리좀적 주문 — Rhizomatic Spell

Digitální technologie protínající různé umělecké techniky, společenský apel i mystika, která pojí minulost s přítomností. Současná výstava v galerii Kvalitář je jiná. Je odvážná, reflektivní, je zkrátka xeno-magická.

A co přesně xeno-magie znamená?

Prefix xeno pochází z řečtiny a představuje něco cizího nebo zvláštního. Magie je obecně ovlivňování na dálku, takže spojení dohromady popisuje něco nelidského, co nás významně ovlivňuje. Tímto hybatelem je globalizace, internet a cloud, kudy proudí každou vteřinu kvanta dat. Jedná se o algoritmy, které řídí náš každodenní život, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Výstava však nepopisuje digitální technologie jako něco, co sebralo našemu životu veškeré kouzlo, naopak jim připisuje schopnost dělat náš život symboličtější, než tomu bylo dříve.

Důležité je také zachování názvu v korejštině, což poukazuje na asijské kultury, které si stále udržují tradice tajemné kosmologie a symbolismu a zároveň jsou centrem současného technologického pokroku. Tato teorie tak významně koreluje se středověkým pohledem na Asii, jako na původce veškerého světa.

Metahaven — Information Skies

Výstava zahrnuje díla řady autorů, přičemž je třeba zmínit nizozemskou skupinu Metahaven, která se věnuje filmům a videím. V Kvalitáři můžete vidět jejich video Information Skies. Velice zajímavá je i tvorba Suzanne Treisler, jejíž díla najdete i v těch nejvýznamnějších světových institucích věnovaných modernímu umění, např. v Tate Modern v Londýně nebo v Centre Pompidou v Paříži. Na pražské výstavě jsou prezentovány její kresby z cyklu HEXEN 2.0, které zobrazují výjevy z tarotových karet v zrcadle kapitalismu a kybernetiky.

Suzanne Treisler — HEXEN 2.0

Pokud se zajímáte o mytologii, měli byste vědět, že výstava zahrnuje také díla Morehshin Allahyari, umělkyně íránského původu, která aktuálně žije v New Yorku a ve své tvorbě se věnuje vztahu technologií a uměleckého aktivismu. Její práce z cyklu She Who Sees the Unknown, které Kvalitář vystavuje, prezentují 3D modelace mytologických postav.

Dílo Morehshin Allahyari během vernisáže.

Výstavu Rhizomatic Spell můžete v galerii Kvalitář navštívit do 24. dubna.

Více informací najdete zde.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher