#restartpodnikani / PARTNEŘI Eva Primus Kovandová, Hospodářská komora Praha 1: Nejdůležitější je nebýt na problémy sám

Hospodářská komora je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelů v Česku. Sdružuje 16 tisíc členů z oboru malých a středních podnikatelů a živnostníků, ze 100 největších českých firem je členem HK více než polovina. Hospodářská komora Prahy 1 je od počátku Partnerem iniciativy #restartpodnikani; je nám potěšením, že pozvání na rozhovor přijala Mgr. Eva Primus Kovandová, ředitelka kanceláře představenstva.

Evo, jak byste vysvětlila čtenářům činnost a poslání Hospodářské komory v České republice.

Hospodářská komora je jediným zákonem zřízeným subjektem v České republice, který sdružuje živnostníky a firmy. Naším posláním je hájit zájmy členů s cílem usnadňovat jejich podnikání a bránit jejich podnikatelské zájmy. Poskytujeme jim poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, zprostředkováváme informace o činnosti a záměrech veřejné správy v oblastech majících vliv na podmínky pro podnikání, organizujeme vzdělávací akce, setkání podnikatelů, nejrůznější semináře, workshopy, jednáme jménem podnikatelů s představiteli státní správy i samospráv. Těch činností je dlouhá řada.

Vy zastupujete Hospodářskou komoru Prahy 1. S jakými dotazy se na Vás podnikatelé obracejí nejčastěji?

V současné době jsou to pochopitelně především otázky spojené s pandemií koronaviru a vládními opatřeními, která byla zavedena. Spousta podnikatelů z Prahy 1 se ocitla v opravdu kritické situaci vzhledem k mimořádně vysokým nákladům, které podnikání v centru vyžaduje, ať se jedná výši nájmů, které jsou nezřídka ve statisících měsíčně, mzdové náklady apod. V obecné rovině podnikatele v centru Prahy trápí problémy s parkováním a dopravní obslužností, nízká míra informovanosti a transparentnosti v rozhodování úřadů a samozřejmě i přemíra byrokracie, což je ale problém, který se netýká jen Prahy.

Dnes sužuje hodně podnikatelů téma pandemické krize. Jaký vývoj jste zaznamenala u Vašich klientů od doby počátku pandemie a nyní, kdy dochází k uvolňování. Můžete uvést konkrétní případy?

Nálada už je určitě pozitivnější než na začátku, ale ani zdaleka není vyhráno. Spousta podnikatelů v centru je navázána na turistický ruch. Turisté se však do Prahy vrací velmi pomalu a je jasné, že bude trvat ještě měsíce, než se situace vrátí na předchozí čísla, pokud se vůbec vrátí. Spousta podnikatelů si navíc oprávněně stěžovala, že se jim pomoci dostalo hodně pozdě.

Prezidentka německé HK Beatrice Kramm důrazně žádá německou vládu o podporu středně velkých společností a firem s kritikou, že už se nesmí ztrácet žádný čas. Jak Vy vidíte současnou situaci v Česku?

Jsem přesvědčena, že Hospodářská komora ČR, ale i naše pobočka komory na Praze 1 odvedly a stále odvádějí v době pandemie obrovskou spoustu práce. Máme za sebou všichni stovky hodin jednání na nejrůznějších úrovních. Troufám si tvrdit, že nebýt aktivity Hospodářské komory, míra pomoci podnikatelům ze strany vlády či Prahy by byla nižší. Teď jde o to, aby byl správně nastaven systém další pomoci v budoucnu. Mnoho podnikatelů totiž čekají i nadále krušné časy. Stát si musí uvědomit, že to jsou právě podnikatelé, kdo vytváří hodnoty, zaměstnává lidi, platí daně a odvody. Stát i města podnikatele bytostně potřebují. Teď však podnikatelé, kteří jinak většinou od státu či samospráv nic moc nechtějí, pomoc potřebují.

Jaká negativa přinesla podle Vás korona a jaká pozitiva?

Negativa jsou asi jasná. Řada provozoven musela být uzavřena, výrazně klesla poptávka po zboží či službách, a zpátky poroste pomalu. Dá se očekávat ekonomická krize, celkově panuje nejistota, co se bude dít, zda nepřijde nějaká další vlna. Lidé se navíc bojí utrácet, což je pro ekonomiku samozřejmě vždy negativní. Pozitiva spatřuji v tom, že hodně podnikatelů rozvíjí nové možnosti, snad se urychlí digitalizace různých procesů, což by mohlo vést ke snížení byrokratické zátěže.

Vaše osobní rada pro malé a střední podnikatele a živnostníky v této nelehké době?

Podle mého názoru je teď nejdůležitější nebýt na problémy sám. Hospodářská komora Praha 1 pořádala a pořádá nejrůznější setkání podnikatelů, na nichž jsme svědkem toho, jak užitečné je vyměnit si informace, vzájemně se inspirovat, domluvit spolupráci, nebo se jen vzájemně povzbudit.

Minulý rok jste založila Lady Club Hospodářské komory. Jaká specifika má toto sdružení kromě toho, že je určeno pouze ženám?

Založily jsme s kolegyní Lady Club jako spíše neformální platformu pro ženy podnikatelky, aby si mohly vyměňovat své zkušenosti, ale současně si i popovídat, poznat se, navázat nové obchodní či přátelské vztahy. Známe to přece všichni, chlapi si také občas potřebují zajít třeba na pivo bez ženských, stejně tak ženy chtějí občas probrat své radosti i starosti od byznysu až po děti.

Přistupují ženy k řešení současné situace stejně nebo jiným způsobem než muži?

Ze zkušenosti říkám, že je to individuální a záleží spíš na povaze jednotlivců a konkrétních problémech či charakteru podnikání. Jsme v tom zkrátka všichni společně, a když si pomůžeme navzájem, tak to také společně lépe zvládneme.

Vaše osobní vize do budoucnosti?

Potřebuji, aby věci dávaly smysl. Když něco dělám, tak je pro mne satisfakcí pozitivní zpětná vazba. Platí to stejně u klientů i u mých dcer. Takže mou vizí je, abych se mohla jednou ohlédnout a říci si, že jsem se nesnažila zbytečně. Že moje práce či nasazení byly pro ostatní užitečné, že jsem jim v něčem pomohla či jim udělala radost.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher