#restartpodnikani / PARTNEŘI Helena Kohoutová, Podnikatelská platforma Helas: BUDUJEME HRDÉ ČESKO!

Helena Kohoutová má vzácný dar přirozeně propojovat osobnosti českého byznysu, vytvářet pro ně inspirativní prostředí a díky vizionářskému pohledu na věc a pozitivnímu přístupu své aktivity stále rozšiřuje.

Vaše platforma v této době prokázala velkou sílu a navzdory omezeným možnostem bylo vidět, jak moc jste aktivní a jak pevné vazby dokážete vytvářet. Přinesl vám Covid i nějaká pozitivní zjištění?

Tím nejdůležitějším zjištěním, ale vlastně spíše utvrzením se, bylo to, že mám kolem sebe tým, se kterým se vypořádáme snad s každou situací. Nenecháme se zaskočit, nevzdáváme se a jsme rychle schopní reagovat na změny a výzvy, které podnikání přináší téměř každý den. Využili jsme našich letitých zkušeností s pořádáním online webinářů. Kdysi jsme s tím předběhli dobu, nyní se nám to sešlo. Webináře jsme nyní rozšířili o pořádání online talk show s osobnostmi. Za dva měsíce jsme uspořádali cca 15 online akcí s účastí téměř 700 hostů. Za šest týdnů, co jsme již mohli opět pořádat akce naživo, jich proběhlo asi 8 a propojilo se tak osobně cca 400 podnikatelů. Bylo to dynamické, zábavné, vzrušující.  Za druhé jsme intenzivně pracovali a tvořili Virtuální Komunikační Platformu. Považte sami. Každoročně jsme ve spojení s 11 tisíci českými firmami. V rámci Podnikatelské platformy Helas se nám podařilo vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti, inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou samy.

Co pro vás v této době znamená slovo úspěch?

Úspěch dlouhodobě vnímám jako něco, co se tvoří v hlavě. Je však nutné, aby ruku v ruce s tím šly i naše činy. Z mnoha příkladů úspěšných podnikatelů a podnikatelek vidíme, že cesta za úspěchem může být trnitá, vést přes překážky. Pokud jsme však přesvědčeni, že na jejím konci úspěch opravdu čeká a budeme usilovně pracovat na jeho dosažení, nesnáze se překonávají lépe.

Už přes dvacet let ovlivňujete podnikatelské prostředí v České republice. Jak se změnilo podnikání a přístup k němu za tu dobu?

Před dvěma lety jsme v rámci naší firmy vstoupili do třetí dekády činnosti. Každá z těchto dekád měla svůj specifický náboj a charakter. Vlastně souvisel i s tím, v jakém stádiu se nacházela naše firma a můj osobní vývoj jako člověka, jako podnikatele, a samozřejmě společnosti jako takové. V první dekádě jsem potkávala začínající podnikatele, kteří nyní často patří mezi absolutní lídry českého byznysu. Tehdy byli na startu, někomu se povedl, někomu ne. Já byla na úplném začátku a jako původně operní pěvkyně s idealistickými představami o životě, to bylo takové bezvadné a tvůrčí období. V té době se nepodporovaly startupy, technologie byly na začátku, byl to takový „starý“ svět naplněný odhodláním a tvůrčí činností. Byly to vlastně krásné časy a je na co vzpomínat. Druhá dekáda byla již o ukotvování byznysu, pozic, profesionálních postupů, expanzi. Řada českých firem obrátila svoji pozornost do zahraničí, globální svět a mnoho příležitostí byly všude kolem nás. Do popředí se dostávala témata jako rodinné firmy a předávání štafety v nich, investoři se rozhlíželi po trhu, po nových příležitostech.  

Současnost je tedy třetí dekádou, čím je typická?

Třetí dekáda má jiný charakter. Úspěchy předchozích let jako by začaly firmy jistou měrou omezovat. Chyběla pracovní síla, což začalo ovlivňovat standardní podnikatelské prostředí a nebylo to vůbec jednoduché. Začaly se v mnoha situacích rozevírat nůžky mezi tím, co je možné a reálné a co je
sci-fi. Nyní zasáhl Covid-19. Situaci zvládnou firmy, které budou schopny inovovat, dívat se na byznys novýma očima, bude to doba odhození bariér a opětovného nalezení pokory. Samozřejmě záleží na oboru té které firmy, ale jistě to bude obecný trend.

Založila jste dva unikátní kluby Helas News Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a také tři prestižní projekty Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a Ocenění Českých Exportérů. Která z aktivit vás zaměstnává nejvíce?

