리좀적 주문 — Rhizomatic Spell

Digitální technologie protínající různé umělecké techniky, společenský apel i mystika, která pojí minulost s přítomností. Současná výstava v galerii Kvalitář je jiná. Je odvážná, reflektivní, je zkrátka xeno-magická.

A co přesně xeno-magie znamená?

Prefix xeno pochází z řečtiny a představuje něco cizího nebo zvláštního. Magie je obecně ovlivňování na dálku, takže spojení dohromady popisuje něco nelidského, co nás významně ovlivňuje. Tímto hybatelem je globalizace, internet a cloud, kudy proudí každou vteřinu kvanta dat. Jedná se o algoritmy, které řídí náš každodenní život, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Výstava však nepopisuje digitální technologie jako něco, co sebralo našemu životu veškeré kouzlo, naopak jim připisuje schopnost dělat náš život symboličtější, než tomu bylo dříve.

Důležité je také zachování názvu v korejštině, což poukazuje na asijské kultury, které si stále udržují tradice tajemné kosmologie a symbolismu a zároveň jsou centrem současného technologického pokroku. Tato teorie tak významně koreluje se středověkým pohledem na Asii, jako na původce veškerého světa.

Metahaven — Information Skies

Výstava zahrnuje díla řady autorů, přičemž je třeba zmínit nizozemskou skupinu Metahaven, která se věnuje filmům a videím. V Kvalitáři můžete vidět jejich video Information Skies. Velice zajímavá je i tvorba Suzanne Treisler, jejíž díla najdete i v těch nejvýznamnějších světových institucích věnovaných modernímu umění, např. v Tate Modern v Londýně nebo v Centre Pompidou v Paříži. Na pražské výstavě jsou prezentovány její kresby z cyklu HEXEN 2.0, které zobrazují výjevy z tarotových karet v zrcadle kapitalismu a kybernetiky.

Suzanne Treisler — HEXEN 2.0

Pokud se zajímáte o mytologii, měli byste vědět, že výstava zahrnuje také díla Morehshin Allahyari, umělkyně íránského původu, která aktuálně žije v New Yorku a ve své tvorbě se věnuje vztahu technologií a uměleckého aktivismu. Její práce z cyklu She Who Sees the Unknown, které Kvalitář vystavuje, prezentují 3D modelace mytologických postav.

Dílo Morehshin Allahyari během vernisáže.

Výstavu Rhizomatic Spell můžete v galerii Kvalitář navštívit do 24. dubna.

Více informací najdete zde.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,