Děti z KIDS Company Praha objevují umění 

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst

Nejdůležitějším posláním KIDS Company Praha je dvojjazyčná výchova. Probíhá během celého dne tzv. imerzní metodou, kdy s dětmi komunikují češti a němečtí lektoři na základě principu jedna pedagog – jeden jazyk, a to jeho mateřštinou‘. „Samozřejmě bilingvní výchova není to jediné, čemu se věnujeme. Děti rozvíjíme i ve všech dalších oblastech, jako je literatura, hudba či výtvarné umění. Spolupracujeme přitom se skutečnými odborníky“, zdůrazňuje Markéta Frank. 

Jednou z nejoblíbenějších akci u dětí i rodičů je již tradiční literární festival, který se letos konal již po patnácté. Probíhá každoročně pod vedením renomované české spisovatelky Radky Denemarkové, která je známá i v německojazyčném prostředí.

Ben staví budovu školky

„Před patnácti lety vznikla fascinující a velmi vzácná tradice Astrid Lindgrenová kdysi varovala: Nejdůležitější je, aby děti četly knihy, aby dítě mohlo být se svou knihou samo. Oproti tomu jsou film, televize a video povrchní fenomény. A to bylo v době, kdy ještě nic netušila o internetu, mobilech, sociálních sítích …“, říká Radka Denemarková s tím, že je celou dobu v přítomnosti mimořádné a soustředěné dětské kreativity. „Láska ke světu a literatuře nezačíná v momentě, kdy se dítě naučí číst, ale v momentě, kdy objeví sílu příběhů, jazyka, lásky, fantazie a takové svobody, která neznamená, že musejí nutně dělat všechno jako ostatní. A fantazie je pro zbytek života zásadní: všechno mimořádné se nejprve odehrálo v lidské fantazii. Děkuji vzácné ředitelce Markétě Frank a jejímu týmu i dětem a rodičům za skvělou, citlivou přípravu a spolupráci. Je radostí potkávat po letech tehdejší děti, někdejší malé vypravěčky a vypravěče, spisovatelky a spisovatele, a vidět vzdělané dospělé: jejich první vlastní kniha byla počátečním krokem nejen do světa příběhů, slov a literatury, ale hlavně do světa fantazie, která dokáže životu dávat křídla. Dělají svět lepším. Těším se na další společný čas!”, dodává renomovaná spisovatelka Denemarková.

Další cesty za architekturou 

Během letošního projektu o umění a architektuře se děti dozvěděly, že jejich školka v Hradešínské ulici 58 byla kdysi domovem sochaře a rektora Akademie výtvarných umění, Jana Štursy a jeho manželky, operní pěvkyně Boženy Durasové Štursové.

Výroba katedrály

Se zajímavou historií vily je seznámil přívětivý soused, Jan Novák (ročník 1927). Jeho dědeček, František Staněk, předseda Poslanecké sněmovny v letech 1932–1935, nechal svoji vilu postavit naproti školce. Jeho vnuk Jan Novák prožil v Hradešínské ulici téměř celý život a velmi zajímavě o tom vyprávěl. 

Protože vila oslavila stoleté výročí, děti se v rámci školkového projektu vydaly za historií čtvrti, po stopách Jana Štursy, za architekturou a výtvarným uměním. Pátrání je zavedlo do architektonického ateliér SAD prostorách Anenského kláštera, kde se seznámily s profesí architekta. Ve školce se pak následně pustily do výroby vlastních domků i celé ulice. Děti pravidelně vyrážely na procházky i do okolí Hradešínské ulice, kde stojí vlastní vila architekta Jana Kotěry, vila bratří Čapků navržená architektem Ladislavem Machoněm, rodinný dům slavného vynálezce a průmyslníka, Emila Kolbena či terakotou obložená vila, ředitele bývalé továrny na čokoládu Orionka, Františka Pokorného. Tento dům přestavěl v roce 1928 zmíněný architekt Ladislav Machoň.

Terakotová vila průmyslníka Františka Pokorného

Následoval také výlet do Winternitzovy vily navržené světoznámým architektem Adolfem Looosem na pražském Smíchově. „S naší školkou má společné nejen to, že v obou domech žily do začátku druhé světové války židovské rodiny, ale také, že i ve Winternitzově vile po dlouhou dobu sídlila školka“, vysvětluje Markéta Frank a dodává: „Cílem našeho projektu není pouze seznámit děti se zajímavou architekturou a slavnými uměleckými díly. Chtěli bychom děti motivovat k tomu, aby se i v budoucnu aktivně zajímaly o své okolí a o příběhy lidí, kteří tady žijí nebo v minulosti žili”, uzavírá zakladatelka KIDS Company, Markéta Frank.

Nejčtenější v kategorii Society

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,