Křest knihy Letná

||Přímo naproti mýmu oknu se scházejí všichni blázni z Letný. Sedí tam i v zimě a já je sleduju z okna. Spoustu z nich znám. Říkají mi „lásko“, máme se prostě rádi. A jednou tam s nima třeba taky budu sedět.
Již tento čtvrtek se uskuteční křest a autogramiáda knihy Letná. Projektu, jehož smyslem je poodkrýt pokličku letenské čtvrti a ještě více propojit solitéry, místa a komunity, díky kterým Letná dýchá.Již tento čtvrtek se uskuteční křest a autogramiáda knihy Letná. Projektu, jehož smyslem je poodkrýt pokličku letenské čtvrti a ještě více propojit solitéry, místa a komunity, díky kterým Letná dýchá.

Autoři chtějí mimo jiné podnítit socializaci tamní společnosti jako příklad smysluplné reality v kontrastu s umělými životy na sociálních sítích. Na naše otázky odpovídá kolektiv autorů Jedna čtvrť Letná/ YINACHI.

Jak vznikla myšlenka vytvořit knihu o letenské komunitě?
Projekt se zrodil v hlavě Roberta Peňažky z nakladatelství Yinachi: „Prvotní nápad vznikl, když jsem vyrazil na snídani do nedalekého Bistra 8. Cestou jsem potkal několik známých tváří a najednou zjistím, že mám na sobě bačkory. Nikoho to nezarazilo, já se usmál a došlo mi, že vlastně žiju na takové malé vesnici. Nad snídaní už jsem přemýšlel, co je to vlastně za lidi, jaké mají osudy, co dělají, kam jdou a koho dalšího asi znají. V rámci Letné se potkáváme, ale vlastně o sobě nic nevíme. Možná to jsou právě tyhle tváře, které tvoří genius loci naší čtvrti… Projektem chceme Letné vrátit energii a inspiraci, kterou nám dlouhodobě dává. Vložit ji do knihy, která bude o nás a pro nás.“ Ten pak oslovil kolektiv autorů, Jana Schmida (sociolog), Hynek Alt (fotograf), Jen Kratofvil (kurátor).

robert-penazka-letna-kniha
Robert Peňažka
Jen-Kratochvil-Hynek-alt-fotograf-letna-kniha
fotograf Hynek Alt kurátor Jen Kratofvil

Jak probíhal sociologický výzkum, ze kterého kniha vychází a jaká byla kritéria?
Úvodní sociologický výzkum, který pomohl důležité letenské postavy najít, nejprve identifikoval místa, která Letenští vnímají jako významná a kde se potkávají. Společně s následným terénním zkoumáním pak hledal lidi, kteří těmto místům dávají charakter a život a fungují zde jako „propojovatelé“ – společenské průsečíky mezi jednotlivci i skupinami. Specifická povaha zadání vedla autory k vytvoření metodologie, která nemá podle dostupných informací ve světě paralelu. Vychází ze sociologické metody analýzy sociálních sítí a v protikladu ke globálnímu trendu směřujícímu k digitálním technologiím stojí na tradičních způsobech sběru dat. Výzkum vedl Jan Schmid, který se více než 10 let věnuje sociologickému výzkumu. Vedle klasických výzkumů rozvíjí u nás i analýzu sociálních sítí. V současné době vede sekci výzkumu v agentuře Perfect Crowd.

letna-kniha

Kdo nebo co patří mezi hlavní letenské propojovatele – jak nazýváte — společenské průsečíky?
Hlavním propojovateli jsou lidé, našli jsme dvě stě padesát místních „propojovatelů“. Objevují se mezi nimi příslušníci všech generací i sociálních skupin, lidé zcela různorodí profesemi, zájmy, názory i vzděláním. Najdeme tu přirozeně výrazné postavy místního kulturně-hospodského vzezření, jako je třeba písničkář Jim Čert, i některé osobnosti všeobecně známé z kulturní sféry, jako režisérky Helenu Třeštíkovou a Olgu Sommerovu. Převážnou většinu portrétovaných ale tvoří lidé, jejichž známost sice nepřesahuje hranice jejich čtvrti, o to významnější úlohu ale možná právě na Letné hrají. Patří mezi ně třeba prodavačka v lahůdkářství Alena, majitelka jógového studia Barbora Borošová, Matěj Pohořálek, kterého potkáte za barem v Rabaru, majitelka restaurace Pho U Letné Duan Trinh Thi nebo student a klavírista Vojtěch Kosek. Každý z nich hovoří o svém vlastním, osobitém přístupu k Letné, o svém životě, vzpomínkách a dojmech získaných v této čtvrti a v mnoha příbězích zaznívá zdravá míra nostalgie a sentimentu, které takovým výpovědím právem patří. Druhým hlediskem, pro propojení lidí jsou místa. Výzkum totiž ukázal, že některá místa (na Letné nejsilněji například Bio Oko nebo zahradní restaurace u Letenského zámečku) mají schopnost „propichovat“ stěny bublin a propojovat do nových celků lidi s různými zájmy, názory a společenským zázemím. Typicky jsou to místa, která plní několik funkcí současně (kulturní, občerstvovací, sportovní, rekreační apod.). Sociální bubliny, respektive jejich propojování či „splaskávání“, jsou pro nás důležité z toho důvodu, že v době digitálních médií díky přesunu komunikace na internet dochází k růstu jejich vlivu. V jejich důsledku se společnost fragmentuje na menší celky, které si nerozumí a nedokážou se spolu bavit. A rozdělená společnost je zranitelná. Místo aby skrze občanskou společnost a kulturu probublávalo zdola to nejlepší, je vzájemné neporozumění zneužíváno. Letenští propojovatelé a jejich oblíbená místa tak mají i určitou ozdravnou společenskou funkci.

