Salon hostil významné řečníky a pokřtilo se nové vydání bookmagu N&N 

Česko-německý Salon v Domě Černá labuť přivítal kněze a teologa Tomáše Halíka, českého velvyslance v Německu Tomáše Kafku a další významné osobnosti. Hlavním tématem byla duchovní, společenská a politická východiska z těžké doby, v níž se svět nachází.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Der Tschechisch-Deutsche Salon begrüßte bedeutsame Redner und stellte die neue Ausgabe von N&N Bookmag vor

Hosty přivítala saloniérka a vydavatelka N&N Danuše Siering a ředitel Českých center Ondřej Černý. „Smyslem salonu je spolu debatovat, vyměňovat zkušenosti, přitom vnímat jeden druhého a hledět si do očí – tedy něco, co se ze současné komunikace vytrácí a objevují se i tací, kteří to už ani nedokáží,“ řekla v úvodu Danuše Siering.

Ondřej Černý poukázal na to, že sdílení myšlenek, emocí, obav a nadějí v oblasti kultury je hlavní úkol Českých center, která působí ve 24 zemích světa. 

Danuše Siering zahajuje šestý Česko-německý Salon

Prvním pódiovým hostem večera byl laureát prestižní Templetonovy ceny Tomáš Halík, jehož vazba na Německo je mimořádná. Teologii studoval v ilegalitě v bývalé NDR, kde jej v roce 1978 tajně vysvětili na kněze. Na Salonu představil iniciativu, jejíž ambicí je s pomocí morální síly církví vzbudit naději a solidaritu jako východisko z obtíží současného světa. 

Tomáš Halík

Host večera Tomáš Halík se na Salonu podle svých slov cítil jako doma – připomněl, že jeho otec působil jako editor Karla Čapka a Halík už v dětství mnohokrát navštívil místnost v domě zmíněného významného spisovatele, v níž (za první československé republiky) debatovali Pátečníci (skupina spřátelených intelektuálů s prezidentem Masarykem).

Katolický kněz a teolog Tomáš Halík

Halík spolu s bývalou německou ministryní školství Annette Schavanovou a rakouským teologem Paulem Zulehnerem, jakož i s dalšími osobnostmi z křesťanských, židovských a muslimských kruhů sepsali výzvu, jejíž součástí je i analýza obtížné situace současného světa.

O Halíkově zamyšlení se více dočtete v samostatném textu, který bude publikován v příštích dnech.

Tomáš Kafka

Dalším řečníkem na Salonu byl Tomáš Kafka, který chápe nové konflikty ve světě jako „novou pracovní metodu“, při níž není mnoho prostoru pro kompromisy, které si diktatury špatně vykládají. „My – i jako západní a střední Evropa – se teď musíme velmi rychle naučit, jak odolávat v konfliktech, aby si nás následně Putin nebo Čína nevyhodnotili jako slabochy,“ zdůraznil. 

Tomáš Kafka, velvyslanec ČR v Německu

Varoval také, že nemůžeme důvěřovat všem, a budeme se proto muset řídit heslem “Globalizace ano, ale ne s kýmkoliv”. Podle Kafky nikdo s jistotou nemůže říct, co je správný postup v současné velmi obtížné situaci, pročež doporučuje, abychom se vzájemně možná více povzbuzovali, než abychom se kritizovali. „Tato jednotnost nám dodá odvahu potřebnou k tomu, abychom setrvali,“ vyzdvihl diplomat zásadní faktor pro úspěšnou podporu bránící se Ukrajiny.

Obecně Kafku znepokojuje skutečnost, že střední Evropě a Západu, s nimiž je Česká republika provázaná, se dostává ve světě jen málo uznání. Poukázal na to, že v Africe nebo Latinské Americe slaví úspěch Rusko nebo Čína svým brutálním neokolonialismem, kdy si zmíněné země další státy v podstatě kupují. Ani tak ale nesmíme propadat beznaději. „21. století je ještě příliš mladé na to, abychom je odepsali jako ztracené,“ povzbuzuje Kafka.

Claudia Bousset

Taktéž saloniérka, dáma, jejíž platforma Salon Festival zastřešila už na 1200 v Německu uspořádaných salonů, klade důraz na otevřenost. „Vítáme přátele i cizí lidi, salon je přátelským místem, v němž se přítomným dostává povzbuzení, a velmi si přejeme, aby byl i místem kritického myšlení,“ popsala s tím, že je načase opustit sociální bubliny. „Musíme se chopit příležitosti spoluutvářet naši budoucnost,“ vyzývá a dodává k tomu, že komorní setkání kolem 40 lidí se pro tento účel hodí daleko lépe než události v sálech pro 400 lidí. Její nova iniciativa Evropské dialogy má spojit salon v deseti evropských zemích, včetně Česko-německého Salonu. 

Zakladatelka Salonfestival z Kolína nad Rýnem, Claudia Bousset

Wolfgang Bremm von Kleinsorgen

Další řečník přišel ze světa byznysu – automobilové branže, jež je ostatně největším spojovatelem české a německé ekonomiky. Věnoval se otázce elektromobility, s níž je spojeno mnoho problémů, od pořizovacích nákladů až po legislativu a energetickou infrastrukturu. “Musíte vykreslit obraz budoucnosti, kterému věříte. Celá strategie platformy je pak zaměřena na výrobu vysoce efektivních vozidel s vysokou užitnou hodnotou pro zákazníky a krásným designem. Dlouho však budou souběžně v nabídce i velmi atraktivními spalovací vozy,” poznamenal Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, šéf Mercedes-Benz Cars Central & Eastern Europe a generální ředitel společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., která je partnerem česko-německého Bookmagu N&N.

Aktuální číslo N&N Czech-German Bookmag si můžete objednat zde: www.nnmagazine.cz/bookmag-zima-jaro-2022-2023

Foto: Tomáš Železný

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,