#restartpodnikani Fair Venture: Udržitelné firmy lépe přečkávají krize

Otázka udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem je aktuální i během současné krize. Podle Dana Heuera z Fair Venture jsou to právě firmy s udržitelným přístupem, které podobné překážky zvládají nejlépe. Udržitelné firmy totiž nehledají jen zisk, ale snaží se najít cesty, jak společnosti opravdu pomoci. A tento přístup se jim potom vrací.

Společnost Fair Venture vznikla proto, aby ukázala svým klientům cestu k vytvoření dlouhodobě udržitelné firmy, která má pozitivní dopad na přírodu i své zaměstnance. Nabízí řešení na míru ve formě pozitivní firemní kultury i začlenění CSR do každodenního chodu společnosti. Nejen o tom, jak mohou firmy využít udržitelnost ke svému restartu, jsme si povídali s Danem Heuerem, specialistou na environmentální problematiku.

Ve Fair Venture pomáháte vytvářet udržitelné firmy. Přibližte našim čtenářům, co si pod tím představit.

Pomáháme především s tím, aby udržitelné a odpovědné aktivity byly smysluplné a směřovaly k vyšší udržitelnosti celé firmy. V praxi to vypadá tak, že se zanalyzuje, která témata jsou pro firmu stěžejní, vytvoří se strategie na několik let a ta se následně naplňuje.

Dan Heuer, specialista na environmentální problematiku, Fair Venture.

Jak může CSR pomoci firmám v rámci konkurence?

Často zmiňovanou výhodou je potenciál pro úspory. Ten je především ve spotřebě energií a cirkulární ekonomice. S rostoucím zájmem o udržitelnost však posilují i jiné výhody udržitelných firem. Tyto firmy jsou například atraktivními zaměstnavateli pro mladé talenty, navazují pevnější vztahy se zákazníky, jsou zajímavé pro investory a samozřejmě mají unikátní produkt na trhu.

Jací jsou vaši nejčastější klienti?

Převážně jsou to firmy, které pochopily, že udržitelnost je šance pro rozvoj a pokud chtějí udávat krok ve svém oboru, tak musí být lídrem v udržitelnosti. Ve firmách je často překážka, aby té myšlence vedení uvěřilo a vyhradilo na udržitelnost nějaké kapacity. Toto „rozhodnutí“ dělí ty, které něčeho dosáhnou, od ostatních, kteří o tom jenom mluví.

Jaká je vize vaší společnosti?

Naší vizí je, že se udržitelnost stane.

Co pro vás osobně představuje CSR?

Někdy se CSR spojuje pouze s dobrovolnictvím a filantropií, ale správně by to tak nemělo být. Mělo by se pracovat především s tím, jak firma funguje uvnitř. My chápeme CSR jako synonymum udržitelnosti. Tento pojem se dnes používá stále častěji. CSR neboli firemní udržitelnost, je proces, kdy firma, snižuje své dopady na životní prostředí a zároveň zvyšuje hodnotu, kterou přináší společnosti. Přizpůsobí se tak, aby její úspěch prospíval planetě a ne naopak.

Změnila nějak koronavirová krize přístup firem k CSR?

Může to být poněkud překvapivé, ale CSR zažívá díky koronavirové krizi boom. Ukázalo se, že firmy mají obrovský potenciál pomoct s řešením pandemie. Mnohé firmy upozadily svůj růst a zaměřily se na řešení krize, podržely si své zaměstnance, darovaly prostředky zdravotnickému systému a neziskovým organizacím a spolupracovaly s komunitami na místní úrovni. Ve výsledku se jim to vrátilo i finančně. Lidé to ocenili. Sympatie projevili i zákazníci a podpořili firmy, které to potřebovaly. Nejznámějším příkladem jsou malé české pivovary. Klíčové bylo, že se firmy chovaly transparentně a lidé si byli jistí, že podporují dobrou věc.  

Co tato krize znamenala pro vaši firmu?

Naše firma existuje dva roky a za tu dobu jsme zaznamenali obrovský vývoj ve vnímání udržitelnosti. Nejdříve to byla sucha v ČR, která probudila širokou veřejnost ve vnímání klimatické krize a média o tom začala intenzivně informovat. Dalším milníkem byly stávky a aktivismus Gréty Thurnbergové, které debatu opět rozvířily. A nyní je to koronavirus a nutnost firem chovat s „společensky odpovědně“. To vše ukazuje firmám, že udržitelnost je důležité téma, kterým se musí zabývat, pokud chtějí být úspěšné. Krátkodobě se nám samozřejmě také vše posunulo a příjmů bylo méně. Dlouhodobě ale cítíme větší zájem o naše téma.

Lenka Heuerová, koučka, konzultantka a koordinátorka projektů Fair Venture.

Jak může firma využít udržitelnosti k restartu podnikání?

Udržitelnost přináší zpět hlavní myšlenku podnikání – naplňovat potřebu společnosti. Udržitelné firmy hledají, kde mohou pomoct společnosti, nejen vydělat. Koronavirová krize je unikátní příležitost zapojit do chodu firmy zaměstnance, dodavatele i zákazníky, hledat možnosti pro zlepšení, snížení dopadu a zvýšení hodnoty. Komukoliv rádi poradíme na našich workshopech, webinářích nebo v rámci konzultace.

Jaká je podle vás budoucnost udržitelných firem?

Dnes je již běžné, že se firmy předhánějí, kdo je více udržitelný. Existují žebříčky, hodnocení, benchmarky i různé ceny. Firmy tedy budou dále zvyšovat svou udržitelnost. Udržitelné firmy přitom lépe přežívají krize, lidé pro ně rádi pracují, zákazníci jsou jim věrní, mají dlouhodobé vztahy s dodavateli a dobrou firemní kulturu. Udržitelné firmy zde budou i za sto let. Ty ostatní hrají riskantní hru „buď a nebo“ – velký zisk, nebo bankrot.

Jaké jsou další cíle, kterých chcete jako Fair Venture dosáhnout?

Našeho prvního cíle jsme již dosáhli. Chtěli jsme nalézt způsob, jak dělat firmy udržitelné, a to se nám povedlo. Další cíl je, abychom to dokázali i u firem, které tomu nejsou tolik nakloněné. Jaký budeme mít obrat, nebo počet zaměstnanců pro nás není tolik důležité.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,