olga-sommerov-letna-kniha
Letná znamená „leteň“, tedy sluneční vrch. A to je myslím velmi jasný a přesný definování místa, kde žijeme.
– Olga Sommerová, filmová režisérka
alena-jankova-prodavacka-letna-kniha
Dneska se to tady dost mění. Je tady draho, všechno. Plno lidí říká, že už na to nestačí a musí odejít. A pak přichází noví, jiní lidi. A pak se zavíraj podniky s rybama, drůbeží a jinejma normálníma věcma a jsou z toho kavárny.
– Alena Janková, prodavačka v lahůdkářství Chlebíčky Letná
barbora-Borosova-kniha-letna
Nedávno vyšel článek o tom, jak poznáš typickýho Leteňáka. Prý musí mít dva psy neurčité rasy, kočárek a Volvo se samolepkou „Miloš Zeman není můj prezident“. Splňuju všechny podmínky.
– Barbora Borošová, majitelka studia Jóga Letná
vojtech-Kosek-letna-kniha
Přímo naproti mýmu oknu se scházejí všichni blázni z Letný. Sedí tam i v zimě a já je sleduju z okna. Spoustu z nich znám. Říkají mi „lásko“, máme se prostě rádi. A jednou tam s nima třeba taky budu sedět.
– Vojtěch Kosek, student

Dokážete z analýzy vydedukovat klíčové společenské skupiny, které se vyskytují na Letné a popř. nějaké specifické „kmeny“?
Ano v rámci výzkumu jsme identifikovali různé společenské skupiny a podskupiny, pro naši vlastní orientaci jsme jim dali pracovní názvy, například jako maminky, sportovci, masožravci, umělci, hipsteři atd. ty jsme dokázali identifikovat podle míst kam nejčastěji chodí. Výzkum totiž ukázal, že některá místa mají schopnost propojovat do nových celků lidi s různými zájmy, názory a společenským zázemím — nebo jak vy říkáte „kmeny”. A právě to nás zajímalo.

Jakým směrem má Letná nakročeno?
Z rozhovorů v knize vyplynulo, že se tu vždy dobře žilo a žije i teď. Určitě i tato čtvrť má svoje problémy. Snad nikdo neopomene zmínit jak se Letná proměňuje a že se stává pro starousedlíky nebo mladé lidi čím dál víc ekonomicky nedostupná. Tohle téma je jednou z páteřních os celé knihy. Čtenáři se ale dozví i mnoho velmi konkrétních faktů – jaké byly dojmy mladého studenta na barikádě na Strossmayerově náměstí při květnovém povstání v roce 1945, kam zajít na kafe nebo kde si zasadit bylinky. Zažijí znovu požár Veletržního paláce, zaslechnou Oldřicha Nového zpívat milostné písně pod jedním z letenských oken nebo se projedou na skejtu po Stalinu. Hlavně se pro místní spousta tváří, které dosud byly anonymní, stane známými a získá zcela konkrétní rysy. Možná to povede i k novým přátelstvím, která se nepotvrzují kliknutím, ale oslovením na ulici.

Myslíte si vy osobně, že se kniha stane také takovým socializačním prvkem?
Doufáme že ano. První veřejná zkouška proběhne na našem křtu už 7. listopadu od 16:30 v Bio Oko, kam jsou všichni srdečně zváni. Portrétovaní dostanou knihu a doufáme že vznikne spontánní autogramiáda, kdy 250 lidí bude dávat podpisy.

Je možné Letnou připodobnit svým charakterem k nějaké jiné pražské či světové metropolitní čtvrti?
To je asi hodně subjektivní, ale v Berlíně je třeba podobně oblíbený a obydlený Kreuzberg. Čtvrti jsou ale živý organismus, třeba druhou Letnou brzy najdeme. Po Letné bychom rádi navázali v dalších pražských čtvrtích a městech v České republice, ale i mimo ni.

kniha-letna-ulice

Kde bude kniha k dispozici?
Kniha vychází v nákladu 4 250 ks (z toho 250 ks jsou dary portrétovaným) má 528 stran. Prodávat se bude v distribuční síti Kosmas, který najdete i na Letné v Praze a také v lokálním letenském uměleckém knihkupectví Page Five.

kniha-letna-obal

Jak byste knihu jednou větou popsali?
Kniha Letná popisuje příběh této čtvrti prostřednictvím jejích obyvatel.

Text Barbora Vojtová

Nejčtenější v kategorii Society

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher