Berlín má nový zákon, který preferuje chodce před auty. Jak je na tom Praha?

Berlín zavedl zákon, který zlepšuje postavení chodců v ulicích. Zároveň tak zvyšuje použitelnost ekosystému mobility pro uživatele invalidních vozíků a zrakově postižené. Jak se v tomto ohledu snaží Praha? Podle zástupců iniciativy Chodci sobě postavení chodců neodpovídá jejich podílu na celkovém počtu provedených cest.

Koncem ledna přijal státní parlament v Německu takzvaný „zákon o chodcích“. Jde o novelu zákona o mobilitě z roku 2018.

Od aut směrem k chodcům

A Berlín je prvním německým městem, které postavilo pohyb chodců na legislativní úroveň. Nová legislativa vyžaduje, aby každý z 12 berlínských obvodů vytvořil do tří let příslušný pilotní projekt.

„Tento zákon dále tlačí na transformaci města od automobilů k chodcům, aby se zlepšila kvalita života všech Berlíňanů,“ uvedl ve svém prohlášení Harald Moritz, mluvčí berlínských Zelených.

Opatření obsažená v pozměňovacím návrhu zahrnují delší zelenou pro chodce na semaforech, bezpečnější školní trasy pro děti, více přechodů a laviček, snížení obrubníků, aby byly přístupnější pro invalidní vozíky, a tvrdší postihy proti nelegálnímu parkování a nebezpečné jízdě. Staveniště budou muset být zajištěna tak, aby se kolem nich mohli bezpečně pohybovat chodci a cyklisté, a cyklisté budou čelit přísnějším postihům za jízdu a parkování na chodnících.

Více pro cyklisty

V červenci 2018 přijalo berlínské senátní oddělení pro životní prostředí, dopravu a ochranu klimatu zákon, který zajišťuje bezpečnější a ekologičtější dopravu ve městě. Berlínský zákon o mobilitě byl zaměřen na zlepšení podmínek cyklistů přepracováním nebezpečných křižovatek, rozšířením výdajů na cyklistickou infrastrukturu a parkovací zařízení a vytvořením bezpečných cyklistických pruhů podél všech hlavních silnic.

Zákon byl primárně zaveden s cílem snížit počet úmrtí nebo vážných zranění při dopravních nehodách. V roce 2020 bylo téměř 75 % z 50 fatálních dopravních nehod zaznamenaných v Berlíně za účasti chodců nebo cyklistů. Podle Evropské rady pro bezpečnost dopravy se úmrtnost při nehodách motorových vozidel v celé Evropské unii mezi lety 2010 a 2018 snížila téměř o 25 %, přičemž úmrtnost chodců klesla o 19 %. Německo bylo ovšem v meziročním snížení počtu chodců pod průměrem EU úmrtí.

Kritika Chodců sobě

A jaká je situace v Praze? Podle Pražského deníku pod koly aut končí ročně stovky Pražanů a ne vždy je vina na straně chodců. Podle statistik jsou nejohroženější skupinou chodců senioři. Často nosí tmavé oblečení a za zhoršených podmínek jsou hůře vidět, někdy také nedokáží zcela reálně vyhodnotit rychlost blížícího se vozidla.

Typickými následky srážky chodce s vozidlem bývají zlomeniny stehenních kostí a pánve, ve vážných případech zlomeniny lebky a krvácení do mozku. Některé srážky pak skončí fatálně, za rok 2020 to bylo v metropoli 11 případů, stejně tak o rok dříve.

Iniciativa Chodci sobě se na postavení chodců v Praze dívá oprávněně kriticky. Pražská doprava prý není dosud ve vztahu ke všem účastníkům provozu vyvážená a stejně vstřícná. Pěšky vykonáme po Praze ve všední dny 26 % cest, tedy o něco méně než automobilem – 29 % a MHD – 42 % (cyklisté 1 % a kombinace hromadné a automobilové 2 %).

Přednost mají ti silnější

Postavení chodců však zdaleka neodpovídá jejich podílu na této přepravní dělbě práce, často jsou odsouzeni k dlouhému čekání u přechodů, sprintování přes vozovku na příliš krátkou „zelenou“, k brodění bahnitými pěšinami, přelézání či podlézání zábradlí, což je nejen nedůstojné ale také nebezpečné.

Chodecky nejaktivnější skupinou Pražanů jsou přitom děti do 14 let a 30 % svých cest vykonají pěšky senioři. Obě tyto skupiny si jako nejohroženější účastníci provozu zaslouží zvláštní ohledy a všichni chodci coby nejslabší a zároveň nejšetrnější účastníci provozu si zaslouží nejen rovnoprávné postavení s ostatními druhy dopravy, ale ve vztahu k individuální automobilové dopravě i určité preference. Ti, kdo denně chodí pěšky a musí projít i několik křižovatek, dobře vědí, že chodci v Praze žádné preference nemají.

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,