Koronavirová opatření stála každé české fitness centrum průměrně 330 000 Kč

Ztráty 400 milionů korun, ukončení činnosti desetiny provozovatelů i snížení mezd zaměstnanců. Takové jsou výsledky aktuálního průzkumu České komory fitness, která zmapovala ekonomické dopady koronavirové krize na český fitness sektor od března do poloviny června 2020.

„Průzkumu se zúčastnilo 103 provozovatelů z celé České republiky. Nejvíce dotazujících se zapojilo z hlavního města Prahy (celkem 25 %) a Jihomoravského kraje (20,4 %). Většina zapojených fitness center se nachází v centru nebo na okraji velkého města. Polovina zapojených provozovatelů funguje na bázi jednotlivých vstupů nebo permanentek, téměř 11 % nabízí pouze členství a až 36 % provozovatelů nabízí kombinaci výše uvedeného,” upřesňuje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Z dat celkových nákladů a příjmů, která respondenti za zkoumané období uvedli vychází, že součet nákladů jednoho fitness centra, po uzavření provozu za měsíce březen, duben a květen, byl více jak 750 000 Kč. Příjmy jednoho fitness centra proti tomu dosáhly průměrně pouze 425 000 Kč. „Z toho lze vyvodit, že koronavirová opatření stála každé fitness centrum v České republice průměrně více než 330 000 Kč, a to i za předpokladu, že více než polovina provozů otevřela již 27. 4. 2020. Při odhadovaném celkovém počtu 1 200 fitness center na českém trhu tak celkové ztráty fitness sektoru dosahují téměř 400 milionů korun,“ uvádí Jana Havrdová.

Krizový režim

Většina provozovatelů nastavila během krize se svými zaměstnanci krizový plán a velká část jednala také se svými klienty. I přesto však 34 % dotazovaných provozovatelů muselo přistoupit ke snížení mezd a odměn svých zaměstnanců a 42 % provozovatelů dočasně se svými trenéry a instruktory ukončilo spolupráci. Po otevření provozoven se z tohoto počtu znovu podařilo obnovit spolupráci téměř 70 % provozovatelů, až 20 % trenérů a instruktorů se do otevřených fitness center znovu nevrátilo.

Fitness centra se snažila otevřít pro veřejnost co nejdříve, tedy již v první vlně uvolňování i přesto, že se pohybovala na 10 % příjmů ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. Postupné zlepšení potom bylo patrné od 11.5.2020.

Návrat do normálu

Největší nárůst návštěvnosti fitness center byl zaznamenán od 25.5.2020, kdy bylo klientům opět umožněno využívat vnitřního zázemí, jako jsou šatny a sprchy. To potvrzuje i Miroslav Rech, jednatel společnosti MultiSport Benefit: „Po konci nouzového stavu se Češi pomalu, ale jistě začali vracet zpět do posiloven, wellness center a na sportoviště. Situace sice ještě nedosahuje čísel, která platila před koronavirovou krizí, nicméně návštěvnost uživatelů MultiSportek se blíží krásným 70 %. Do normálu se vrátíme, předpokládám, v následujících několika málo dnech.“

V novém kabátu fyzicky i online

60 % provozovatelů využilo období uzavření k nutným opravám a rekonstrukcím. Více než polovina také nahradila své služby online programy a poskytovala lekce pod jménem fitness centra nebo skrze konkrétní trenéry.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,