Ono je vše propojeno a vše souvisí se vším, nedá se říct, že něco nás zaměstnává více či méně, řekla bych, že rovnoměrně, intenzivně a naplno. Tato Podnikatelská platforma Helas se postupně formuje od roku 1997. Sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Finalisté našich soutěží jsou prověřené firmy odborným garantem CRIF Czech Credit Bureau, prestižní mezinárodní ratingovou a scoringovou společností a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Unikátnost tohoto systému v rámci Česka nemá obdoby, protože na jednotícím transparentním ekonomickém principu jsou hodnoceni lídři, exportéři, podnikatelky, a to je zcela mimořádná záležitost.

Patronky a ambasadorky Helas Ladies Club: P. Němečková, M. Kociánová, H. Kohoutová, M. V. Kopecká, I. Adamcová, J. Procházková a Z. Romanová.

Nové nápady na sebe ve vašem případě nikdy nenechají dlouho čekat? Platforma BUDUJEME HRDÉ ČESKO je dalším z nich…

Rozhodli jsme se dát vyzkoušenému modelu novou dimenzi pro společný užitek a tvoříme Virtuální Komunikační Platformu BUDUJEME HRDÉ ČESKO, kde je možné sdílet užitečné informace a zprávy, novinky, nabízet své služby a výrobky, psát, o tom, co firmy potřebují, pořádat schůzky, rozhovory, webináře. Touha po nezávislosti a svobodě nám dala sílu vybudovat zajímavé firmy. Tu sílu budeme potřebovat pořád. Proto je dobré mít místo, kde se můžeme vzájemně podporovat. Naše české firmy, které společně nacházejí nové cesty, i když ctí a zachovávají tradiční hodnoty. Vytváříme síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů.

A k tomu jste ještě stihli spustit projekt pro podporu českých exportérů…

Ano projekt Ocenění Českých Exportérů vzbudilo neuvěřitelný zájem, který nás samotné překvapil. Je založen na stejném principu hodnocení jako naše dvě předchozí soutěže, logicky však firma musí exportovat své služby či zboží alespoň z 20 %. Zájem firem se do soutěží zapojit i v době „covidu“ ukazuje na odhodlání, sílu českých podnikatelů a také „hlad“ po pozitivních podnětech.

Zúčastnila jsem se několika vámi pořádaných akcí a musím přiznat, že mne naprosto odzbrojila velmi milá a osobní atmosféra. Čím si vysvětlujete to, že dokážete vytvořit takové klima mezi lidmi z byznysu?

Já se nikdy necítila být podnikatelkou v tradičním pojetí. Má práce je naplněná upřímným zájmem o druhé, vytvořit prostředí a zázemí, které je důvěryhodné, příjemné a lidé si tam mohou odpočinout. Když dáte dohromady chytré lidi a navíc lidi, kteří mají vlastní firmy či byznys, nové věci vzniknou vždy. Není nutné stále na něco tlačit. Věci se často dějí až překvapivě samy a lehce. Chce to „jenom“ být připraven. Snad mě také napadá komentář jednoho mého kolegy, kterému jsem kdysi řekla, že jsme zvláštní, že více jak dvacet let děláme „jednu a tu samou věc a činnost“. On na to řekl, že je to proto, že jsme věrni svým myšlenkám a sami sobě. To vystihuje vše. Dělám, co mě baví, čemu věřím a co mi roste pod rukama.

Jedno z hlavních témat je role žen v českém byznysu. Setkáváte se s mnoha úspěšnými dámami. Co podle vás mají společné?

Odhodlání, pracovitost, nápaditost, zodpovědnost. TOUHU. Naše statistiky kdysi ukázaly, že cca 35 % žen podnikatelek se do své pozice vypracovalo. Dalších početná skupina jsou ty, které převzaly firmu po někom v rodině, neboť by jinak zanikla. Další skupina jsou ty, které byly k podnikání donuceny okolnostmi, protože se dostaly do finanční a životní nouze či měly malé děti. Nejméně je těch, které považují podnikání jako jedinou možnou cestu pro jejich život. Vše je v pořádku a vše je dobré.

V čem je největší hodnota toho, co děláte?  

To se musíte zeptat mých vítězek, vítězů, členů a klientů. Když jste na vrcholu v podnikání nebo v korporaci, tak nahoře vždy fouká. Člověk je sám. Taková je realita. Mít vytvořenou silnou a velkou skupinu lidí, kteří to mají podobně má obrovský psychologický a pozitivní význam. Najednou víte, že nejste sám. Že i druzí mají podobné starosti a je to normální, že to není selhání, že se prostě různé věci dějí. Lidem to dává inspiraci, chuť jít dál či udělat nové rozhodnutí. Jak jsem již zmínila, chytří lidé se vždy domluví i na spolupráci, ale to já osobně vnímám jako sekundární. Mnoho lidí mi řeklo, že díky mně neprodalo firmu, nebo naopak jí lukrativně prodalo, někdo si díky úspěchu v našich projektech pořídil další děti, někdo rozšířil svůj byznys, někdo prodal za sta tisíce, někdo za miliony.

Vaše BUDUJEME HRDÉ ČESKO by mělo pomáhat motivovat, a navíc edukovat mladší generaci. Jak se zrodila prvotní myšlenka?

První podnět byl velmi jednoduchý. Přála jsem si, abychom si my Češi dokázali říct, že jsme dobří. Že něco umíme a uměli si to připustit. Často se mi stávalo, že mi ženy i muži, říkali, že nejsou ještě dost dobří, aby se přihlásili do soutěže. Obvykle ti nejskromnější také vyhráli. Ono nejde o to vítězství, ale o to ocenění a snahu. Vidím skvělé české podnikatele a podnikatelky. Firmy, které jsou aktivní ve svém městě, kraji, celé republice, ale i takové, které zvládly překonat práh České republiky. Ať již fyzicky, působí v různých zemích světa a exportují služby a produkty, nebo mentálně, svými nápady, know-how ovlivňují podnikání ve světě. Majitelé, kteří se odhodlali jít za svojí vizí, a ne jenom za svými obchodními výsledky. Také budoucí podnikatele, kteří stojí na prahu svého podnikání.

A co je podmínkou?

Být inovativní, uvažovat v rámci celého světa. To znamená být odvážný, transparentní, podnikat eticky a nebát se. Úsilí těchto lidí ovlivňuje ekonomickou a sociální prosperitu naší země. Kdo je hrdý český podnikatel? Ten, který o své firmě a své zemi přemýšlí v horizontu desítek let, ne v horizontu volebního období. Ten, kdo si uvědomuje, že jeho podnikání ovlivňuje širší systém kolem něj. A podniká tak, aby to bylo dobré pro něj, jeho firmu a všechny, kterých se to týká.

V čem myslíte, že si mohou v této době firmy navzájem pomoci?

Jednoznačně sdílením a spoluprací. Sdílením informací, rad, tipů a zkušeností a spoluprací při vracení se „do normálu“. Myslím si, že momentálně není čas ani místo pro nějaký lítý konkurenční boj. V první řadě je třeba podnikání v Česku narovnat začít ho zase posouvat dál. Dobrou zprávou je, že ne všichni podnikatelé vidí současnou situaci jako krizi, spíše ji vnímají jako příležitost. Jsem velmi ráda, že spousta takových podnikatelů a podnikatelek je součástí Podnikatelské platformy Helas. Velmi silně vnímám, že právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem pomoci, podpořit se a také sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav diskutovat. A právě tím Podnikatelský platforma Helas je. Také proto jsme se, i přes omezení, která nám vládní opatření přinesla, nezastavili a dál jsme intenzivně pracovali na rozvoji a fungování všech našich projektů. Jen jsme se více než kdy dříve přesunuli do online prostředí. Díky online talk show a webinářům jsme tak myšlenku BUDUJEME HRDÉ ČESKO šířili i v době, kdy celá naše zem čelila novým výzvám.

Jaké cesty vidíte Vy osobně?

Pro moji firmu to znamená boom a možnost zrychlit rozvoj myšlenek, nápadů a využít příležitostí, které jsem měla dlouho v hlavě. Je to vnitřní ukotvení a test pro mnoho věcí. Vnitřní síla – myšlenky – vize – realizace. To vše mě provází na oné cestě, na kterou se ptáte.

Co byste do budoucna popřála českému byznysu?

Mám vzkaz spíše pro podnikatelky a podnikatele: Nevzdávejte to. Buďte inovativní. Minulost nechte minulostí, je pryč. Soustřeďte se na dnešek a to, co bude za týden, za měsíc. Úspěch i porážka se tvoří v hlavě. Je dobré se stále učit. Lpění na starých pořádcích nepomůže. Pokud se budou čeští podnikatelé tímto řídit a budou féroví, budou jednoznačným přínosem pro celý český byznys. Vnitřní sílu najdeme pouze sami v sobě, ve svém nitru.

Co vám v poslední době udělalo radost?

Důvěra našich zákazníků. To, že se poprvé v plné míře projevilo, že platforma efektivně funguje i na virtuální bázi. To, co jsem tři roky tvořila, věřila tomu, se nyní, když to jinak nešlo, prokázalo. Klienti volali z celé republiky i ze zahraničí. Tolik lidí nás podpořilo. Také musím zásadně vyzdvihnout můj loajální tým, skvělé kolegyně a jejich schopnost mě následovat a vnímat všechny mé myšlenky a nápady. A to není vždy jednoduché.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,