řadě jsou to ale výstavy, které se od sebe liší stejně dramaticky, jako ti zmínění umělci. Možná si tak jako já říkáte, jaké by to bylo vidět všechno pohromadě, prohlédnout si některá díla ještě jednou, vidět je v kontextu diametrálně odlišných prací. Jaké by bylo nahlédnout do depozitáře.

Právě to můžete teď díky výstavě Selection udělat. Jak napovídá název, jedná se o výběr z depozitáře umění a designu, který reprezentuje autory, s nimiž galerie spolupracuje. Najdete zde obrazy, objekty i instalace například od Petra Duba, Alžběty Krňanské nebo Benedikta Tolara, mezi zástupci ze světa designu nechybí Lukáš Novák ani Lucie Koldová.

Jeden z majitelů galerie, architekt Marek Habr sám uvádí, že „Kvalitář nechce být pouze galerií či showroomem designu. Formuje se jako dynamická platforma zastřešující výtvarné, architektonické a designerské projekty nejrůznějších forem. Společnou ambicí všech poloh Kvalitáře je jakési obecné zpřístupnění výtvarného umění, architektury i designu, stejně jako další komunikace mezi odborníky a laickou veřejností.“ To všechno se přirozeně odráží i v charakteru celého depozitáře a výstavy Selection.

Kvalitář v současné době představuje nový web, který návštěvníkům mimo jiné umožňuje i interaktivní prohlídku 360°. Jedním kliknutím si tak můžete výstavu projít online. Osobní prohlídka depozitáře umění a designu je po domluvě s galerií možná kdykoliv během roku.

kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-2

kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-4

kvalitar-vystava-umeni-architektura-design-3

Online návštěvu si můžete vyzkoušet na:kvalitar.cz/3d-prohlidka

Text Tereza Vacková

Nejčtenější v kategorii Society