Arch+Art Connection – Prvok z 3D tiskárny již brzy na náplavce

V Praze vzniká revoluční dílo spojující architekturu, sochařství a moderní technologie. Nese název Prvok a již brzy bude k vidění na hladině Vltavy.

3D tisk je bezpochyby trendem posledních let. Jedním z jeho přínosů je fakt, že usnadňuje zaběhnuté principy v řadě odvětví, toho stavebního nevyjímaje. A právě projekt Prvok je toho zářným důkazem. Jeho výsledkem totiž bude první obytný dům v České republice, který je celý vytištěný na 3D tiskárně. A výhody? Kromě výrazné úspory času (hrubá stavba má trvat asi 48 h) je to i úspora materiálu a financí a technologie, díky níž bude v budoucnu možné vytvářet domy na míru.

Prvok však není jen tak ledajaký dům. Autorem návrhu je sochař a vizionář Michal Trpák, který rád objevuje nové postupy a metody, experimentuje s materiálem a výrazně vystupuje z řady. V Prvokovi kombinuje kreativní složku, kterou se vyznačuje sochařství s tou racionální, která je naopak vlastní architektuře. Na Prvoka lze proto nahlížet spíše jako na umělecké dílo, které vyvolává emoce, je jiné a revoluční než jako na obyčejný obytný dům.

Michal Trpák u své autorské sochy Čtenář. Foto: iDNES.cz / Jiří Benák.

Na počátku stála Michalova fascinace betonovým 3D tiskem, se kterou si v myšlenkách zahrával už při svých předchozích realizacích. Až spojení s Buřinkou mu však umožnilo tuto vizi realizovat a přijít s průlomovým projektem. Potom se už na řadu dostalo robotické rameno, které je skrze počítač schopné s milimetrovou přesností vrstvit betonovou směs a přímo před našima očima „stavět dům“.

Ten výsledný bude spíše malý, možná by se lépe hodilo označení obytná socha. Cílem však je, aby jeho realizace proběhla rychle a bez zbytečného hluku a aby zde mohla pohodlně bydlet dvoučlenná rodina. Na další podrobnosti jsem se zeptala přímo autora, Michala Trpáka.

Jak jste se k projektu Prvok dostal? Jak to celé začalo?

Celé to začalo před 4 lety, kdy jsem chtěl vytisknout organickou přístavbu zubní ordinace kterou jsem navrhl. To se ale nepovedlo, tak jsme loni s kolegy architekty z ČVUT začali experimentovat s 3D tiskem betonu v rámci výstavy Umění ve městě v Českých Budějovicích. Tiskli jsme výtvarné objekty i městský mobiliář a další metou už byl dům. 

Proč vlastně název Prvok?

První dům 3D tikem v Čechách. Inspirace organizmy prvoky. Půdorys domu tak trochu vychází z tvaru prvoka. 

Je to unikátní spojení architektury, moderních technologií a také výtvarných principů. Co kromě toho dělá prvoka jedinečným?

Vše, co jste zmínila, prvok je sochou, domem, houseboatem, vytištěný z betonu, organický a originální.

Můžete nám trochu přiblížit tvůrčí proces? Jak to probíhá a jak taková stavba vlastně vzniká?

Začíná se od návrhu, kdy nejprve vznikne skica, potom model v hlíně a následně 3D model, který se převede do tisknutelného skriptu pro robota. 

Prvoka plánujete umístit na vodu. Proč jste se tak rozhodli?

Jeden z důvodů je, že nemáme pozemek a ani stavební povolení. Takže vlastně stavíme houseboat. 

Co je podle Vás největší výhodou 3D staveb oproti klasickému stavebnictví?

Možnost organických tvarů a sochařských přístupů, efektivita a do budoucna tisk recyklátu.

Vidíte naopak nějaké nevýhody?

Zatím dražší tiskové betony a nutnost výzkumu a vývoje. 

Je 3D tisk budoucností stavitelství?

Rozhodně. 

Kdy a kde bude realizovaná stavba k vidění? 

V polovině srpna na náplavce v Praze. 

Více informací najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Society

Nejčtenější v kategorii Business