25 let partnerství Prahy a Berlína

Praha a Berlín oslavili 25 let partnerství podpisem smlouvy o založení Nadace Komenského zahrady/Stiftung Comenius-Garden. Této události, která se konala na Českém Velvyslanectví ve Wilhelmstrasse za účasti velvyslance Tomáše Kafky, se média příliš nevěnovala, přesto má hluboký význam pro obě země.

V roce 1737 založili pobělohorští exulanti v Berlíně Českou osadu v Rixdorfu – Böhmisch Rixdorf, která existuje dodnes. Za tento čin Československo poděkovalo Berlínu sochou Jana Amose Komenského, kterou v Českém Rixdorfu v roce 1991 slavnostně odhalil tehdejší předseda Federálního shromáždění, Alexander Dubček. V roce 1995 byla otevřena pro veřejnost přilehlá Zahrada Komenského, kterou založil Henning Vierck, který ji vede dodnes. Patrony zahrady jsou primátor hlavního města Prahy a starosta Berlína.

Tomáš Kafka přivítal účastníky večera

Ne každý však ví, že pozemky, na kterých se zahrada nachází, jsou stavební. A tak aby ji uchránili před stále rostoucím tlakem investorů na zástavbu pozemků, vložili starostové obou metropolí příslušný pozemek do nadace.

U příležitosti tohoto slavnostního večera Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hlavního města Prahy, pronesl následující projev:

“V dějinách jsou období, kdy se staví mosty a období, kdy se staví zdi. Období, kdy se přátelství rodí a kdy se bortí. Kdy se vědění sdílí nebo kdy se vyzrazuje tajné policii.

Smlouvu o založení Nadace Komenského zahrady podepsal za Prahu Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora havního města Prahy, za Berlín ministr financí Matthias Kollatz 

Byly doby, kdy ve vlaku, kterým jsem přijel, jezdili Albert Einstein, Walter Gropius, nebo Franz Kafka, který byl doma stejně tak v Praze na Žižkově jako v Berlíně ve Steglitz.

Máme to štěstí, že žijeme v době, kdy zdi boříme a mosty stavíme. A tím nemám na mysli jen naše mosty přes Vltavu. Mám na mysli hlavně vás, přátelé, vás, české Berlíňany a německé Pražany, kteří čerpají to dobré z obou měst.

Za těch 25 let se ušla velmi dlouhá, občas trochu trnitá, ale vlastně hezká cesta. Když bylo toto partnerství před 25 lety stvrzováno, cesta sem trvala 6,5 hodiny, museli jsme na hranicích ukazovat pasy, a to jsme byli rádi, že můžeme cestovat. Dnes jsem sem dojel klimatizovaným vlakem za 4 hodiny a doufám, že se brzo dočkáme nových Einsteinů a Kafků, kteří budou nové teorie relativity vymýšlet třeba v krušnohorském tunelu.

Byť už čeština není oficiálním jazykem Svaté říše římské, byť naše stavební právo s sebou stále nese stín centrálního plánování, ukazuje se, že sdílíme stejné strasti i radosti, ať už v otázce dostupnosti bydlení nebo atraktivity našich regionů. Přes všechno co se na ose Berlín-Praha-Vídeň odehrálo, jsme už stovky let to samé – střední Evropou.”

Tomáš Kafka, Danuše Siering, Petr Hlaváček s manželkou

Mohlo by vás zajímat

archiv
Přečtěte si

Mosty

Vydavatelka N&N Czech-German Magazine Danuše Siering odešla za komunistů z Československa přes železnou oponu. A když opona spadla, začala mezi Prahou a Berlínem stavět mosty. Dělá to s radostí už 30 let.
archiv
Přečtěte si

Alena Mornštajnová: Příště budu psát o zelenině

Do Salónku Lucie Šilhové přišla spisovatelka Alena Mornštajnová, čerstvá držitelka ceny Česká kniha. Lucie Šilhová zavzpomínala na první setkání s jednou z nejprodávanějších českých autorek. Tehdy ještě ne zcela známá spisovatelka na ně přinesla svou knihu Hana, s níž přišel velký průlom.

Nejčtenější v kategorii Society