#restartpodnikani VITAORA harmonizuje vodu a chrání před elektrosmogem

„Vše, co nás obklopuje a čím jsme tvořeni, je sada vibrací a kusů informací, které jsou těmito vibracemi přenášeny.“ To jsou slova Viliho Poznika, vynálezce a zakladatele technologie Poznik. Společnost VITAORA, je výhradním distributorem produktů Poznik pro Českou republiku a zaměřuje se na kvalitu života a s ní související harmonizací procesů v lidském těle.

Díky jedinečné Technologii Poznik a jejím produktům je možné jednoduše a velmi účinně harmonizovat vodu a potraviny a zároveň se chránit před škodlivými vlivy mobilních telefonů a elektrosmogem v prostoru. Prioritou je přitom zdraví a harmonie života. Více nám prozradil jednatel společnosti Kvido Kuželka.

Kvido Kuželka.

Mohl byste představit ve stručnosti projekt Vitaora? V čem je její největší potenciál a jak vlastně vznikl prvotní nápad a co bylo hnacím motorem?

Projekt VITAORA – Harmony Life vznikl v roce 2016, v době, kdy jsem byl společníkem firmy z úplně jiného oboru a věděl, že v životě musím udělat nějakou zásadní změnu, neboť mě vůbec nenaplňovala činnost, kterou jsem dělal. V tomto roce jsem se poprvé setkal s informovanou i9 láhví. Zaujal mě její vzhled, štítek uprostřed a fascinoval mě rozdíl v chuti obyčejné kohoutkové vody před a po nalití do láhve. Ani přesně nevím proč, ale začal jsem zjišťovat více o výrobci a o samotné technologii. V říjnu 2016 mi pak “shůry” přišla jasná informace ve formě poměrně vážné mozkové nemoci a v nemocnici přišlo jasné rozhodnutí opustit současnou firmu. Zároveň mi tato zkušenost otevřela jiné vnímání světa, začal jsem vidět a cítit věci, kterým jsem dříve nevěřil. Cca 2 týdny po návratu z nemocnice jsem pak v listopadu 2016 objednal první zásilku asi 400 i9 láhví ze Slovinska (podmínka výrobce minimální objednávky pro získání distribuce pro ČR). V lednu 2017 pak vznikla společnost VITAORA (VITA-život, ORA-teď) z italských slov a zároveň obsahující termín vesmírné energie TAO.

Prvotní nápad nemohu více popsat, šlo o jakési vyšší vedení a kroky, které jsem činil, si přesně nepamatuji. Jen vím, že jsem cítil silnou potřebu šířit informaci o jedinečnosti i9 láhve a technologii Poznik mezi lidi v Česku a měl jsem vizi naučit Česko prostřednictvím i9 láhve pít vodu.

Čím je technologie Poznik výjimečná, co znamená a jak přesně funguje? Jaký je technologický proces výroby?

Technologie Poznik je pojmenována podle jejího autora, slovinského vědce Viliho Poznika, který ve věku 87 let tuto revoluční informační technologie neustále rozvíjí a inovuje (celkem asi 50 let). Často je nazýván slovinským Teslou. Přesné fungování je poměrně složité vysvětlit, ale pokusím se a přiložím krátké video, které Vám hodně napoví :

Ve stručnosti jde o 4 kroky technologie Poznik:

1) Vše na světě má vibraci, společnost Poznik je schopna tyto vibrace měřit a zaznamenávat.

2) Vibrace jsou v laboratoři v Celje testovány z pohledu jejich vlivu na živé organismy – vibrace, které jsou pro živé organismy pozitivní, harmonizační (podporují životní procesy a zvyšují tzv. Informačně Energetický Potenciál člověka – dalo by se říct životní energii silně narušenou především kvůli elektrosmogu všeho druhu a vodní kontaminaci).

3) Tyto vibrace jsou speciální metodou vtištěny do různých médií (v případě i9 láhve do hliníkového štítku).

4) technologie HYDRONIC – ovlivnění molekul vody směrem k návratu bioenergie vody do svého původního, harmonického stavu na úroveň přírodního zdroje (studánka, pramen). Každá i9 láhev prochází procesem informování a na výstupu je testována.

Kvido Kuželka a Vili Poznik.

Výhody technologie:

1) Kvalitu vody mění vibrace štítku, která je neměnná, tzn. že štítek má doživotní záruku – štítek nepotřebuje žádnou elektrickou zásuvku, není třeba jej nijak dobíjet, vyměňovat apod. (účinnost by byla narušena pouze mechanickým poškozením štítku nebo zásahem blesku).

2) Štítek obsahuje obrovské množství kódů/informací/vibrací, ale nevyžaduje přítomnost samotných zdrojů vibrace (např. drahé kameny apod.). Díky koncentrované vibraci má velký pozitivní přínos při současné cenové dostupnosti (na trhu jsou např. produkty pro revitalizaci vody drahými kameny, které jsou drahé, a navíc je nutné je pravidelně energeticky čistit, neboť stejně jako voda přebírají vibrace prostředí, ve kterém se nacházejí).

3) Jde skutečně o revoluční technologii, nejedná se o vlnění na jasně dané frekvenci, ale o komplexní soubor vibrací, jehož výsledkem je nastartování rovnovážných procesů v těle a ochrana před nástrahami technologií 21. století. 

V čem vidíte největší problém dnešní konzumní společnosti? Co by se měl více rozvíjet a co naopak pozastavit?

Největší problém konzumní společnosti vidím v naprostém odklonu od přírodních zákonů a hodnot. Tento nešťastný směr je motivován potřebou neustálého ekonomického růstu a honem za penězi na úkor životního prostředí a skutečných hodnot vedoucích k harmonii a pohodě. Všudypřítomný tlak a stres ve spojení s elektrosmogem způsobuje, že lidé nejsou schopni vnímat přirozené reakce těla (intuice), trvalý stres přináší zdravotní problémy a ty jsou “léčeny” chemickými přípravky často pouze potlačujícími příznaky, ale neřešícími příčinu onemocnění.

Má koronavirová krize na vaši firmu z byznysového pohledu nějaký dopad?

Celá ekonomika se zastavila, což mělo samozřejmě vliv i na naši společnost. Z dlouhodobého hlediska nicméně vidím celou situaci pozitivně. Věřím, že lidé se při nuceném volnu měli možnost zamyslet, zajít do přírody (mnoho let jsem neviděl tolik lidí v lese jako v posledních měsících) a setkal jsem se s lidmi, kteří skutečně pocítili sílu energie přírody. Z pohledu firmy proto cítím pozitivní vývoj, lidé budou hledat cesty harmonizace i po návratu do měst a zde právě technologie Poznik a její produkty nabízí jednu z možných cest (osobní energetická karta, štítek pro harmonizaci prostoru, štítek na mobil pro ochranu před škodlivým vlivem mobilního telefonu a další).

Jak vnímáte tento současný stav globálně? Sledujete i zde spíše pozitiva?

Svět se zastavil, lidé museli opustit permanentní spěch a museli být sami se sebou, se svou rodinou (často po velmi dlouhé době) a ve vztazích se podle mě začala otevírat spousta problémů, které byly dlouho přehlíženy. Zároveň přestala létat letadla a myslím, že většina z nás si všimla změny v počasí, kdy např. prší jako před 30 lety a není takový nedostatek vody jako v posledních desetiletích. Vnímám tyto signály jako pozitivní efekt nepříjemností způsobených zastavením světové ekonomiky. Z duchovního pohledu to řeknu asi tak, že se nám Země snaží naznačit, že bychom měli změnit kurz a začít se k ní chovat opět s úctou a respektem.

Dle statistik trpí nedostatkem vody jedna čtvrtina světa. Naše populace ekonomicky stále roste a potřebuje čím dál víc vody. Nicméně její dodávka je ohrožena klimatickou změnou a znečištěním. Jak se na to díváte Vy z hlediska Vaší technologie?

Vody je nedostatek, protože posledních cca 100 let se k ní člověk chová naprosto špatně – umělá řečiště, narovnávání říčních koryt, stavba přehrad apod. přinášejí opačný efekt, než jaký je zamýšlen. Zásadní problém kácení lesů a pralesů. Z kompletního cyklu vody (který zahrnuje vsak vody do podzemí) se cyklus mění na poloviční. Absencí lesů se voda nevsakuje do země, ale stéká rovnou do řek, ze kterých se zpět vypařuje. Absence vsaku způsobuje nedostatek podzemních vod a zároveň častější povodně.

Z pohledu technologie Poznik jde o naprosto zásadní věc – člověk se chová k vodě s despektem, bere jí jako věc a nepřipouští si, že kromě biochemických vlastností má voda i bioenergii. Výsledkem znečištění vod je tzv. mrtvá voda, která daleko hůře hydratuje živé organismy. Technologie Poznik vrací bioenergetickou kvalitu vody na začátek, na úroveň studánky, čímž zásadním způsobem přispívá k návratu tělních procesů do harmonie. 

Obecně se snažím šířit informaci o důležitosti a vzácnosti vody se snahou poukázat na její duchovní význam. Je již nesporné, že voda je schopna přenášet informace nejen v těle živých organismů, ale celkově na planetě, proto je třeba k ní chovat úctu a respekt. Tyto informace se pak šíří dále a vedou k uvědomění si základních hodnot a k návratu na správnou cestu.

Do informačního štítku i9 lahví jsou speciální metodou vepsány ve formě numerických kódů tisíce pozitivních informací/vibrací, např. manter, hudby, barev, kamenů (šungit, křišťál,..) apod.. Díky této technologii a chromoterapii pomáhá voda z i9 láhve zvýšit vitalitu a přispívá k rovnováze energetických center. Co víc nám o ní můžete říct a jaké máte zpětné reakce zákazníků, kteří tento produkt zakoupili? 

Od roku 2017 jsme prodali tisíce láhví bez jediného vrácení. Lidé, kteří informační technologii nevěří, občas napadají její účinky, lidé, kteří si jí koupí, na ni naopak nedají dopustit a vrací se pro další láhve a další produkty Poznik.

Jak nahlížíte na tradiční a jak na alternativní medicínu? Věříte, že víra dokáže uzdravit?

V akutních případech je tradiční medicína velmi důležitá, z dlouhodobého hlediska vnímám jako správnou, medicínu celostní, která neřeší jen příznaky, ale hledá příčiny. Já osobně jsem přesvědčen, že každá nemoc začíná v hlavě a v myšlení. Občas se musím pousmát, když cca 100 let stará medicína, která využívá stále více chemie a je motivovaná vidinou obrovských zisků, je nazývána tradiční, zatímco původní medicína s tisíciletou tradicí je nazývána alternativní.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,