Přečtěte si

Historické okénko: Kdysi u nás vycházely excelentní deníky v němčině. Dnes si v rodném jazyce Němec nepřečte skoro nic

V Česku žije okolo 40 tisíc lidí, jejichž mateřským jazykem je němčina. Zhruba polovinu z nich tvoří potomci nevysídlených českých Němců, druhou polovinu nově příchozí ze spolkové republiky. Tolik lidí už by si zasloužilo nějaký tištěný deník, co myslíte? Nemají ho. Prager Zeitung přestalo vycházet v prosinci 2016, dnes je posledním mohykánem slavné historie německého tisku u nás měsíčník LandesEcho. Němčina se z našich luhů a hájů vypařila stejně jako podzemní voda. A to jsme se po celá staletí tak báli germanizace! Vydejme se na chvíli do ne tak dávné historie.